PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG THUẦN CHỦNG

     

Câu hỏi: Mục đích của nhân giống thuần chủng là:

A. Vạc triển về số lượng.

Bạn đang xem: Phương pháp nhân giống thuần chủng

B. Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng của giống.

C. Cả A cùng B đều đúng.

D. Cả A cùng B đều sai.

Lời giải:

Đáp án:C. Cả A và B đều đúng.

Giải thích:Mục đích của nhân giống thuần chủng là: phát triển về số lượng. Duy trì, củng cố, nâng cấp chất lượng của giống

Cùng đứng đầu lời giải tìm hiểu kiến thức về Nhân giống vật nuôi nhé

I. Chọn phối

*
Mục đích của nhân giống thuần chủng là" width="626">

1. Thế như thế nào là chọn phối?

Chọn con đực ghép đôi với con cái theo mục đích chăn nuôi gọi là chọn phối.

Chọn phối nhằm phát huy tác dụng chọn lọc giống. Chất lượng của đời sau sẽ đánh giá chỉ được việc chọn lọc với chọn phối giống gồm đúng hay không đúng.

2. Những phương pháp chọn phối

*
Mục đích của nhân giống thuần chủng là (ảnh 2)" width="569">

Muốn nhân lên một giống tốt đã bao gồm thì chọn nhỏ đực với con cháu cùng giống.

- Ví dụ chọn phối thuộc giống: chọn phối heo Móng mẫu đực với heo Móng loại cái sẽ được cá thể là heo Móng chiếc thuần chủng.

Muốn lai tạo thì chọn ghép con đực với con cháu khác giống nhau.

- Ví dụ chọn phối không giống giống: Chọn con gà trống giống Rốt (sức sản xuất cao) với con kê mái Ri (thịt ngon, dễ nuôi, sức đề kháng cao nhưng sinh sản thấp) sẽ được cá thể gồm ưu điểm của cả hai.

II. Nhân giống thuần chủng


1. Nhân giống thuần chủng là gì?

Là phương pháp nhân giống chọn ghép theo đôi giao phối con đực với con cái của cùng một giống để được đời nhỏ cùng giống với bố mẹ. Mục đích của nhân giống thuần chủng là tạo ra nhiều cá thể của giống đã có, với yêu thương cầu là giữ được cùng hoàn thiện các đặc tính tốt của giống đó.

đánh dấu (x) để chọn các cặp phối hợp đến trong bảng sau thuộc phương pháp nhân giống phù hợp:

Chọn phối

Phương pháp nhân giống

Con đực

Con cái

Thuần chủng

Lai tạo

Gà lơgoGà lơgox
Lợn Móng CáiLợn Móng Cáix
Lợn Móng CáiLợn bố Xuyênx
Lợn LanđơratLợn Lanđơratx
Lợn LanđơratLợn Móng Cáix

2. Làm thế như thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả?

Phải có mục đích nhân giống rõ ràng.

Chọn nhiều cá thể đực, chiếc trong giống thuộc tham gia.

Nuôi dưỡng, chăm sóc tốt đàn vật nuôi, kịp thời phạt hiện và loại thải những vật nuôi con và vật nuôi mẹ tất cả những đặc điểm không ý muốn muốn.

III. Bài xích tập gồm đáp án

Câu 1:Phát biểu như thế nào dưới đây là đúng về chọn phối, trừ:

A. Chọn phối là ghép đôi bé đực với con cháu cho sinh sản theo mục đích chăn nuôi.

B. Chọn phối là nhằm đẩy mạnh tác dụng của chọn lọc giống.

C. Chất lượng đời sau sẽ đánh giá bán được chất lượng của đời trước.

D. Chọn phối còn được gọi khác là chọn đôi giao phối.

Đáp án: C. Chất lượng đời sau sẽ đánh giá chỉ được chất lượng của đời trước

Giải thích:Phát biểu không đúng là: Chất lượng đời sau sẽ đánh giá chỉ được chất lượng của đời

Câu 2:Có mấy phương pháp chọn phối?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án: A. 2

Giải thích:Có 2 phương pháp chọn phối:

- Chọn phối cùng giống

- Chọn phối không giống giống

Câu 3:Giống gà lai Rốt – Ri bao gồm đặc điểm:

A. Gồm sức sản xuất cao.

B. Thịt ngon, dễ nuôi.

C. Cả A với B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Đáp án: C. Cả A với B đều đúng.

Giải thích:Giống gà lai Rốt – Ri gồm đặc điểm:

- có sức sản xuất cao.

