Phần Mềm Cùng Học Toán 4

     

Giải Tin học tập 4 bài bác 1: học toán với ứng dụng Cùng học toán 4

Bài 1 trang 58 SGK Tin học 4

Màn hình mặt thể hiện bài xích học nhận biết phân số:

*

Phân số trong màn hình trên là phân số nào?

Lời giải:

- Phân số trong màn hình trên là 1/5

Bài 2 trang 58 SGK Tin học 4 

Nút lệnh nào bên dưới đây được cho phép em luyện tập rút gọn phân số:

*

Lời giải:

*

- Nút lệnh rút gọn gàng phân số là:

*

Bài 3 trang 58 SGK Tin học 4

Luyện tập phân tích số bằng phương pháp nháy chuột lên biểu tượng 

*
 trên màn hình. Mẫu của những bài luyện này như hình bên.

*

Hãy phân tích các số sau theo mẫu trên:

a) 7009546

b) 1324015

c) 4690956

Lời giải:

a) 7009546

7 triệu

9 nghìn

4 trăm

4 chục
Bạn đang xem: Phần mềm cùng học toán 4

6 1-1 vị

b) 1324015

1 triệu

324 nghìn

0 trăm

1 chục

5 đối kháng vị

c) 4690956

4 triệu

690 nghìn

9 trăm

5 chục

6 đối kháng vị

Bài thực hành thực tế 1 trang 56 SGK Tin học tập 4

Luyện tập phép phân chia cho số có hai chữ số không nhẩm bằng phương pháp nháy con chuột lên hình tượng trong hành lang cửa số chính. Em sẽ luyện tập theo những bài sau:

Lời giải:

*

Bài thực hành 2 trang 57 SGK Tin học 4

 Luyện tập phép phân tách cho số tất cả hai chữ số bao gồm nhẩm bằng cách nháy loài chuột lên biểu tượng 

*
 trong hành lang cửa số chính.

Lời giải:

*

Bài thực hành 3 trang 57 SGK Tin học tập 4

Luyện tập cộng, trừ phân số bằng phương pháp nháy chuột lên biểu tượng

*
trong cửa sổ chính

Lời giải:

*


Tải về
Tham khảo các bài học tập khác
Loạt bài bác Lớp 4 hay nhất
xemthêm


Xem thêm: Chung Bát Đũa Nghĩa Là Gia Đình Đấy, Phần I (4,5 Điểm)

Trang Web chia sẻ tài liệu, lời giải miễn phí.


Thông tin liên hệ

Chính sách bảo mật


*

*Xem thêm: Tài Liệu Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (Data Structure And Algorithms)

Đặt câu hỏi