Thông tư 03/2017/tt

     
Thông bốn 03/2017/TT-BLĐTBXH luật pháp về các bước xây dựng, thẩm định và phát hành chương trình; tổ chức triển khai biên soạn, lựa chọn, thẩm định, chú tâm và sử dụng giáo trình vào đào tạo trình độ trung cấp, chuyên môn cao đẳng.

Bạn đang xem: Thông tư 03/2017/tt

 

1. Tiến trình xây dựng, đánh giá và phát hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


- Thông tư số 03/2017 quy định cấu trúc chương trình đào tạo trình độ chuyên môn trung cấp, cđ theo từng ngành, nghề có có:
- thời hạn khóa học tập trong chương trình đào tạo và huấn luyện cao đẳng, trung cấp được tính theo năm học, kỳ học hoặc theo tuần. Thông tư 03/BLĐTBXH quy định trình độ cao đẳng đào tạo và huấn luyện từ 2 mang lại 3 năm với tối thiểu 60 tín chỉ, trình độ chuyên môn trung cấp đào tạo từ một đến hai năm với tối thiểu 35 tín chỉ (với người dân có bằng THPT), 50 tín chỉ (với người có bằng THCS).
Cũng theo Thông tư 03 của cục Lao động, giảng dạy cao đẳng phải đảm bảo 1/2 - 70% thời lượng cho huấn luyện và đào tạo thực hành, thực tập, thí nghiệm; còn chuyên môn trung cấp cho phải bảo đảm 55% - 75% thời lượng.
- Thông tứ số 03 quy định đối chọi vị thời gian trong lịch trình đào tạo trình độ trung cấp, cđ như sau:
+ Một tín chỉ được quy ra buổi tối thiểu bằng 15 giờ đồng hồ học kim chỉ nan và 30 giờ tự học hoặc bởi 30 giờ thực hành thực tế và 15 giờ đồng hồ tự học hoặc bằng 45 giờ thực tập, làm tiểu luận, bài xích tập lớn, thiết bị án, khóa luận giỏi nghiệp.
- Hiệu trưởng công ty trường quyết định thành lập Hội đồng đánh giá và thẩm định chương trình huấn luyện và giảng dạy cao đẳng, trung cấp cho với tối thiểu 07 người, bao gồm bằng tốt nghiệp đh và có tối thiểu 05 năm khiếp nghiệm giảng dạy hoặc vận động liên quan cho ngành, nghề cần thẩm định.
- cạnh bên đó, Thông tư 03/2017 quy định ít nhất 03 năm 01 lần, Hiệu trưởng các trường thành lập Hội đồng chuyên môn để reviews lại chương trình huấn luyện đã phát hành để cập nhật những đổi khác cho phù hợp với thực tiễn.
- Theo Thông bốn số 03/TT-BLĐTBXH, giáo trình trung cấp, cao đẳng được gây ra theo kết cấu gồm có:
+ Mã môn học, tế bào đun; vị trí, tính chất, ý nghĩa sâu sắc và vai trò; kim chỉ nam của giáo trình môn học, mô đun;
+ câu chữ của giáo trình môn học, tế bào đun như loài kiến thức, kỹ năng, bản vẽ, bài bác tập, những vấn đề cần ghi nhớ;
- Cũng theo Thông bốn 03 của cục Lao động, ngôi trường cao đẳng, trung cấp có thể lựa chọn giáo trình của trường không giống trong nước và nước ngoài biên soạn nhằm tổ chức đánh giá và thẩm định và phê xem xét đưa vào sử dụng.
- Hiệu trưởng đơn vị trường quyết định thành lập và hoạt động Hội đồng thẩm định giáo trình huấn luyện với thành phần là những người có bằng xuất sắc nghiệp đh trở lên của ngành, nghề có tương quan và có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tay nghề trong đào tạo và huấn luyện và soạn giáo trình.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 03/2017/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2017

 

THÔNG

QUYĐỊNH VỀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH; TỔ CHỨC BIÊNSOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAOĐẲNG

Căn cứ vẻ ngoài Giáo dục công việc và nghề nghiệp ngày27 mon 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CPngày 17 tháng 02 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức củaBộ Lao cồn - yêu mến binh với Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CPngày 14 tháng 10 năm năm nhâm thìn của cơ quan chính phủ quy định điềukiện đầu tư chi tiêu và hoạt động trong nghành giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ nước nhà phê chú ý Khung trình độ chuyên môn quốc giaViệt Nam;

Theo ý kiến đề nghị của Tổng viên trưởngTổng viên Giáo dụcnghề nghiệp,

Bộ trưởng cỗ Lao cồn - yêu mến binh vàXã hội ban hành Thông tư nguyên tắc về tiến trình xây dựng, thẩm địnhvà phát hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, đánh giá và thẩm định giáo trình đàotạo trình độ trung cấp, chuyên môn cao đẳng.

