On The Spur Of The Moment Là Gì

     
*
Mua hết! 

1. "On the spur of the moment" nghĩa là gì?

- quyết định tức thời bất ngờ, ý chỉ cần bộc phát, không suy tính kín kẽ.

Bạn đang xem: On the spur of the moment là gì

Example :+ “Linda và Louis drove to the beach on the spur of the moment.”

“Linda với Louis đang lái xe đến kho bãi biển ngay trong lúc này.”

 + The trip lớn grandma"s house was a spur - of - the - moment decision.

chuyến hành trình đến nhà bà ngoại là 1 quyết định tự dưng xuất.

+ We eloped on the spur of the moment . It was so romantic!

shop chúng tôi đã bỏ qua trong thời hạn này. Thật là lãng mạn!

2. Mạo từ THE là gì ?


- Mạo từ "The" nói một cách khác là 

- mạo từ xác minh (dedinite article) dùng để xác minh cho danh từ bỏ đếm được và danh từ ko đếm được, cả số không nhiều lẫn số nhiều.

Xem thêm: Search For Xin Loc Ngau Nhien Vao Gio Dep 【Sodo66, Dự Đoán Xổ Số

- Mạo tự The luôn đứng trước đều danh từ đã được xác định, là hầu hết danh từ mà fan đọc sẽ biết được chính xác đối tượng được nói tới.

- cần sử dụng mạo từ THE cho các danh từ bỏ đã khẳng định rồi, tức đang biết trước về cái nào đó rồi

3. Phương pháp dùng mạo từ The

- Những đối tượng duy nhất

IELTS TUTOR xét ví dụ:

• The Pope : Đức Giáo Hoàng

• The Sun : phương diện trời

• The Moon: mặt trăng

- Trước danh từ đã có được đề cập trước đó.

• I saw a beggar. The beggar looked curiously at me.

Xem thêm: Cần Bán Nhà Đà Nẵng Dưới 700 Triệu Đến Dưới 700 Triệu, Mua Bán Chung Cư Đà Nẵng Dưới 700 Triệu

• A boy felt down from a tree. An ambulance is taking the boy lớn the hospital

- Trước danh từ đã được xác định bằng một các từ, một mệnh đề hoặc một mệnh đề quan lại hệ

• The girl in uniform 

• The mechanic that I met 

Giải thích: bởi đã gồm (that I met) tức là đã phân tích và lý giải và khẳng định rồi yêu cầu sẽ là có the sinh hoạt trước nhé 

• The place where I waited for him

- sử dụng với đa số từ "first", "second", "only" ... (số lắp thêm tự)

- sử dụng với adj để chỉ 1 đội người, một tầng lớp trong xã hội

• The old

• The rich and the poor

- dùng để làm chỉ những người của một nước

- Những vị trí địa lý như hàng núi, đảo, đại dương, kênh đào

- Những dự án công trình kiến trúc nổi tiếng

- các tổ chức, những chuỗi khách sạn hoặc đơn vị hàng

- Tên riêng rẽ của một nhóm đất nước hoặc các tiểu bang:

• the USA, the UK, the Middle East, The UAE…

- The + N + of + N

• The Gulf of Mexico

• The United States of America

• The north of Spain 

- dùng trong câu so sánh NHẤT :The most beautiful girl

- dùng với một loại họ với nghĩa là Gia đình

• The Smiths 

• The Williams

• The Obamas

- số đông danh từ khi chúng ta nói về một người, một nơi hoặc một vật gắng thể: the government of Vietnam, the river of Saigon, the man across the road…

- Trước danh từ biểu hiện tình huống, vượt trình, sự cầm cố đổi: over the years the development of the town accelerated, the frequency of violent crime decreased over the period, the improvement in living standards.