Soạn Anh 7 Unit 4 A Closer Look 2

     

1. Write like, as, or different in the gaps. 2. Finish the second sentence in each pair, using like, as... As, or different from. 3. Work in pairs. Compare the two museums: History and Science, using like, as ... As, or different from. 4. Rewrite the sentences, using the words given at the beginning. 5. Work in groups. Look at the two pictures below. Compare them, using like, as ... As, or different from.

Bạn đang xem: Soạn anh 7 unit 4 a closer look 2


Tổng hòa hợp đề thi học tập kì 1 lớp 7 tất cả các môn - liên kết tri thức

Toán - Văn - Anh - công nghệ tự nhiên...


Grammar

Comparisons: like, different from, (not) as ... As

(So sánh: kiểu như như, khác với, (không)... Như)

1. Write like, as, or different in the gaps.

(Điền like, as hoặc different vào chỗ trống.)

1. This camera is not as expensive _______I thought at first.

2. Her room is lovely. It is _______a princess"s room.

3. You like folk songs; I like pop music. Your taste is _______ from mine.

4. My dad is not always as busy _______my mum.

5. Some of us think that Spiderman 2 is not too_______ from Spiderman 1. 

Phương pháp giải:

Cách áp dụng like, as, hoặc different from:

- like để chỉ sự đồ này giống với sự vật khác, theo sau luôn phải là một trong danh trường đoản cú hoặc 1 đại tự (me, this,…)

- as + tính trường đoản cú + as để chỉ hai sự vậ tương tự như nhau

- not as + tính từ bỏ + as nhằm chỉ sự đồ vật này các hoặc ít hơn sự đồ vật khác

- different from để chỉ 2 hay các sự vật rất khác nhau

Lời giải bỏ ra tiết:

1. As2. Like3. different4. As5. different

1. This camera is not as expensive as I thought at first.

(Máy hình ảnh này không mắc như tôi nghĩ cơ hội đầu.)

Giải thích: Cấu trúc so sánh bằng: as + adj (expensive) + as

2. Her room is lovely. It is like a princess"s room.

(Căn phòng của cô ý ấy thật xứng đáng yêu. Nó giống như một căn hộ của công chúa.)

Giải thích: Cấu trúc: It is + adj (like) + noun (princess’s room)

3. You like folk songs; I like pop music. Your taste is different from mine.

(Bạn mê say những bài xích hát dân ca; Tôi thích hợp nhạc pop. Gu âm nhạc của người sử dụng khác với tôi.)

Giải thích: Sau địa điểm trống gồm "from" => dùng "different".

4. My dad is not always as busy as my mum.

(Không đề xuất lúc nào tía tôi cũng bận như mẹ tôi.)

Giải thích: Cấu trúc so sánh bằng: not as + adj (busy) + as

5. Some of us think that Spiderman 2 is not too different from Spiderman 1. 

(Một số fan trong cửa hàng chúng tôi nghĩ rằng người nhện 2 ko quá khác biệt với fan nhện 1.)

Giải thích: Sau địa điểm trống tất cả "from" => sử dụng "different".


bài bác 2


Video gợi ý giải


2. Finish the second sentence in each pair, using like, as... As, or different from.

(Hoàn thành câu vật dụng hai trong mỗi cặp câu, sử dụng like, as... As, hoặc different from.)

1. Rock is very exciting. It is not like country music.

(Rock là rất thú vị. Nó không hệt như nhạc đồng quê.)

=> Rock is very _______ country music.

2. Composer Hoang Long wrote many good songs for children. Composer Pham Tuyen also wrote many good songs for children. 

(Nhạc sĩ Hoàng Long sẽ viết không ít bài hát hay cho thiếu nhi. Nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng viết nhiều ca khúc hay mang đến thiếu nhi.)

=> Composer Hoang Long _______ Pham Tuyen, wrote many good songs for children.

3. The Vatican Museum has excellent works of art. The Louvre Museum has excellent works of art too.

(Bảo tàng Vatican gồm có tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Kho lưu trữ bảo tàng Louvre cũng đều có những tác phẩm thẩm mỹ xuất sắc.)

=> The Vatican Museum"s works of art are _______ excellent _______ the Louvre Museum"s works of art.

4. A vacation on the beach is relaxing, while a vacation in a big thành phố may not be.

(Một kỳ du lịch trên bãi biển là thư giãn, trong lúc một kỳ nghỉ ở một thành phố lớn có thể không.)

=> A vacation on the beach is _______ a vacation in a big city.

5. thành phố life is busy, but country life is peaceful. 

(Cuộc sống thành phố bận rộn, nhưng cuộc sống đời thường thôn quê lặng bình.)

=> City life is not _______ peaceful ________ country life. 

Lời giải chi tiết:

1. Rock is very different from country music.

(Nhạc Rock cực kỳ khác với nhạc đồng quê.)

2. Composer Hoang Long as Pham Tuyen, wrote many good songs for children.

(Nhạc sĩ Hoàng Long cũng như nhạc sĩ Phạm Tuyên, viết nhiều bài hát hay mang lại thiếu nhi.)

3. The Vatican Museum"s works of art are as excellent as the Louvre Museum"s works of art.

(Các tác phẩm thẩm mỹ và nghệ thuật của bảo tàng Vatican cũng xuất sắc như các tác phẩm nghệ thuật của kho lưu trữ bảo tàng Louvre.)

4. A vacation on the beach is different from a vacation in a big city.

(Một kỳ nghỉ trên bãi tắm biển khác cùng với một kỳ nghỉ ở một thành phố lớn.)