Chương I

NHỮNGQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Thông bốn này quy định về tiến trình xâydựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức triển khai biên soạn, lựa chọn, thẩm định,duyệt và áp dụng giáo trình vào đào tạo chuyên môn trung cấp, trình độ chuyên môn cao đẳng.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

Thông tứ này vận dụng cho ngôi trường cao đẳng,trường trung cấp cho và các cơ sở khác tất cả đăng ký vận động giáo dục công việc và nghề nghiệp ởtrình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (sau đây gọi là Trường).

Chương II

QUYTRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP,TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Điều 3. Yêu mong vềchương trình đào tạo

1. Thương hiệu ngành, nghề vào chương trìnhđào chế tác phải vâng lệnh theo danh mục ngành, nghề huấn luyện cấp IV trình độ trung cấp,trình độ cao đẳng do bộ trưởng Bộ Lao động - yêu đương binh với Xã hội ban hành.

2. Câu chữ phải đảm bảo quy định vềkhối lượng kiến thức tối thiểu, yêu ước về năng lực mà người học dành được saukhi giỏi nghiệp đối với trình độ trung cấp, chuyên môn cao đẳng theo từng ngành,nghề đào tạo.

3. Chương trình đào tạo và huấn luyện phải xác địnhđược hạng mục và thời lượng của từng môn học, tế bào đun khớp ứng với phương thức đàotạo; thời hạn học lý thuyết và thời gian học thực hành, thực tập.

4. Văn bản và thời lượng học hành cácmôn học tập chung cần được triển khai theo quy định của cục trưởng cỗ Lao đụng -Thương binh với Xã hội.

5. đảm bảo tính khoa học, hệ thống, thựctiễn với linh hoạt, đáp ứng sự đổi khác của kỹ thuật technology và thị trường lao động.

6. Phân chia thời gian,trình tự triển khai các môn học, mô đun để bảo đảm an toàn thực hiện được mục tiêu giáodục nghề nghiệp.

7. Nguyên lý những yêu thương cầu về tối thiểu vềcơ sở thứ chất, đội hình giáo viên, nhằm triển khai thực hiện chương trình đào tạonhằm bảo đảm chất lượng đào tạo.

8. Quy định phương pháp đánh giá bán kếtquả học tập, xác minh mức độ đạt yêu cầu về năng lượng của fan học sau thời điểm họcxong các môn học, tế bào đun của chương trình đào tạo.

9. Văn bản chương trình giảng dạy phảiphù hợp với yêu cầu cải cách và phát triển của ngành, địa phương và đất nước, cân xứng với kỹthuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ.

10. đảm bảo tính văn minh và hội nhậpquốc tế, có xu thế tiếp cận với trình độ đào tạo nghề nghiệp tiên tiến củakhu vực và thế giới.

11. Bảo đảm việc liên thông thân cáctrình độ giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 4. Cấu tạo củachương trình đào tạo

Cấu trúc chương trình đào tạo và huấn luyện theo từngngành, nghề được thiết kế gồm:

1. Thương hiệu ngành, nghề đào tạo;

2. Mã ngành, nghề;

3. Trình độ đào tạo;

4. Đối tượng tuyển sinh;

5. Thời gian đào tạo;

6. Mục tiêu đào tạo;

7. Thời gian khóa học;

8. Cân nặng kiến thức toàn khóa học;

9. Hạng mục và thời lượng các môn học,mô đun;

10. Chương trình cụ thể các môn học,mô đun;

11. Hướng dẫn thực hiện chương trình đàotạo.

Điều 5. Thời giankhóa học tập và 1-1 vị thời hạn trong chương trình đào tạo

1. Thời hạn khóa học được tính theonăm học, kỳ học cùng theo tuần.

a) thời hạn khóa học tập theo niên chế:

Thời gian khóa học đối với trình độcao đẳng từ bỏ 2 cho 3 năm học cùng phải bảo đảm khối lượng kiến thức và kỹ năng tối thiểu theotừng ngành, nghề huấn luyện là 60 tín chỉ.

Thời gian khóa học so với trình độtrung cấp từ 1 đến hai năm học cùng phải bảo vệ khối lượng kiến thức và kỹ năng tối thiểutheo từng ngành, nghề đào tạo và giảng dạy là 35 tín chỉ đối với người có bằng giỏi nghiệptrung học phổ thông, 50 tín chỉ so với người gồm bằng xuất sắc nghiệp trung học tập cơ sở.

Thời gian học tập gồm những: thời gianthực học và thời hạn thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô đun, thời hạn ôn và thitốt nghiệp. Trong đó, thời hạn thực học là thời hạn học sinh, sv nghegiảng bên trên lớp, thời hạn thí nghiệm, thảo luận, thực tập hoặc học tập theo phươngpháp tích đúng theo giữa kim chỉ nan và thực hành tại địa điểm thực hành.

