Thông Tư 28 Bộ Xây Dựng

     
Thông bốn 28/2016/TT-BXD sửa đổi các Thông bốn 10/2015/TT-BXD về nghiệp vụ cai quản vận hành nhà chung cư; Thông tứ 11/2015/TT-BXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất tỉnh sản, thành lập và hoạt động sàn giao dịch bất hễ sản; Thông tứ 02/2016/TT-BXD ban hành Quy chế quản ngại lý, thực hiện nhà bình thường cư.

Bạn đang xem: Thông tư 28 bộ xây dựng

 

1. Sửa đổi Thông tứ 10/2015/TT-BXD về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nhiệm vụ về thống trị vận hành nhà tầm thường cư


- Thông bốn số 28 của bộ Xây dựng bỏ ra quyết định thành lập thành phần quản lý hoặc bỏ nhiệm người quản lý và Quy chế huấn luyện và giảng dạy do đại lý đào tạo nên khỏi hồ nước sơ đề xuất công nhấn cơ sở đào tạo và giảng dạy nghiệp vụ quản lý vận hành nhà phổ biến cư.
- Về giấy tờ thủ tục công dìm cơ sở huấn luyện và đào tạo nghiệp vụ làm chủ vận hành nhà chung cư, Thông tư 28 giải pháp Cục cai quản nhà và thị phần bất động sản là cơ sở có nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ, với Cục cai quản nhà và thị phần bất động sản hoàn toàn có thể được bộ Xây dựng ủy quyền phát hành quyết định công nhận cơ sở tu dưỡng nghiệp vụ thống trị vận hành nhà bình thường cư. Ngoại trừ ra, tên và địa chỉ cơ sở đào tạo phải được đăng sở hữu trên Cổng tin tức điện tử của cục và Cục quản lý nhà và thị phần bất rượu cồn sản.
- Cũng theo Thông tứ 28 của bộ Xây dựng, cơ sở tu dưỡng nghiệp vụ cai quản vận hành nhà căn hộ phải thành lập bộ phận quản lý đào tạo và ban hành quy chế thống trị đào tạo thành theo quy định.

2. Sửa thay đổi Thông tứ 11/2015/TT-BXD về việc cấp chứng từ hành nghề môi giới không cử động sản, thành lập và hoạt động sàn giao dịch thanh toán bất động sản; bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức hành nghề môi giới bất tỉnh sản, Điều hành sàn thanh toán bất động sản


Thông tư số 28 chỉ rõ các cơ quan được tổ chức triển khai kỳ thi cấp chứng từ hành nghề môi giới bất động sản nhà đất là Phòng tất cả chức năng cai quản nhà và thị phần bất hễ sản nằm trong Sở Xây dựng; hiệp hội cộng đồng bất đụng sản; hiệp hội bất hễ sản những tỉnh thành; Hội môi giới bđs nhà đất và cơ sở đào tạo và giảng dạy đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo và giảng dạy bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức hành nghề môi giới bất động đậy sản, Điều hành sàn thanh toán giao dịch bất động sản.
Cũng theo chế độ tại Thông tư 28/2016/BXD, khi đáp ứng một cách đầy đủ Điều kiện được tổ chức triển khai đào tạo, cơ sở đào tạo và giảng dạy phải cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng, Cục thống trị nhà và thị phần bất động sản để đăng tải công khai minh bạch các tin tức trên Cổng tin tức điện tử của đơn vị mình. Lúc có biến hóa thông tin, xong xuôi hoạt động, giải thể tuyệt phá sản, cửa hàng cũng phải thông báo đến cơ quan đăng mua thông tin.
Tương từ bỏ thì sàn giao dịch bđs nhà đất cũng phải đưa tin cho Sở kiến tạo và Cục làm chủ nhà và thị phần bất động sản để đăng download công khai.
- Thông tứ số 28/BXD bổ sung một trường thích hợp Ủy ban nhân dân cấp cho phường phải tổ chức Hội nghị nhà nhà ở bất thường là khi chủ đầu tư đã ngừng hoạt động vì chưng bị giải thể, sáp nhập hoặc phá sản.
- Thông tư 28 cũng bổ sung quy định đối với trường phù hợp nhà tầm thường cư, cụm nhà thông thường cư có nhiều chủ cài đặt thì mỗi công ty sở hữu căn hộ chung cư cao cấp hoặc phần diện tích s khác trong nhà căn hộ chỉ được ủy quyền mang đến một người đang sử dụng nhà ở hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư đó tham dự tiệc nghị nhà thông thường cư.
- Thông tứ số 28 bổ sung quy định trường hợp tín đồ đang sử dụng nhà ở hoặc diện tích khác vào nhà chung cư không hẳn là chủ cài nhưng được chủ download ủy quyền ham tham dự lễ hội nghị nhà căn hộ cao cấp thì có thể được thai làm thành viên Ban quản ngại trị nhà chung cư.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 28/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 15 mon 12 năm 2016