- Thịt ngon, dễ nuôi

Câu 4:Giống lợn Ỉ là giống được chọn phối theo phương pháp nào?

A. Chọn phối thuộc giống.

B. Chọn phối khác giống.

C. Chọn phối lai tạp.

D. Tất cả đều sai.

Đáp án: A. Chọn phối thuộc giống.

Xem thêm: "Bộ Hồ Sơ Trong Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Giải thích:Giống lợn Ỉ là giống được chọn phối theo phương pháp chọn phối thuộc giống

Câu 5:Phát biểu như thế nào dưới đây là đúng về nhân giống thuần chủng, trừ:

A. Là phương pháp nhân giống ghép đôi giao phối bé đực với con cái của thuộc một giống.

B. Là phương pháp nhân giống ghép đôi giao phối bé đực với con cháu của nhị giống không giống nhau.

C. Tạo ra được nhiều cá thể của giống đã có.

D. Giữ được với hoàn thiện những đặc tính tốt của giống đã có.

Đáp án: B.Là phương pháp nhân giống ghép đôi giao phối nhỏ đực với con cháu của nhì giống không giống nhau.

Giải thích:Phát biểu sai là: Là phương pháp nhân giống ghép đôi giao phối con đực với con cháu của hai giống khác nhau.

Câu 6:Phương pháp như thế nào dưới đây là nhân giống thuần chủng:

A. Kê Lơ go x gà Ri.

B. Lợn Móng cái x Lợn Lan đơ rát.

C. Lợn Móng chiếc x Lợn bố Xuyên.

D. Lợn Móng chiếc x Lợn Móng Cái.

Đáp án:D. Lợn Móng cái x Lợn Móng Cái.

Giải thích:Phương pháp nhân giống thuần chủng là: Lợn Móng dòng x Lợn Móng Cái

Câu 7:Đặc điểm như thế nào dưới đây là đặc điểm ngoại hình của con gà Ri?

A. Da vàng hoặc đá quý trắng.

B. Lông trộn tạp từ nâu, quà nâu, hoa mơ, đỏ tía…

C. Mào dạng đơn.

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án:D. Tất cả đều đúng.

Giải thích:Đặc điểm ngoại hình của gà Ri là:

- Da xoàn hoặc tiến thưởng trắng.

- Lông pha tạp từ nâu, rubi nâu, hoa mơ, đỏ tía…

- mào dạng đơn

Câu 8:Ngoại hình gà sản xuất trứng bao gồm đặc điểm:

A. Thể hình dài.

B. Thể hình ngắn.

C. Cả A cùng B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Đáp án:A. Thể hình dài.

Giải thích:Ngoại hình con kê sản xuất trứng tất cả đặc điểm thể hình dài

Câu 9:Làm thế làm sao để nhân giống thuần chủng đạt kết quả, trừ:

A. Phải có mục đích rõ ràng.

B. Chọn một số không nhiều cá thể đực, loại cùng giống tham gia.

C. Quản lí giống chặt chẽ, né giao phối cận huyết.

D. Nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi.

Đáp án:B. Chọn một số ít cá thể đực, loại cùng giống tham gia.

Giải thích:Làm thế như thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả, trừ: Chọn một số không nhiều cá thể đực, dòng cùng giống tham gia

Câu 10:Ước tính khối lượng lợn theo công thức:

A. M (kg) = dài thân x〖(vòng ngực)〗^2 x 87.

B. M (kg) = nhiều năm thân x〖(vòng ngực)〗^2 x 87,5.

C. M (kg) = dài thân x〖(vòng ngực)〗^2 x 97.

D. M (kg) = lâu năm thân x〖(vòng ngực)〗^2 x 97,5.

Xem thêm: Giá Điện 3 Pha Sản Xuất 1 Giá, Giá Điện 3 Pha Kinh Doanh 2018 Là Bao Nhiêu

Đáp án:B. M (kg) = dài thân x 〖(vòng ngực)〗^2 x 87,5.

Giải thích:(Ước tính khối lượng lợn theo công thức: m (kg) = nhiều năm thân x 〖(vòng ngực)〗^2 x