Thời gian đến các vận động chung baogồm: khai giảng, bế giảng, sơ kết học tập kỳ, tổng kết năm học, nghỉ ngơi hè, lễ, tết,lao cồn và dự phòng.

b) thời hạn khóa học tập theo tích lũy môđun hoặc tín chỉ: là thời hạn người học tập tích lũy đủ con số mô đun hoặc tín chỉquy định đến từng chương trình huấn luyện cụ thể.

Thời gian học tập tập bao gồm: thời gianthực học, thời gian thi, kiểm tra dứt môn học, tế bào đun. Thời hạn thực họcđược tính bằng thời gian tổ chức học tập tập các môn học, tế bào đun. Mỗi môn học, môđun có trọng lượng từ 2 mang đến 6 tín chỉ tùy theo kết cấu của từng môn học, tế bào đunđược thiết kế; với một vài môn học, mô đun đặc thù hoặc được quy địnhriêng có thể có số lượng tín chỉ nhỏ hơn 2 hoặc to hơn 6.

Thời gian cho các chuyển động chung baogồm: khai giảng, bế giảng, sơ kết học tập kỳ, tổng kết năm học; thời gian nghỉ hè,lễ, tết, lao động và dự phòng.

c) thời hạn học định hướng và thờigian thực hành, thực tập, thí nghiệm phụ thuộc vào từng ngành, nghề huấn luyện và đào tạo phải đảmbảo xác suất sau:

Đối với trình độ chuyên môn trung cấp: lý thuyếtchiếm tự 25% - 45%; thực hành, thực tập, nghiên cứu từ 55% - 75%.

Đối với trình độ chuyên môn cao đẳng: lý thuyếtchiếm tự 30% - 50%; thực hành, thực tập, nghiên cứu từ một nửa - 70%.

2. Đơn vị thời hạn trong chương trìnhđào tạo

Thời gian học tập tính theo giờ cùng đượcquy ra đơn vị tín chỉ nhằm xác định khối lượng học tập về tối thiểu so với từng cấptrình độ đào tạo. Đơn vị thời gian trong chương trình huấn luyện và đào tạo được tính quy đổinhư sau:

a) Một tín chỉ được pháp luật tối thiểubằng 15 giờ học kim chỉ nan và 30 tiếng tự học, chuẩn bị cá nhân có trả lời hoặc bằng30 giờ thực hành, thí nghiệm, bàn thảo và 15 tiếng tự học, chuẩn chỉnh bị cá thể cóhướng dẫn hoặc bằng 45 tiếng thực tập tại cơ sở, có tác dụng tiểu luận, bài tậplớn, đồ vật án, khóa luận tốt nghiệp. Thời gian tự học, chuẩn chỉnh bị cá nhân có hướngdẫn là đk để tín đồ học kết nạp kiến thức, năng lực nhưng ngoài quyđổi ra giờ tín chỉ trong chương trình.

b) Một giờ học thực hành/tích thích hợp là60 phút; một tiếng học kim chỉ nan là 45 phút.

c) Một ngày học tập thực hành/tích hợpkhông quá 8 giờ; một ngày học lý thuyết không thừa 6 giờ.

d) hàng tuần học không quá 40 giờ thựchành/tích đúng theo hoặc 30 giờ lý thuyết.

đ) thời gian khóa học đối với chươngtrình đào tạo những ngành, nghề thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục, thểthao có đặc điểm đặc thù do bộ Lao hễ - mến binh và Xã hội phối phù hợp với BộVăn hóa, thể dục và du ngoạn thống độc nhất quy định.

Điều 6. Tiến trình xâydựng lịch trình đào tạo

Quy trình sản xuất chương trình đào tạođược luật pháp như sau:

1. Chuẩn chỉnh bị

a) thành lập Ban công ty nhiệm/Tổ biênsoạn chương trình

b) xác minh mục tiêu của chương trình,yêu cầu về năng lực mà người học giành được sau khi giỏi nghiệp đối với ngành, nghềđào tạo.

2. Tạo chương trình đào tạo

a) xác định thời gian, cân nặng kiếnthức, khả năng và nội dung để đưa vào chương trình đào tạo và huấn luyện trên đại lý tiêu chuẩnkỹ năng nghề, chuẩn chỉnh đầu ra theo cấp chuyên môn của ngành, nghề đào tạo.

b) Thiết kế cấu tạo chương trình đàotạo, xác định danh mục những môn học, mô đun, thời hạn và phân chia thời gian thựchiện.

c) xây cất đềcương chi tiết các môn học, mô đun theo chương trình huấn luyện và đào tạo đã xác định, yêu thương cầuvà phương pháp đánh giá tác dụng học tập của tín đồ học.

d) tổ chức triển khai biên soạn lịch trình đàotạo, chương trình chi tiết các môn học, mô đun (Phụ lục 1, 2, 3 kèm theoThông bốn này).

