TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL

     

Cơ sở dữ liệu trong mysql sẽ phía dẫn chúng ta làm vắt nào để setup MySQL trên Windows và áp dụng MySQL để cài đặt cơ sở dữ liệu, truy tìm vấn dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu trong mysql – thiết đặt MySQL

Trước lúc thực hiện setup mysqlchúng ta phải cài đặt các gói phần mềm nhưMicrosoft .NET Framework 4 Client Profile (Tập tindotNetFx40_Client_setup.exe),Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package (Tập tinvcredist_x64.exe nếu hệ điều hành 64-bit, tập tinvcredist_x86.exe nếu thực hiện hệ quản lý điều hành 32-bit). Các chúng ta cũng có thể tải gói setup mysql

Để setup MySQL, chúng ta nhấn lưu ban vào tập tinmysql-installer-community-5.7.9.1.msi nhằm tiến hành setup mysql và dưới là cliphướng dẫn thiết lập mysql
Bạn đang xem: Tạo cơ sở dữ liệu mysql

Sau khi thiết lập thành công MySQL, chúng ta sẽ áp dụng MySQL Workbench để liên kết đến MySQL server và tiến hành tạo các đại lý dữ liệu, tạo nên bảng, thêm dữ liệu, tầm nã vấn dữ liệu, ….


*

Cơ sở dữ liệu trong mysql – giải đáp sử dụng

Bước 1: Đăng nhập vào MySQL


*

Sau khi singin thành công


*

Bước 2: Tạo đại lý dữ liệu

Create Database Tên_CSDL


Xem thêm: Câu Hỏi Cho M Gam 3 Kim Loại Fe Al Cu Và Al Vào Một Bình Kín Có Chứa 1 Mol Oxi

*

Sau khi tạo nên thành công


*

Bước 3: chế tạo ra bảng


Bước 4: Thêm dữ liệu


Bước 5: coi dữ liệu
Xem thêm: Lượng Sữa Cho Bé 10 Tháng Tuổi Và Theo Cân Nặng Mẹ Nên Biết, Lượng Sữa Cho Trẻ Sơ Sinh Bao Nhiêu Là Đủ

Cơ sở dữ liệu trong mysql –Bài tập thực hành

Câu 1: tạo ra cơ sở dữ liệu QuanLySinhVien

Câu 2: tạo bảng

Câu 3: Thêm dữ liệu

Câu 4: update dữ liệu

Câu 5: xem dữ liệu

Cho biết mã sinh viên,mã môn học cùng điểm thi của rất nhiều sinh viên học môn MCB
Cho biết mã sinh viên,mã môn học với điểm thi của rất nhiều sinh viên bao gồm điểm thi từ 8 cho 10
Cho biết mã sinh viên,tên sinh viên cùng điểm thi của những sinh viên học tập môn THVP cùng điểm thi tự 5 trở lên
Cho biết thông tin của các sinh viên trực thuộc lớp 11CCHT04 với giới tính là Nữ
Cho biết thông tin của rất nhiều sinh viên có họ Trần
Cho biết mã sinh viên, tên sinh viên và điểm vừa đủ theo từng sinh viên
Đếm số sinh viên nam
Hiển thịđiểm nguyên tố của sinh viên theo sản phẩm công nghệ tự bớt dần theo điểm thi của môn MCB
Cho biết sỉ số sinh viên của từng lớp
Cho biết mã lớp với tên lớp của không ít lớp chưa xuất hiện sinh viên đk học (tức là mã lớp chưa tồn tại trong bảng sinh viên)
Cho biết thông tin của không ít giảng viên chưa tham gia đào tạo (tức mã giảng viên chưa có trong bảng phân công)
Cho biết số sinh viên thi lại (thi lần 2) môn cửa hàng dữ liệu
Cho biết phần lớn sinh viên bao gồm năm sinh là 1993
Cho biết thương hiệu sinh viên, mã sinh viên, thương hiệu môn học, tên lớp, tên khoa cùng điểm thi của sinh viên có mã số là 91110010004