Quy luật phân ly độc lập

     

I. TỔNG HỢP KIẾN THỨC QUY LUẬT PHÂN LY ĐỘC LẬP

1. Phân tích lai nhị tính trạng

a. Thí nghiệm:lai 2 cây đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về tính trạng màu phân tử và mẫu thiết kế hạt

Pt/c: ♀(♂) hạt vàng, trơn x♂(♀) hạt xanh, nhăn

F1 : 100% hạt vàng, trơn

F1tự thụ phấn

F2: 315 phân tử vàng, trơn tuột : 108 phân tử vàng, nhăn : 101 phân tử xanh, trơn: 32 hạt xanh, nhăn

F2 ~9 vàng, suôn sẻ : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn: 1 phân tử xanh, nhăn.

Bạn đang xem: Quy luật phân ly độc lập

b. Phân tích kết quả

- Phân tích phần trăm phân ly từng cặp tính trạng riêng biệt rẽ ngơi nghỉ F2:

Về tính trạng màu hạt: Hạt đá quý : phân tử xanh~3:1.Về tính trạng vỏ hạt: hạt trơn : hạt nhăn~3:1.

=>từng tính trạng đông đảo phân ly theo tỷ lệ~3 trội : 1 lặn.

- Menđen cần sử dụng quy luật xác suất để tính tỷ lệ mỗi loại hình sinh hoạt F2, ông thấy phần trăm xuât hiện tại mỗi thứ hạng hình sống F2bằng tích xác suất của những tính trạng tạo thành phong cách hình đó:

F2: (3 đá quý : 1 xanh) (3 suôn sẻ : 1 nhăn) = 9 vàng, trơn tuột : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn: 1 hạt xanh, nhăn.

- Menđen chỉ dẫn giả thuyết về việc phân ly và tổ hợp của các cặp nhân tố di truyền giỏi giao tử thuần khiết.

c. Quy pháp luật phân ly độc lập

- Nội dung: “Các cặp nhân tố di truyền quy định những tính trạng không giống nhau phân ly độc lập trong quy trình hình thành giao tử.”

- ký hiệu alen A biện pháp hạt vàng, a giải pháp hạt xanh; B nguyên tắc hạt trơn, b mức sử dụng hạt nhăn. Ta có sơ đồ lai:

Pt/c: ♀(♂) AABB (Hạt vàng, trơn) x ♂(♀) aabb (Hạt xanh, nhăn)

F1 : AaBb (100% hạt vàng, trơn)

GF1AB, Ab, aB, ab

F2: khung Penet

GF1

♂ (frac14) AB

♂ (frac14) Ab

♂ (frac14) aB

♂ (frac14) ab

♀ (frac14) AB

(frac116) AABB

(frac116) AABb

(frac116) AaBB

(frac116) AaBb

♀ (frac14) Ab

(frac116) AABb

(frac116) AAbb

(frac116) AaBb

(frac116) Aabb

♀ (frac14) aB

(frac116) AaBB

(frac116) AaBb

(frac116) aaBB

(frac116) aaBb

♀ (frac14)ab

(frac116) AaBb

(frac116) Aabb

(frac116) aaBb

(frac116) aabb

=> tỷ lệ phân ly mẫu mã hình F2:

9/16 vàng, trơn tru (A-B-) : 3/16 vàng, nhăn (A-bb) : 3/16 xanh, trơn tru (aaB-) : 1/16 xanh, nhăn (aabb).

=> Về thực chất, phép lai 2 tính trạng được xem là hai phép lai 1 tính trạng diễn ra chủ quyền và cùng lúc.

2. Các đại lý tế bào học của quy cơ chế phân ly độc lập

- các gen quy định những tính trạng khác nhau nằm trên những cặp NST tương đồng khác nhau thì khi sút phân tạo ra giao tử, những cặp NST tương đồng phân aly độc lập, dẫn đến việc phân ly hòa bình của các cặp alen.

- Như vậy:

Sự phân ly chủ quyền và tổ hợp tự vì chưng của 2 cặp alen dị phù hợp Aa và Bb của F1tạo ra 4 nhiều loại giao tử có phần trăm ngang nhau: AB = Ab = aB = ab = 1/4.Sự phối hợp ngẫu nhiên thân 4 loại giao tử ♂ với 4 các loại giao tử ♀ tạo thành 16 tổ hợp giao tử (16 kiểu phối kết hợp giao tử ♂ cùng giao tử ♀)=>hình thành 4 các loại kiểu hình cùng với tỷ lệ: 9A-B- : 3A-bb : 3 aaB- : 1aabb.

Xem thêm: Truyện Chàng Trai Có Đôi Mắt Âm Dương Audio Full, Truyện Chàng Trai Có Đôi Mắt Âm Dương

*
*

3. Điều khiếu nại nghiệm đúng và phương pháp tổng quát

a. Điều kiện nghiệm đúng của quy hình thức phân ly độc lập

- cha mẹ thuần chủng về cặp tính trạng tương phản lấy lai.

- mỗi tính trạng vì một cặp ren quy định, những cặp ren nằm trên các cặp NST tương đương khác nhau, ảnh hưởng riêng rẽ, trội hoàn toàn.