đ) Lập sơ vật dụng quan hệ và quá trình đàotạo những môn học, mô đun bảo vệ phù hợp với trình từ bỏ của lô ghích nhận thức, logicsư phạm (Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này).

e) tổ chức hội thảo lấy chủ kiến chuyêngia, giảng viên, cán cỗ quản lý, các nhà khoa học, đơn vị sử dụng lao đụng vềchương trình đào tạo.

g) hoàn thành dự thảo công tác đàotạo trên đại lý tiếp thu chủ ý góp ý của chuyên gia.

3. Hoàn hảo dự thảo chương trình đàotạo

a) Xin ý kiến chuyên viên là giáo viên,giảng viên có cùng ngành, nghề đào tạo để bổ sung, hoàn thiện dự thảo lịch trình đào tạo.

b) tổ chức Hội thảo chuyên viên (gồm đạidiện các chuyên gia của doanh nghiệp, các nhà quản ngại lý, nghiên cứu và phân tích và giảngviên, giáo viên của những cơ sở vận động giáo dục nghề nghiệp).

c) triển khai xong dự thảo chương trình đàotạo trên cơ sở những ý con kiến góp ý.

4. Tổ chức thẩm định chương trình đàotạo.

5. Phê phê duyệt và phát hành chương trìnhđào tạo.

Điều 7. Quy trình thẩmđịnh lịch trình đào tạo

1. Thành lập và hoạt động Hội đồng thẩm định.

Hội đồng đánh giá và thẩm định do Hiệu trưởng đơn vị trườngra ra quyết định thành lập, Hội đồng đánh giá có trách nhiệm phân tích tài liệu,chuẩn bị chủ kiến nhận xét, review dự thảo chương trình đào tạo.

2. Tổ chức triển khai thẩm định.

Ban công ty nhiệm/Tổ biênsoạn chương trình huấn luyện và giảng dạy có trách nhiệm report kết quả soạn chương trìnhđể Hội đồng thẩm định thảo luận, reviews về dự thảo lịch trình đào tạo.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định tóm lại vềchất lượng của chương trình huấn luyện và đào tạo đã được tiến công giá.

3. Quản trị Hội đồng thẩm định và đánh giá báo cáokết quả đánh giá và thẩm định chương trình đào tạo để Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyếtđịnh ban hành.

Điều 8. Ban hànhchương trình đào tạo

Hiệu trưởng các trường địa thế căn cứ kết quảthẩm định chương trình đào tạo của Hội đồng đánh giá để ra quyết định ban hànhchương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng làm cơ sở đăng ký hoạt độnggiáo dục nghề nghiệp và công việc và tổ chức đào tạo và giảng dạy theo quy định.

Điều 9. Update vàđánh giá lịch trình đào tạo

1. Ít nhất 03 năm 01 lần, Hiệu trưởng các trườngthành lập Hội đồng trình độ để tổ chức đánh giá lại chương trình đào tạo và giảng dạy đãban hành nhằm cập nhật, bổ sung những đổi khác trong quy định ở trong nhà nước, nhữngtiến bộ mới của khoa học công nghệ trong lĩnh vực ngành, nghề đào tạo; các kếtquả nghiên cứu liên quan mang lại chương trình, những đổi khác trong những môn học, môđun hoặc nội dung chuyên môn để phù hợp với trong thực tế sản xuất, marketing và dịchvụ của thị phần lao động.

2. Việc sửa đổi, cập nhật, bổ sung cập nhật những nội dungtrong chương trình huấn luyện được triển khai theo các bước quy định trên Điều 6, Điều7 của Thông tứ này hoặc theo quy trình rút gọn cùng tổ chức đơn giản hơn, tùy theo mức độsửa đổi, cập nhật, điều chỉnh và vày Hiệu trưởng đơn vị trường quyết định.

3. Hiệu trưởng những trường ban hànhchương trình đào tạo đã được sửa đổi, cập nhật, bổ sung trên cơ sở lời khuyên của Hộiđồng chuyên môn sau khi chương trình đào tạo và huấn luyện đã được trả thiện.

Điều 10. Ban nhà nhiệm/Tổbiên soạn công tác đào tạo

1. Ban chủ nhiệm/Tổ biênsoạn công tác đào khiến cho từng ngành, nghề do Hiệu trưởng nhà trường thànhlập để triển khai nhiệm vụ desgin chương trình đào tạo chuyên môn trung cấp,trình độ cao đẳng cho từng ngành, nghề đào tạo.

Xem thêm: Công Ty Bao Bì Tĩnh Gia Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm Tại Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

2. Ban công ty nhiệm/Tổ biênsoạn chương trình giảng dạy bao gồm: nhà nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên thư ký vàcác thành viên; số lượng và tiêu chuẩn các thành viên bởi Hiệu trưởng nhà trườngquyết định.

3. Member Ban chủ nhiệm/Tổ biên soạnchương trình đào tạo và giảng dạy là những người dân có bằng xuất sắc nghiệp đại học trở lên, am hiểuvà có kinh nghiệm tay nghề về phát triển chương trình; có kinh nghiệm trực tiếp giảng dạyhoặc hoạt động sản xuất, gớm doanh, quản lý trong nghành của ngành, nghề cầnxây dựng.

