SOẠN ANH 7 UNIT 5 LOOKING BACK

     

Looking back giúp cho bạn ôn tập lại từ vựng với ngữ pháp của unit 5: Vietnamese food and drink bao gồm A/an/some/any, đặt thắc mắc với "How much" và "How many", minh bạch danh tự đếm được với không đếm được. Nội dung bài viết là gợi ý về bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

Looking back – Unit 5: Vietnamese food & drink

Vocabulary

1.Add the words/phrases you have learnt to the columns(Thêmnhững từ/ cụm từ mà bạn học được vào cột.)

Dishes

(Món ăn)

Ingredients

(Thành phần)

Measurement phrases

(Các các đo lường)

Omellete, pancake, beef noodle soup, chicken noodle soup, rice, noodles, pork, sandwich, meat, tofu, bread, spring rolls...

Bạn đang xem: Soạn anh 7 unit 5 looking back

Shrimp,salt, cooking oil, flour, pork, turmeric, pepper, noodle, vegetable, egg, meat, tofu...

Xem thêm: Những Câu Ca Dao Nói Về Tôn Sư Trọng Đạo Hay Và Ý Nghĩa, Ca Dao Tục Ngữ Về Tôn Sư Trọng Đạo

A slice, a can, a bottle, a kilo, a bar, a glass, a bag, a teaspoon, a tablespoon

Compare with a partner. Who has more words/ phrases? (So sánh với chúng ta cùng các bạn xem ai có khá nhiều từ hơn)

2.Fill each gap with a verb from the box(Điền vào khu vực trông cùng với một cồn từ trong khung.)

Fold the omellete in half (Gấp trứng lại thành một nửa)Pour the sauce over the cake (Đổ nước sốt lên bánh)Beat the milk together with flour, sugar and cheese (Đánh rất nhiều sữa với bột, con đường và phô mai)Seat the food for 5 minutes (Đun rét thức ăn uống trong 5 phút)Serve it on a plate (Bỏ lên đĩa.)

3. Choosea/anorsomefor the following words(Chọn a/ an hoặc some cho hầu hết từ sau.)

1. a banana

5. some pork

2. some bread

6. some salt

3. some beef

7. an apple

4. some pepper

8.

Xem thêm: Bài Thực Hành Công Nghệ 8 Bài 3, Thực Hành Bài 3 Trang 13 Công Nghệ 8

some milk

4.Complete the sentences with some or any.(Hoàn thành những câu với some hoặc any.)

There aren’t any eggs in the fridge.Would you lượt thích some coffee?Is there any orange juice in the fridge?She has got some eggs but she hasn’t got any milk.I went fishing but I didn’t catch any fish, so we had some bread for dinner

Dịch:

Không bao gồm quả trứng như thế nào trong tủ giá cả.Bạn có muôn uống chút cà phê không?Có chút nước cam cố nào vào tủ rét mướt không?Cô ấy có vài trái trứng tuy thế cô ấy không tồn tại chút sữa nào cả.Tôi đã đi được câu cá mà lại tôi ko bắt được bé cá nào, vị vậy công ty chúng tôi ăn tối với ít bánh mì.

5. Make questions with How many/How mixt for the underlined words in the following sentences.(Làm thành thắc mắc với How many /How much cho mọi từ được gạch dưới trong các câu sau.)

Ann has got three oranges.(Ann có 3 trái cam.)There is some milk in the bottle.(Có một không nhiều sữa vào chai.)I need three cans of lemonade.(Tôi phải 3 lon nước chanh.)Peter has got three apples in his bag.(Peter bao gồm 3 trái táo bị cắn dở trong túi anh ấy.)There is some rice left in the electric cooker.(Có một không nhiều cơm sót lại trong nồi cơm trắng điện.)

Hướng dẫn:

How many oranges has Ann got?(Ann có bao nhiêu trái cam?)How much milk is there in the bottle?(Có từng nào sữa trong chai?)How many cans of lemonade vì chưng you need?(Bạn bắt buộc bao những lon nước chanh?)How many apples has Peter got in his bag?(Peter có bao nhiêu táo trong túi của anh ý ấy?)How much rice is there left in the electric cooker?(Có từng nào cơm vào nồi cơm trắng điện?)

Communication

6. Choose sentences (A-D) to complete the following conversation. Practise the conversation with a partner.(Chọn những câu (A-D) để xong bài đàm thoại sau. Thực hành bài đàm thoại cùng với một bạn học.)

(1). D (2). B (3).A (4). C

Dịch:

Phong: bạn có thể nói mang đến tôi nghe bí quyết nấu cơm trắng không? Tôi phải làm gi đầu tiên?Mi: Đầu tiên trộn nước vào nồi và hâm nóng với nhiệt độ cao cho đến khi nó sôi.Phong: Tôi nên làm cái gi khi nước sôi?Mi: lúc nước sôi, bỏ gạo vào cùng để nó sôi trong 5 phút.Phong: tiếp đến thì sao?Mi: sau đó khuấy đều.Phong: Được rồi, kế tiếp nữa là gì?Mi: làm bếp gạo với ánh nắng mặt trời thấp vào 15 phút sau dó bạn ăn uống nó.Phong. À, đúng thế. Cảm ơn nhé