TẠI SAO TRONG ĐƯỜNG DẪN KHÍ CỦA HỆ HÔ HẤP

     
*

*

Bài 22: vệ sinh hô hấp

Bài 3 (trang 73 sgk Sinh 8)

Tại sao trong đường truyền khí của đường hô hấp đã gồm những kết cấu và vẻ ngoài chống bụi, bảo vệ phổi nhưng mà khi lao động lau chùi hay đi con đường vẫn đề nghị đeo khẩu trang chống bụi?


Lời giải:

Trong không khí ở phần đông môi trường có tương đối nhiều buị thì tỉ lệ thành phần và mật độ bụi là quá rộng -> quá kỹ năng lọc bụi làm không bẩn của đường truyền khí -> gây các bệnh cho đường hô hấp -> vì vậy cần phải đeo khẩu trang khi đi đường và khi lao động vệ sinh.