4. Ban công ty nhiệm/Tổ biênsoạn chương trình huấn luyện và đào tạo chịu nhiệm vụ về nội dung, unique của chươngtrình đào tạo và huấn luyện được phân công theo các quy định về tạo chương trình đào tạo.

Điều 11. Hội đồng thẩmđịnh lịch trình đào tạo

1. Hội đồng thẩm định chương trình đàotạo bởi vì Hiệu trưởng công ty trường quyết định thành lập.

2. Hội đồng đánh giá có nhiệm vụ tổchức tư vấn về trình độ chuyên môn giúp Hiệu trưởng đơn vị trường trong việc thẩm địnhchương trình đào tạo; nhận xét, review và phụ trách về hóa học lượngchương trình đào tạo.

3. Tổ chức cơ cấu thành phần Hội đồng thẩm địnhbao gồm các nhà giáo, cán bộ thống trị giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học tập kỹthuật của người sử dụng và không bao hàm thành viên của Ban nhà nhiệm/Tổ biên soạnchương trình. Hội đồng đánh giá có không nhiều nhất 1 phần ba member là đơn vị giáođang huấn luyện và giảng dạy ở cấp trình độ chuyên môn đào sản xuất và ngành, nghề tương ứng.

4. Hội đồng thẩm định và đánh giá có tối thiểu 7 ngườigồm: nhà tịch, phó công ty tịch, ủy viên thư ký và những thành viên; trong những số đó có ítnhất 02 ủy viên bội nghịch biện ở trong một đại lý giáo dục nghề nghiệp và công việc khác với đại diệncơ quan thống trị nhà nước về giáo dục và đào tạo nghề nghiệp.

5. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồngthẩm định

a) bao gồm bằng tốt nghiệp đh trở lên.

b) Có ít nhất 5 năm tay nghề giảngdạy hoặc hoạt động sản xuất, gớm doanh, quản lý trong lĩnh vực của ngành, nghềcần thẩm định.

c) Khuyến khích các trường mời giáoviên, giảng viên gồm uy tín của những cơ sở đào tạo nước ngoài tham gia Hội đồng thẩmđịnh.

6. Thẩm định và đánh giá chương trình đào tạo

a) Hội đồng thẩm định thao tác làm việc dưới sựđiều hành của chủ tịch Hội đồng; phiên họp của Hội đồng thẩm định phải đảm bảocó mặt ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hộiđồng thẩm định.

b) Hội đồng đánh giá và thẩm định căn cứ các quy địnhvề chương trình đào tạo, mục tiêu, yêu cầu đào tạo và giảng dạy và chuẩn chỉnh đầu ra của ngành,nghề nhằm phân tích, đánh giá chương trình đào tạo. Tóm lại của chủ tịch Hội đồngthẩm định trên các đại lý ý kiến đánh giá và kết quả biểu quyết của các thành viên Hộiđồng.

c) quản trị Hội đồng thẩm định và đánh giá kết luậnrõ về công tác theo 3 mức: chương trình giảng dạy được thông qua không bắt buộc chỉnhsửa; thông qua nhưng đề nghị chỉnh sửa, bổ sung và nêu rõ phần nhiều nội dung chính cầnchỉnh sửa, bửa sung; chương trình không được thông qua và nêu rõ vì sao không đượcthông qua.

Chương III

TỔCHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO

Điều 12. Yêu ước vềgiáo trình đào tạo

1. Tuân thủ phương châm và câu chữ củacác môn học, mô đun trong lịch trình đào tạo.

2. đảm bảo an toàn tính chủ yếu xác, tính hệ thống,tính sư phạm; đảm bảo sự cân nặng đối, tương xứng giữa những nội dung trình độ chuyên môn và cáchình vẽ, phiên bản vẽ, sơ thứ minh họa.

3. Nội dung kiến thức, năng lực phải đảmbảo mục tiêu của từng chương, bài trong những môn học, tế bào đun.

4. Mỗi chương, bài xích của giáo trình đàotạo phải bao gồm câu hỏi, bài xích tập; từng giáo trình buộc phải có danh mục tài liệu tham khảo;tài liệu tham khảo phải có độ tin cậy và bắt đầu rõ ràng.

5. Trình diễn ngắn gọn, đối kháng giản, dễ hiểu;sử dụng thuật ngữ nghề nghiệp phổ biến, tốt nhất quán; những hình vẽ,bản vẽ, sơ đồ minh họa đề xuất làm sáng tỏ những kiến thức, kỹ năng.

6. Đảm bảo phù hợp với các trang thiếtbị, nguồn học liệu và phương tiện dạy học tập khác.

