Phản ứng este hóa là gì

     

Phản ứng este hóa là gì?

– bội phản ứng este hóa là phản nghịch ứng giữa axit cacboxylic với ancol trong điều kiện nhiệt độ, bao gồm H2SO4 đặc làm xúc tác. Trong điều kiện đó, đồng thời xẩy ra phản ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh axit, tạo ra axit và ancol ban đầu. Bội nghịch ứng este hóa với phản ứng thủy phân este trong axit là bội nghịch ứng thuận nghịch, công suất phản ứng H (H2SO4, to) Ry(COO)xyR’y + xyH2O

Nếu axit cacboxylic với ancol tham gia phản ứng các thuộc loại đối kháng chức (hay gặp) thì phản ứng có phương trình dạng:

RCOOH + R’OH ←-> (H2SO4, to) RCOOR’ + H2O ( H2SO4 ngoài tác dụng xúc tác còn có công dụng hút nước)

VD:

C2H5OH +CH3COOH ⇌ (H+, to) H2O + CH3COOC2H5

CH3OH + CH3COOH ⇌ (H+, to) CH3COOCH3 + H2O


*

Thí nghiệm điều chế este trong phòng thí nghiệm.

Bạn đang xem: Phản ứng este hóa là gì


Cách giải câu hỏi este hóa

Dạng bài bác tìm năng suất phản ứng este hóa

*

VD: Trộn 20 ml cồn etylic 92o cùng với 300 ml axit axetic 1M thu được hỗn hợp X. Mang lại H2SO4 sệt vào X rồi cho lên đun nóng, sau một thời hạn thu được 21,12 gam este. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 gam/ml. Hiệu suất phản ứng este hoá là ?

Giải

*

Ban đầu số mol ancol nhiều hơn số mol axit suy ra ancol dư, năng suất phản ứng tính theo axit.

Theo (1) số mol axit và ancol tham gia phản ứng là 0,24 mol. Vậy công suất phản ứng là :

H = 0,24/0,3 x 100 = 80%.

Bài toán tính trọng lượng este

VD: các thành phần hỗn hợp X gồm axit HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Mang 5,3 gam các thành phần hỗn hợp X tác cùng với 5,75 gam CH3CH2OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của những phan ung este hoa đều bởi 80%). Cực hiếm của m là?

Giải

Gọi công thức trung bình của nhị axit là :

*

Vì số mol hai axit bằng nhau nên

*

*

Do vậy tính thành phầm theo số mol axit

*

Vậy meste = 0,1(8 + 44 + 29) x 80/100 = 6,48 (gam).

Một số bài tập áp dụng :

Bài 1 Este phenyl axetat CH3COOC6H5 được điều chế bởi phản ứng như thế nào ?

A. CH3COOH + C6H5OH (xt, to).

B. CH3OH + C6H5COOH (xt, to).

C. (CH3CO)2O + C6H5OH (xt, to).

D. CH3OH + (C6H5CO)2O (xt, to).

Bài 2: giải pháp nào sau đây dùng làm điều chế etyl axetat ?

A. Đun hồi lưu các thành phần hỗn hợp etanol, giấm với axit sunfuric đặc.

B. Đun hồi lưu các thành phần hỗn hợp axit axetic, rượu trắng cùng axit sunfuric.

Xem thêm: Bài Văn Biểu Cảm Về Thầy Cô Giáo Mà Em Yêu Quý Nhất, Cảm Nghĩ Về Thầy Cô (26 Mẫu)

C. Đun hỗn hợp etanol, axit axetic với axit sunfuric quánh trong cốc thuỷ tinh chịu nhiệt.

D. Đun hồi lưu các thành phần hỗn hợp etanol, axit axetic với axit sunfuric đặc.

Bài 3: các thành phần hỗn hợp M có ancol no, solo chức X với axit cacboxylic solo chức Y, đều mạch hở và tất cả cùng số nguyên tử C, tổng số mol của hai chất là 0,5 mol (số mol của Y to hơn số mol của X). Giả dụ đốt cháy trọn vẹn M thì chiếm được 33,6 lít khí CO2 (đktc) cùng 25,2 gam H2O. Phương diện khác, nếu làm cho nóng M cùng với H2SO4 quánh để tiến hành phản ứng este hoá (hiệu suất là 80%) thì số gam este nhận được là

A. 22,80 B. 34,20 C. 27,36 D. 18,24

Bài 4: X là láo hợp tất cả HCOOH với CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Rước 21,2 gam X chức năng với 23 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) chiếm được m gam hỗn hợp este (hiệu suất este hóa gần như đạt 80%). Giá trị m là

A. 40,48 gam.

B. 23,4 gam.

C. 48,8 gam

D. 25,92 gam.

Bài 5: khối lượng riêng của ancol etylic nguyên hóa học là 0,8 gam/ml. Công suất phản ứng este hoá là :

A. 75%. B. 80%. C. 85%. D. Hiệu quả khác.

Bài 6: mang lại 45 gam axit axetic làm phản ứng cùng với 69 gam etanol (có H2SO4 đặc có tác dụng xúc tác) đun nóng, chiếm được 41,25 gam este. Năng suất của phản bội ứng este hoá là:

A. 62,50%. B. 50,00% C. 40,00% D. 31,25%.

Bài 7: cho 45 gam axit axetic phản nghịch ứng cùng với 69 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đun nóng, nhận được 41,25 gam este. Năng suất của làm phản ứng este hoá là:

A. 62,50%. B. 50,00%. C. 40,00%. D. 31,25%.

Bài 8: Khi đun cho nóng 25,8 gam tất cả hổn hợp ancol etylic với axit axetic có H2SO4 đặc làm cho xúc tác nhận được 14,08 gam este. Ví như đốt cháy trọn vẹn lượng các thành phần hỗn hợp đó nhận được 23,4 g H2O. Tìm kiếm thành tỷ lệ mỗi hóa học trong tất cả hổn hợp đầu và công suất của phản bội ứng este hoá.

Xem thêm: Just A Moment - Phân Tích Nhân Vật Phương Định (Dàn Ý + 7 Mẫu)

A. 53,5% C2H5OH; 46,5% CH3COOH và H = 80%

B. 55,3% C2H5OH; 44,7% CH3COOH với H = 80%

C. 60,0% C2H5OH; 40,0% CH3COOH với H = 75%

D. 45,0% C2H5OH; 55,0% CH3COOH và H = 60%

Bài 9: phân chia A g axit axetic có tác dụng 2 phần bởi nhau.

Phần 1 được trung hòa - nhân chính vừa đủ bằng 0,5 lít dd NaOH 0,4M;

Phần 2 thực hiện phản ứng este hóa với ancol etylic chiếm được m g este. Giả sử năng suất phản ứng đạt 100%, giá trị của m là