5. thành phố life is not as peaceful as country life. 

(Cuộc sống thành phố không lặng bình bằng cuộc sống nông thôn.)


bài xích 3


Video trả lời giải


3. Work in pairs. Compare the two museums: History and Science, using like, as ... As, or different from.

(Làm vấn đề theo cặp. So sánh hai bảo tàng: lịch sử hào hùng và Khoa học, áp dụng like, as... As, hoặc different from.)

 

History (Lịch sử)

Science (Khoa học)

1. Modern (hiện đại)

**

***

2. Friendly (thân thiện)

***

***

3. Safe (an toàn)

***

**

4. Expensive (đắt tiền)

**

**

Example: (Ví dụ)

1.

Xem thêm: Lập Bảng Thống Kê Tây Sơn Đánh Tan Quân Thanh, Trận Ngọc Hồi

History is not as modern as Science.

(Bảo tàng lịch sử vẻ vang không tân tiến như kho lưu trữ bảo tàng Khoa học.)

Lời giải đưa ra tiết:

2. History is as friendly as Science.

(Bảo tàng kế hoạch sử gần gũi như kho lưu trữ bảo tàng Khoa học.)

3. Science is not as safe as History.

(Bảo tàng kỹ thuật không an toàn như bảo tàng Lịch sử.)

4. Science is as expensive as History.

(Bảo tàng khoa học đắt như kho lưu trữ bảo tàng Lịch sử.)


4. Rewrite the sentences, using the words given at the beginning.

(Viết lại các câu, sử dụng những từ đã mang lại ở đầu.)

Example: A play is usually longer than a film. (Vở kịch thưởng dài ra hơn phim.)

=> A film is usually not as long as a play. (Phim hay không nhiều năm như kịch.)

1. I think kích hoạt films are more interesting than comedies.

(Tôi suy nghĩ phim hành vi thú vị hơn phim hài.)

=> I think comedies are not _________________.

2. Our maths homework is more difficult than our history homework. 

(Bài tập Toán về bên của chúng tôi khó hơn bài bác tập lịch sử về nhà của chúng tôi.)

-> Our history homework is not _________________.

3. This year"s music contest is different from last year"s.

(Cuộc thi âm nhạc năm nay khác với năm ngoái.)

=> This year"s music contest is not _________________.

4. The characters in the film are not the same as the ones in the play.

(Nhân vật trong phim rất khác với nhân đồ dùng trong vở kịch.)

=> The characters in the film are _________________.

5. This picture is brighter than that picture.

(Bức tranh này sáng sủa hơn bức ảnh kia.)

=> That picture is not _________________.

Lời giải chi tiết:

1. I think comedies are not as interesting as kích hoạt films.

(Tôi suy nghĩ phim hài ko thú vị bằng phim hành động.)

2. Our history homework is not as difficult as maths homework.

(Bài tập về đơn vị môn lịch sử không khó khăn bằng bài xích tập về công ty môn toán.)

3. This year"s music contest is not as same as last year"s.

(Cuộc thi âm nhạc năm nay không tương tự năm ngoái.)

4. The characters in the film are different from the ones in the play.

(Các nhân đồ trong phim không giống với những nhân đồ gia dụng trong vở kịch.)

5. That picture is not as bright as this picture.

(Hình ảnh đó ko sáng bằng hình ảnh này.)


bài xích 5


Video hướng dẫn giải


5. Work in groups. Look at the two pictures below. Compare them, using like, as ... As, or different from.

(Làm câu hỏi theo nhóm. Quan sát vào 2 ảnh dưới đây. So sánh chúng, sử dụng like, as .. As hoặc different from.)

Example: (Ví dụ)

- Picture A is not lượt thích / different from picture B. (Hình A rất khác / không giống hình B.)

- Picture A is not as big as picture B. (Hình A ko to bằng hình B.)

*
don’t you?" translate_example1="Bạn ham mê nhạc dân gian đúng không?." type="lghaudio" />

3.

*
." translate_example1="Tôi yêu thích nhạc pop." type="lghaudio" />

4.

*
." translate_example1="Nó không y như nhạc đồng quê." type="lghaudio" />

5.

*
." translate_example1="Viện kho lưu trữ bảo tàng Vatican bao gồm tác phẩm thẩm mỹ xuất sắc" type="lghaudio" />

6.

*
, while a vacation in a big đô thị may not be. " translate_example1="Kỳ nghỉ trên biển thì thư giãn trong những khi kỳ nghỉ ngơi ở những thành phố khủng thì không phải như thế." type="lghaudio" />

7.

*
." translate_example1="Cuộc sống thị trấn thì mắc nhưng cuộc sống đời thường nông xã thì yên ổn bình." type="lghaudio" />

8.

*
." translate_example1="Anh ấy khôn cùng thân thiện." type="lghaudio" />

9.

*
. " translate_example1="Tôi nghĩ về phim hành vi thì thú vui hơn phim hài." type="lghaudio" />

10.

Xem thêm: Top 20 Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Về Gia Đình Hay Nhất, Nghị Luận Về Vai Trò Của Gia Đình

*
is different from last year"s. ." translate_example1="Cuộc thi âm nhạc năm nay thì không giống với cuộc thi năm ngoái." type="lghaudio" />

11.

*
in the film are not the same as the ones in the play. " translate_example1="Những nhân đồ gia dụng trong phim thì rất khác nhân vật trong vở kịch." type="lghaudio" />