Điều 13. Kết cấu củagiáo trình đào tạo

1. Tin tức chung của giáo trình đàotạo;

2. Mã môn học, tế bào đun; vị trí, tính chất,ý nghĩa cùng vai trò; kim chỉ nam của giáo trình môn học, mô đun;

3. Ngôn từ của giáo trình môn học, môđun (gồm: con kiến thức, kỹ năng, năng lượng tự công ty và trách nhiệm cần thiết để thựchiện những nhiệm vụ, công việc; các bước và phương pháp thực hiện tại nhiệm vụ, côngviệc; các bản vẽ, hình vẽ, bài bác tập, những điểm cần ghi nhớ);

4. Yêu cầu về nhận xét kết quảhọc tập khi ngừng chương, bài và xong môn học, tế bào đun.

Điều 14. Soạn giáotrình đào tạo

1. Thiết kế cấu tạo giáo trình đào tạo

a) xác minh mục tiêu của chương, bàitrong môn học, tế bào đun.

b) xác định kiến thức cốt lõi, đặctrưng; kết cấu, thể một số loại câu hỏi, bài bác tập/sản phẩm nhằm hình thành năng lực nhằm đạtđược kim chỉ nam của chương, bài trong môn học, tế bào đun.

c) Xin ý kiến chuyên viên để thống nhấtvề kết cấu của giáo trình đào tạo.

d) Tổng hợp, hoàn thành nội dung về cấutrúc của giáo trình đào tạo.

2. Biên soạn giáo trình đào tạo

a) phân tích chương trình huấn luyện và đào tạo củangành, nghề, chương trình chi tiết môn học, mô đun.

b) Thu thập, tham khảo các tư liệu cóliên quan.

c) soạn nội dung cụ thể củagiáo trình đào tạo và giảng dạy (Phụ lục 05 kèm theo Thông tư này).

d) Xin ý kiến chuyên gia về từng nộidung của giáo trình đào tạo.

đ) Tổng hợp chủ ý góp ý, trả thiệngiáo trình đào tạo.

3. Hội thảo chiến lược xin ý kiến chuyên gia vềgiáo trình đào tạo.

4. Sửa chữa, biên tập, hoàn thành xong dựthảo giáo trình đào tạo.

5. Thẩm định và đánh giá và ban hành giáo trìnhđào tạo.

Điều 15. Lựa chọngiáo trình đào tạo

Có thể tuyển lựa giáo trình do những trườngkhác làm việc trong nước hoặc quốc tế biên soạn cân xứng với chương trình, trình độvà lĩnh vực ngành, nghề đề nghị đào tạo, tổ chức thẩm định và đánh giá và phê duyệt để lấy vào sử dụng.

Điều 16. Thẩm định,duyệt và thực hiện giáo trình đào tạo

1. Hội đồng thẩm định giáo trình

a) Hội đồng thẩm định và đánh giá giáotrình huấn luyện và đào tạo do Hiệu trưởng bên trường ra quyết định thành lập để thực hiệnnhiệm vụ đánh giá và thẩm định giáo trình mang lại từng ngành, nghề theo từng cấp trình độ đào tạo.

b) Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạocó nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng công ty trường trong vấn đề nhận xét, tiến công giá, thẩm địnhgiáo trình; phụ trách về unique giáo trình. Báo cáo kết quả thẩm địnhđể Hiệu trưởng nhà trường xem xét, có tác dụng căn cứ ra quyết định phê chăm nom và sử dụng.

c) Hội đồng đánh giá và thẩm định giáo trình đào tạogồm: nhà tịch, Phó nhà tịch, Thư cam kết và các Ủy viên là giáo viên, giảng viên,các chuyên gia, cán bộ quản lý có tay nghề của ngành, nghề đào tạo. Tiêu chuẩncủa thành viên Hội đồng thẩm định giáo trình là những người dân có bằng giỏi nghiệpđại học trở lên củangành, nghề bao gồm liên quan; có tối thiểu 5 năm tay nghề trong công tác giảng dạyvà biên soạn giáo trình; bao gồm uy tín vào sản xuất, khiếp doanh, làm chủ tronglĩnh vực của ngành, nghề đào tạo.

2. Tổ chức triển khai thẩm định, chăm bẵm giáo trìnhđào tạo

a) Hội đồng thẩm định thao tác dưới sựđiều hành của quản trị hội đồng.

b) Phiên họp của Hội đồng thẩm địnhgiáo trình phải đảm bảo an toàn có ít nhất 2/3 tổng cộng thành viên, trong số đó phải có quản trị và Thưký.

c) Tổ/nhóm biên soạn báocáo tác dụng biên soạn giáo trình đào tạo.

d) Hội đồng thẩm định giáo trình nhậnxét, đánh giá về phiên bản dự thảo giáo trình; chủ tịch hội đồng thẩm định tóm lại vềchất lượng giáo trình đào tạo.

đ) hoàn thiện giáo trình giảng dạy theoý loài kiến góp ý của Hội đồng thẩm định.

e) báo cáo kết quả thẩm định và đánh giá giáotrình đào tạo sau thời điểm đã hoàn hảo theo chủ ý của hội đồng đánh giá để Hiệutrưởng bên trường ra ra quyết định phê coi sóc và gửi vào sử dụng.

