SÁCH TOÁN LỚP 5 TRANG 110

     

Giải bài xích tập trang 110 SGK bài luyện tập Toán 5. Câu 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có...

Bạn đang xem: Sách toán lớp 5 trang 110


Bài 1 trang 110 SGK toán 5 luyện tập

Tính diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a) CHiều lâu năm 25dm, chiều rộng lớn 1,5m và độ cao 18dm.

b) Chiều dài (frac45)m, chiều rộng (frac13)m cùng chiều cao (frac14)m.

Bài giải:

a) 1,5m = 15dm

Diện tích bao quanh hình hộp chữ nhật là:

(25 + 15) x 2 x 18 = 1440 (dm2)

Diện tích lòng hình hộp chữ nhật là:

25 x 15 = 375 (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

1440 + 375 x 2 = 2190 (dm2)

b) diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

((frac45) + (frac13)) x 2 x (frac14) = (frac1730) (m2)

Diện tích lòng hình vỏ hộp chữ nhật là: 

(frac45) x (frac13) = (frac415) (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

(frac1730) + (frac415) x 2 = (frac1110) (m2)

Đáp số: a) 1440dm2; b) 2190dm2

Bài 2 trang 110 SGK toán 5 luyện tập

Một chiếc thùng không nắp ngoại hình chữ nhật có chiều nhiều năm 1,5m, chiều rộng lớn 0,6m và độ cao 8dm. Tín đồ ta đánh mặt không tính của thùng. Hỏi diện tích s quét sơn là từng nào mét vuông?

Bài giải:

8dm = 0,8m

Diện tích bao phủ của cái thùng là:

(1,5 + 0,6) x 2 x 0,8 = 3,36 (m2)

Diện tích dưới đáy của loại thùng là: 1,5 x 0,6 = 0,9 (m2)

Diện tích quét đánh là: 3,36 + 0,9 = 4,26 (m2)

Đáp số: 4,26m2

Bài 3 trang 110 SGK toán 5 luyện tập

Đúng ghi Đ, không đúng ghi S.

*

*

a) diện tích toàn phần của nhì hình hộp chữ nhật bởi nhau.

Xem thêm: Học Cách Chấp Nhận Thất Bại, Ii Lam Van(20 Điểm) Từ Nội Dung Đoạ

b) Diện tích toàn phần của nhì hình vỏ hộp chữ nhật không bằng nhau.

c) diện tích xung quanh của nhị hình vỏ hộp chữ nhật bởi nhau.

d) diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

Xem thêm: Mệnh Đại Lâm Mộc Hợp Màu Gì, Hợp Với Những Màu Nào? Mệnh Đại Lâm Mộc Hợp Với Mệnh, Màu Gì

Bài giải:

a) Đ

b) S

c) S

d) Đ

Chú ý: Hình hộp chữ nhật đã cho đều bằng nhau nhưng đặt tại hai vị trí không giống nhau nên có diện tích toàn phần cân nhau nhưng diện tích s xung quanh không giống nhau.