Sự Chuyển Hóa Tinh Bột Trong Cơ Thể Người Có Sinh Ra Mantozo

     

(6) Ở đk thường, glucozơ cùng saccarozơ đa số là phần lớn chất rắn, dễ tan trong nước;

(7) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để cấp dưỡng tơ tự tạo và sản xuất thuốc súng không khói;

(8) Amilopectin trong tinh bột chỉ có những liên kết α-1,4-glicozit;

(9) Sacarozơ bị hóa black trong H2SO4 đặc;

(10) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng làm pha chế thuốc. Trong những phát biểu trên

Số tuyên bố đúng là:


VietJack bằng phương pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.

Bạn đang xem: Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có sinh ra mantozo


tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 cho các phát biểu sau:

(a). Mantozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

(b).Glucozơ có công dụng tham gia làm phản ứng tráng bạc

(c). Saccarozơ được cấu trúc từ hai gốc β-glucozơ cùng α-fructozơ

(d). Sự đưa hóa tinh bột trong khung hình người tất cả sinh ra mantozơ

Số tuyên bố đúng là:

A. 4.

Bạn đã xem: Sự đưa hóa tinh bột trong cơ thể người bao gồm sinh ra mantozo

Bạn đã xem:

Sự gửi hóa tinh bột trong khung hình người tất cả sinh ra mantozo


B.2

C. 3

D.1


*

Chọn lời giải C

(a). Đúng.Theo SGK lớp 12 mantozơ có tác dụng tham gia phản ứng tráng bạc

(b). Đúng.Theo SGK lớp 12 glucozơ có công dụng tham gia làm phản ứng tráng bạc

(c). Sai.Saccarozơ được cấu trúc từ hai nơi bắt đầu α-glucozơ và β-fructozơ

(d). Đúng.Theo SGK lớp 12 sự chuyển hóa tinh bột trong khung hình người tất cả sinh ra mantozơ

Cho những phát biểu sau: (1) Glucozơ có tác dụng tham gia phản ứng tráng bạc; (2) Sự gửi hóa tinh bột trong khung người người tất cả sinh ra mantozơ; (3) Mantozơ có khả năng tham gia làm phản ứng tráng bạc; (4) Saccarozơ được cấu trúc từ hai nơi bắt đầu β-glucozơ cùng α-fructozơ; (5) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic; (6) Ở đk thường, glucozơ cùng saccarozơ phần đa là đều chất rắn, dễ tan vào nước; (7) Xenlulozơ trinitrat là vật liệu để sản xuất tơ tự tạo và chế tạo thuốc súng ko khói; (8) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit; (9) Sacarozơ bị hóa black trong H2SO4 đặc; cùng (10) vào công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để làm pha chế thuốc. Trong những phát biểu trên, số tuyên bố đúng là

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Lớp 0 hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(1) Glucozơ có tác dụng tham gia làm phản ứng tráng bạc;

(2) Sự đưa hóa tinh bột trong khung hình người gồm sinh ra mantozơ;

(3) Mantozơ có khả năng tham gia bội phản ứng tráng bạc;

(4) Saccarozơ được cấu trúc từ hai nơi bắt đầu β-glucozơ với α-fructozơ;

(5) Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ tạo ra axit gluconic;

(6) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ phần đa là các chất rắn, dễ dàng tan vào nước;

(7) Xenlulozơ trinitrat là vật liệu để cung cấp tơ nhân tạo và sản xuất thuốc súng ko khói;

(8) Amilopectin vào tinh bột chỉ có những liên kết α-1,4-glicozit;

(9) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc;

(10) vào công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để làm pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 6

B. 8

C. 9

D. 10

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau

(1) Glucozơ bao gồm phản ứng thủy phân chế tác ancol etylic.

(2) Mantozơ và saccarozơ có links glicozit.

(3) Mantozơ với fructozơ có công dụng làm mất màu dung dịch nước Br2.

(4) Tinh bột với xenlulozơ là đồng phân của nhau.

(5) Mantozơ cùng fructozơ có công dụng tham gia tráng gương.

Các tuyên bố không đúng là

A. (3) (4).

B. (2) (5).

C. (1) (3) (4).

D. (3), (4) (5)

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau:

(1) Glucozơ, fructozơ đều có khả năng tham gia bội phản ứng tráng bạc;

(2) Saccarozơ, tinh bột cùng xemlulozơ đa số bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác;

(3) Tinh bột với xenlulozơ đều được chế tạo ra thành trong cây cỏ nhờ quy trình quang hợp;


(4) Glucozơ, fructozơ đều có tác dụng hòa tung Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh.

Phát biểu đúng

A. (1) và (4)

B.

Xem thêm: Thể Tích Lăng Trụ Tam Giác Đều Chuẩn 100%, Diện Tích,

(1), (2) và (4)

C. (1), (2) với (3)

D.

Soạn bài xích Đặc Điểm Của Văn Biểu Cảm Lớp 7, soạn Văn 7: Đặc Điểm Của Văn bạn dạng Biểu Cảm

(1), (2), (3) cùng (4).

