TẠI SAO CƠ THỂ NGƯỜI CÓ THỂ TIÊU HÓA ĐƯỢC TINH BỘT NHƯNG KHÔNG THỂ TIÊU HÓA ĐƯỢC XENLULÔZƠ

     

Bài 1 trang 59 SGK Sinh học tập 10

Bài 2 trang 59 SGK Sinh học 10

Bài 3 trang 59 SGK Sinh học 10

Bài 4 trang 59 SGK Sinh học tập 10

Câu 1 trang 59 Sách giáo khoa Sinh học tập 10

Câu 2 trang 59 Sách giáo khoa Sinh học tập 10

Câu 3 trang 59 Sách giáo khoa Sinh học tập 10

Câu 4 trang 59 Sách giáo khoa Sinh học tập 10

Sơ đồ tiếp sau đây mô tả những con đường chuyển hóa vật hóa học giả định. Mũi tên chấm gạch chỉ sự khắc chế ngược. Nếu chất G và hóa học F dư quá trong tế bào thì nồng độ chất nào vẫn tăng một phương pháp bất thường?

Tại sao cơ thể người rất có thể tiêu hóa được tinh bột mà lại lại ko tiêu hóa được xenlulôzơ?

Tất tần tật về enzim và vai trò của enzim trong quy trình chuyển hóa vật chất

Trả lời câu hỏi Sinh 10 bài 14 trang 57

Trả lời câu hỏi Sinh 10 bài 14 trang 59


*