- con số cá thể nhận được của phép lai đủ lớn.

b. Phương pháp tổng quát

- Phép lai 1 tính trạng: F2phân ly mang lại 2 = 21loại phong cách hình theo xác suất : 3:1 = (3:1)1

- Phép lai 2 tính trạng: F2phân ly mang lại 4 = 22loại phong cách hình theo phần trăm : 9:3:3:1 = (3:1)2

- Phép lai những tính trạng:

Số cặp ren dị đúng theo ở F1

Số một số loại giao tử của F1

Số mẫu mã hợp tử ngơi nghỉ F2

Số loại kiểu hình ngơi nghỉ F2

Tỷ lệ phân ly mẫu mã hìnhở F2

Số một số loại kiểu ren ở F2

Tỷ lệ phân ly giao diện genở F2

1

21

41

21

(3:1)1

31

(1:2:1)1

2

22

42

22

(3:1)2

32

(1:2:1)2

3

23

43

23

(3:1)3

33

(1:2:1)3

n

2n

4n

2n

(3:1)n

3n

(1:2:1)n

4. Ý nghĩa của quy lý lẽ phân ly độc lập

- ví như biết được các gen quy định các tính trạng nào đó phân ly tự do thì có thể dự đoán được hiệu quả phân ly kiểu hình ngơi nghỉ đời sau.

- Trong chế tạo ra hữu tính, khi những cặp alen phân ly tự do sẽ chế tạo ra một số lượng không hề nhỏ các các loại giao tử. Sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử trong quy trình thụ tinh tạo ra vô số biến dị tổ hợp=>đây chính là nguồn vật liệu của tiến hóa và chọn giống.

II. CÔNG THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

1. Khẳng định loại giao tử

a. Xác định số giao tử

- Một tế bào sinh dục đực khi giảm phân tạo ra hai các loại giao tử

- Một tế bào sinh dục cái giảm phân đã tạo ra 1 tế bào trứng

- Một cơ thể dị phù hợp n cặp gen, các gen nằm trên các NST khác nhau thì sút phân sẽ tạo nên ra buổi tối đa 2n loại giao tử với tỉ trọng ngang nhau.

- ví dụ như 1:

Kiểu ren Aa có 1 cặp dị hợp=> 21= 2 một số loại giao tử là A, aKiểu gene AaBbDd tất cả 3 cặp dị hợp=>23= 8 một số loại giao tửKiểu gen AabbDdeeff tất cả 2 cặp dị hợp=>22= 4 loại giao tử

b. Cách khẳng định các giao tử của thể dị hợp

- xác định thành phần những giao tử của thể dị hợp bằng phương pháp vẽ sơ thiết bị lưỡng phân , mỗi alen xếp về một nhánh , giao tử là tổng các alen của từng nhánh (tính từ cội lên ngọn)

- lấy ví dụ như 2 : xác định các một số loại giao tử của có kiểu ren AABbDDEe cùng AaBbDdEe:

*
*

c.Xác định tỉ lệ thành phần giao tử được tạo ra ra

- vào điểu kiện những gen phân li tự do với nhau thì tỉ lệ mỗi các loại giao tử bằng tích tỉ lệ của các alen gồm trong giao tử đó.

Xem thêm: Đọc Full Truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều Tận Trời, Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

- Ví dụ3: cơ thể có phong cách gen AaBbccDd sút phân thông thường không xẩy ra đột biến. Không buộc phải viết sơ thứ lai, hãy xác địnhtỉ lệ một số loại giao tử abcd ?

Tỉ lệ giao tử a của cặp gene Aa là(frac12)Tỉ lệ giao tử b của cặp ren Bb là(frac12)Tỉ lệ giao tử c của cặp ren cc là 1Tỉ lệ giao tử d của cặp ren Dd là(frac12)

=>Tỉ lệ giao tử abcd là(frac12cdotfrac12cdot1cdotfrac12=frac18)

2. Tính số tổng hợp – hình dáng gen – hình dáng hình ở núm hệ lai

a. Số kiểu dáng tổ hợp:

Số kiểu tổ hợp = số giao tử đực * số giao tử cái

- Lưuý:Khi biết số phong cách tổ hợpàbiết số một số loại giao tử đực, giao tử cáicó thể suy ra số cặp gen dị thích hợp trong mẫu mã gen của phụ vương hoặc chị em hoặc ngược lai

- ví dụ 4: Xét phép lai ♂AaBbDDEe x ♀AabbDdee

Xác định số giao tử đực cùng giao tử cái trong phép laiỞ đời con bao gồm bao nhiêu kiểu tổng hợp ở đời con

Hướng dẫn giải

- AaBbDDEe có 3 cặp gen dị hợp, 1 cặpgen đồng vừa lòng => gồm số hình trạng giao tử là 23= 8

- AabbDdee tất cả 2 cặp gen dị hợp, 2 cặpgen đồng đúng theo => tất cả số hình dạng giao tử là 22 = 4

=> Số kiểu tổ hợp ở đời nhỏ là 8*4 = 32 kiểu

b. Số loại kiểu hình cùng số nhiều loại kiểu gen

- trong điểu kiện các gen phân li chủ quyền thì ở đời con:

Số nhiều loại kiểu gen bởi tích số một số loại kiểu gen của từng cặp genSố loại kiểu hình bằng tích số loại kiểu hình của những cặp tính trạng

Ví dụ 5: mang lại biế mỗi tính trạng do một hình trạng gen biện pháp trong đóA luật pháp hạt vànga pháp luật hạt xanh, B qui định hạt trơn cùng b nguyên lý hạt nhắn, D nguyên tắc thân cao d luật pháp thân thấp. Xét phép lai bao gồm AabbDd x AaBbdd cho bao nhiêu kiểu gen cùng kiểu hình sinh sống đời con.