Chương IV

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Trách nhiệmcủa bộ Lao hễ - yêu quý binh với Xã hội

1. Nhà trì và phối hợp với các Bộ,ngành, địa phương chỉ huy các trường tổ chức tiến hành việc xây dựng, thẩm địnhvà phát hành chương trình; tổ chức triển khai biên soạn, lựa chọn, đánh giá và thẩm định giáo trình đàotạo trình độ chuyên môn trung cấp, chuyên môn cao đẳng.

2. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai xâydựng, đánh giá và thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đào tạo; việc tổ chức triển khai áp dụngchương trình, giáo trình đào tạo trình độ chuyên môn trung cấp, trình độ cao đẳng vào giảngdạy và học tập trong các nhà trường.

Điều 18. Trách nhiệmcủa những Bộ, phòng ban ngang Bộ, ban ngành thuộc chủ yếu phủ, các tổ chức bao gồm trị -xã hội cùng Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương

1. Phối hợp với Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội chỉ đạo và tạo điều kiện để những trường trực thuộc thực hiện đúngcác hình thức trong việc xây dựng, đánh giá và thẩm định và ban hành chương trình, giáotrình đào tạo chuyên môn trung cấp, chuyên môn cao đẳng trong giáo dục đào tạo nghề nghiệp.

2. Kiểm tra, đo lường việc sử dụngchương trình huấn luyện vào kế hoạch giảng dạy, học hành tại những trường, vấn đề cậpnhật, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo phù hợp với sự pháttriển của khoa học, công nghệ và thị trường lao động của Bộ, ngành, địa phương.

Điều 19. Hiệu lực thực thi thihành

1. Thông tư này có hiệu lực tính từ lúc ngày 14 tháng bốn năm2017.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc bao gồm phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, tp trực thuộc Trung ương, tổchức chính trị - xóm hội, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, các Sở Lao hễ -Thương binh và Xã hội, ngôi trường cao đẳng, ngôi trường trung cấp và những cơ sở không giống cóđăng ký hoạt động giáo dục công việc và nghề nghiệp ở trình độ chuyên môn trung cấp, trình độ chuyên môn cao đẳngchịu trách nhiệm thi hành Thông tứ này./.

Nơi nhận: - Ban bí thư tw Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng bao gồm phủ; - Văn phòng tw và những Ban của Đảng; - văn phòng Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - Văn phòng chính phủ; - Viện Kiểm sát nhân dân về tối cao; - tòa án nhân dân buổi tối cao; - các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ quan thuộc thiết yếu phủ; - cơ quan Trung ương của những đoàn thể; - Cục đánh giá văn phiên bản QPPL - bộ Tư pháp; - HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương; - Công báo, Website bao gồm phủ; - những đơn vị thuộc cỗ LĐTBXH, trang web Bộ; - Lưu: VT, TCGDNN (20 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Doãn Mậu Diệp

PHỤ LỤC01

Tên ngành, nghề:

Mã ngành, nghề:

Trình độ đào tạo:

Hình thức đào tạo: (Chính quy/thườngxuyên)

Đối tượng tuyển sinh:

Thời gian đào tạo: (năm học)

1. Phương châm đào tạo

1.1. Kim chỉ nam chung:

1.2. Kim chỉ nam cụ thể:

1.3. Vị trí bài toán làm sau khi tốt nghiệp:

2. Khối lượng kiến thức cùng thời giankhóa học:

- số lượng môn học, tế bào đun: ……………..

- trọng lượng kiến thức toàn khóa học: …………….Tín chỉ

- cân nặng các môn học chung/đạicương: …………….giờ

- trọng lượng các môn học, mô đun chuyênmôn: …………….giờ

- khối lượng lý thuyết: ............ Giờ; Thựchành, thực tập, thí nghiệm: …………….giờ

3. Văn bản chương trình:

MH/MĐ

Tên môn học/mô đun

Stín chỉ

Thời gian tiếp thu kiến thức (giờ)

Tổng số

Trong đó

thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghim/bài tập/thảo lun

Thi/ Kiểm tra

I

Các môn học chung

MH

Chính trị

MH

Pháp luật

MH

Giáo dục thể chất

MH

Giáo dục Quốc phòng với An ninh

MH

Tin học

MH

Ngoại ngữ

………………..

II

Các môn học, mô đun siêng môn

II.1

Môn học, tế bào đun cơ sở

………………

………………

II.2

Môn học, tế bào đun chăm môn

………………

………………

II.3

Môn học, tế bào đun tự chọn

Tng cộng

4. Phía dẫn sử dụng chương trình

4.1. Những môn học chung đề xuất do BộLao rượu cồn - thương binh cùng Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng vàban hành để áp dụng thực hiện.