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Có một số trong những nhận xem về cacbohiđrat như sau :

(1) Saccarozơ, tinh bột cùng xenlulozơ đều rất có thể bị thủy phân.

(2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều chức năng được với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia làm phản ứng tráng bạc.

(3) Tinh bột với xenlulozơ là đồng phân cấu trúc của nhau.

(4) Phân tử xenlulozơ được cấu tạo bởi nhiều gốc β-glucozơ.

(5) Thủy phân tinh bột trong môi trường xung quanh axit hình thành fructozơ.

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là :

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Có một số nhận quan tâm cacbonhiđrat như sau:

(1) Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể bị thủy phân

(2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều chức năng được với Cu(OH)2 và có công dụng tham gia bội phản ứng tráng bạc

(3) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu trúc của nhau

(4) Phân tử xenlulozơ được cấu trúc bởi những gốc β-glucozơ

(5) Thủy phân tinh bột trong môi trường axit hình thành fructozơ

Trong các nhận xét trên, số nhấn xét đúng là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Lớp 0 hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau:

(1) Fructozơ với glucozơ đều có tác dụng tham gia phản nghịch ứng tráng bạc.

(2) Saccarozơ cùng tinh bột đều không xẩy ra thủy phân khi bao gồm axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác.

(3) Tinh bột được tạo nên thành trong cây cối nhờ quy trình quang hợp.

(4) Xenlulozơ với saccarozơ mọi thuộc các loại đisaccarit.

Phát biểu đúng là

A. (2) và (4).

B. (3) cùng (4).

C. (1) và (2).

D. (1) cùng (3).

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau:

(1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản bội ứng tráng bạc;

(2) Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi gồm axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác;

(3) Tinh bột được tạo thành trong hoa cỏ nhờ quá trình quang hợp;


(4) Xenlulozơ và saccarozơ hầu như thuộc một số loại đisaccarit.

Phát biểu đúng là

A. (1) cùng (2).

B. (3) cùng (4).

C. (2) với (4).

D.

(1) với (3).

Lớp 0 hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(1) Fructozơ với glucozơ đều phải có khả năngtham gia phản nghịch ứng tráng bạc;

(2) Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4(loãng) làm xúc tác;


(6) Ở điều kiện thường, glucozơ cùng saccarozơ hồ hết là đông đảo chất rắn, dễ dàng tan trong nước;

(7) Xenlulozơ trinitrat là nguyên vật liệu để phân phối tơ tự tạo và chế tạo thuốc súng không khói;

(8) Amilopectin trong tinh bột chỉ có những liên kết α-1,4-glicozit;

(9) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc;

(10) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc. Trong những phát biểu trên

Số phát biểu đúng là:

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

Bạn hãy kéo xuống dưới để xem lời giải đúng

hướng dẫn giải nhé.Bạn sẽ xem: Sự đưa hóa tinh bột trong khung người người có sinh ra mantozo

Giải chi tiết:

(1) Glucozơ có tác dụng tham gia làm phản ứng tráng bạc;

=> Đúng

(2) Sự đưa hóa tinh bột trong cơ thể người gồm sinh ra mantozơ;

=> Đúng

(3) Mantozơ có công dụng tham gia phản bội ứng tráng bạc;

=> Đúng

(4) Saccarozơ được kết cấu từ hai nơi bắt đầu β-glucozơ và α-fructozơ;

=> Sai. Là α -glucozơ cùng β -fructozơ

(5) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic;

=> Sai. Tạo nên thành sorbitol

(6) Ở điều kiện thường, glucozơ cùng saccarozơ đông đảo là đầy đủ chất rắn, dễ dàng tan vào nước;

=> Đúng

(7) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để cung cấp tơ nhân tạo và sản xuất thuốc súng không khói;

=> Đúng

(8) Amilopectin vào tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit;

=> Sai. Tất cả cả links α-1,6-glicozit

(9) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc;

(10) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

Xem thêm: Các Cuộc Kháng Chiến Chống Tống Lần 2 (2), Cuộc Kháng Chiến Chống Tống Lần Thứ Hai (1075

=> Đúng

=>A

Các câu hỏi liên quan liêu

Ý kiến của người tiêu dùng Hủy

MenuKhám phá thêm

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GIÚP BẠN TRỞ THÀNH PHIÊN BẢN TỐT NHẤT CỦA CHÍNH MÌNH

Bạn vẫn xem: Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có sinh ra mantozo


*

243a Nguyễn Thượng Hiền, P.6, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh, vn × Đăng ký kết hoặc Đăng nhập nhanh bằng:


*

(*) Khi bấm chuột đăng cam kết tài khoản, bạn chắc hẳn rằng đã đoc và đồng ý với cơ chế bảo mật và Điều khoản thương mại dịch vụ của Tự học tập 365.

Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Sự đưa hóa tinh bột trong cơ thể người bao gồm sinh ra mantozơ