4.2. Hướng dẫn xác minh nội dung với thờigian đến các chuyển động ngoại khóa:

Cần căn cứ vào đk cụ thể, khảnăng của từng trường cùng kế hoạch huấn luyện hàng năm theo từng khóa học, lớp học vàhình thức tổ chức huấn luyện và giảng dạy đã khẳng định trong chương trình đào tạo và giảng dạy và công bốtheo từng ngành, nghề để xác minh nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoạikhóa bảo đảm an toàn đúng quy định.

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hếtmôn học, tế bào đun:

Thời gian tổ chức triển khai kiểm tra không còn môn học,mô đun phải được xác định và có hướng dẫn rõ ràng theo từng môn học, mô đun trongchương trình đào tạo.

4.4. Lý giải thi tốt nghiệp và xétcông nhận tốt nghiệp:

- Đối với đào tạo theo niên chế:

+ tín đồ học đề nghị học hết chương trìnhđào tạo ra theo từng ngành, nghề và bao gồm đủ điều kiện thì sẽ được dự thi xuất sắc nghiệp.

+ ngôn từ thi xuất sắc nghiệp bao gồm: mônChính trị; lý thuyết tổng phù hợp nghề nghiệp; thực hành thực tế nghề nghiệp.

+ Hiệu trưởng những trường địa thế căn cứ vào kếtquả thi tốt nghiệp, kết quả đảm bảo an toàn chuyên đề, khóa luận xuất sắc nghiệp của fan họcvà các quy định liên quan để xét công nhận giỏi nghiệp, cấp bằng và công nhậndanh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành thực tế (đối với trình độ chuyên môn cao đẳng)theo giải pháp của trường.

- Đối với đào tạo và giảng dạy theo phương thứctích lũy mô đun hoặc tích điểm tín chỉ:

+ người học đề nghị học hết chương trìnhđào tạo chuyên môn trung cấp, cđ theo từng ngành, nghề và bắt buộc tích lũy đủsố mô đun hoặc tín chỉ theo nguyên lý trong chương trình đào tạo.

+ Hiệu trưởng công ty trường địa thế căn cứ vào kếtquả tích lũy của tín đồ học để ra quyết định việc công nhận giỏi nghiệp ngay mang đến ngườihọc hoặc yêu cầu làm siêng đề, khóa luận làm đk xét tốt nghiệp.

+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kếtquả xét công nhận giỏi nghiệp để cấp bằng xuất sắc nghiệp cùng công nhận thương hiệu kỹ sư thựchành hoặc cử nhân thực hành thực tế (đối với trình độ cao đẳng) theo lao lý của trường.

4.5. Các để ý khác (nếu có):

PHỤLỤC 02

Tên môn học:

Mã môn học:

Thời gian tiến hành môn học:……………giờ; (Lý thuyết:…….giờ; Thựchành, thí nghiệm,thảoluận, bài tập:…………….giờ; Kiểm tra……………..giờ)

I. Vị trí, đặc thù của môn học:

- Vị trí:

- Tính chất:

II. Mục tiêu môn học:

- Về con kiến thức:

- Về kỹ năng:

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

III. Câu chữ môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân chia thờigian:

Số TT

Tên chương, mục

Thời gian (giờ)

Tng s

thuyết

Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài xích tập

Kiểm tra

1

2

Bài mở đầu

Chương:

1. Tên mục: ………

1.1. Tên Tiểu mục:…….

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lắp Máy Lọc Nước Bể Cá Cảnh Thủy Sinh, Cách Lắp Máy Lọc Nước Hồ Cá Chuẩn Chính Xác Nhất

Chương:

1. Tên mục:

1.1. Thương hiệu tiểu mục:....

Cộng

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Chương: Thờigian………..giờ

1. Mục tiêu:

2. Câu chữ chương:

2.1. Tên mục:

2.1.1. Thương hiệu tiểu mục:

Chương: Thờigian………..giờ

1. Mục tiêu:

2. Ngôn từ chương:

2.1. Thương hiệu mục:

2.1.1. Tên tiểu mục:

Chương n: Thờigian………..giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học trình độ hóa/nhà xưởng:

2. Trang thiết bị sản phẩm móc:

3. Học tập liệu, dụng cụ, nguyên thứ liệu:

4. Các điều khiếu nại khác:

V. Văn bản và phương pháp, tấn công giá:

1. Nội dung:

- kiến thức:

- Kỹ năng:

- năng lực tự công ty và trách nhiệm:

2. Phương pháp:

VI. Hướng dẫn triển khai môn học:

1. Phạm vi vận dụng môn học:

2. Khuyên bảo về cách thức giảng dạy,học tập môn học:

- Đối cùng với giáo viên, giảng viên:

- Đối với những người học:

3. Những giữa trung tâm cần chú ý:

4. Tư liệu tham khảo:

5. Chú thích và lý giải (nếu có):

PHỤLỤC 03

Tên tế bào đun:

Mã tế bào đun:

Thời gian triển khai mô đun: ………giờ; (Lý thuyết:……….. Giờ;Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: …………giờ; Kiểmtra: …………giờ)