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2015/TT-BXD NGÀY 30THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VIỆC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨCCHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ tầm thường CƯ, THÔNG TƯ SỐ 11/2015/TT-BXD NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM năm ngoái CỦA BỘ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀMÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN; HƯỚNG DẪN VIỆC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÀNH NGHỀMÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN, VIỆC THÀNH LẬP VÀTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA QUY CHẾQUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ phổ biến CƯ BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 02/2016/TT-BXD NGÀY15 THÁNG 02 NĂM năm nhâm thìn CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật nhà tại ngày 25 mon 11 năm 2014;

Căn cứ Luật kinh doanh bất động sảnngày 25 mon 11 năm2014;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm trước đó củaChính tủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức của bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm 2016 củaChính phủ hình thức Điều kiện sale dịch vụ đào tạo, tu dưỡng kiến thứcchuyên môn, nghiệp vụ làm chủ vận hành nhà tầm thường cư, kỹ năng và kiến thức hành nghề môi giớibất đụng sản, Điềuhành sàn giao dịch thanh toán bất đụng sản;

Xét đề xuất của cục trưởng viên quảnlý đơn vị và thị trường bất hễ sản,

Bộ trưởng bộ Xây dựng ban hànhThông bốn sửa đổi, bổ sung cập nhật một số quyđịnh của Thông tứ số10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm năm ngoái về bài toán đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà phổ biến cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 mon 12năm năm ngoái quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất tỉnh sản; hướng dẫn bài toán đào tạo, bồidưỡng kỹ năng hànhnghề môi giới không cử động sản, Điều hành sàn thanh toán giao dịch bất cồn sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịchbất động sản và quy định quản lý, áp dụng nhà bình thường cư ban hành kèm theo Thôngtư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm năm nhâm thìn của bộ Xây dựng.

Điều 1. Sửa đổi,bổ sung một số trong những quy định của Thông bốn số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm2015 về bài toán đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức chuyên môn, nhiệm vụ về quản lý vậnhành nhà căn hộ như sau:

1. Điều 5 được sửa thay đổi nhưsau:

“Điều 5. Hồ nước sơ đề xuất công nhậncơ sđào tạo

Hồ sơ ý kiến đề xuất công nhận cửa hàng đào tạo,bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà căn hộ chung cư bao gồmcác giấy tờ sau đây:

1. Văn bản đề nghị bộ Xây dựng thừa nhận đủ Điều kiện được đào tạo, bồi dưỡngkiến thức chăm môn, nghiệp vụ cai quản vận hành nhà căn hộ theo mẫu mã hướng dẫntham khảo trên phụ lục số 01 ban hànhkèm theo Thông tứ này.

2. Bản sao với xuất trình bạn dạng chính để so sánh hoặc bản sao tất cả chứngthực giấy đăng ký sale hoặc giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc quyếtđịnh thành lập và hoạt động tổ chức có ghi chức năng đào sinh sản theo giải pháp tại Khoản1 Điều 3 của Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm năm 2016 của Chínhphủ cơ chế Điều kiện marketing dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyênmôn, nghiệp vụ cai quản vận hành nhà thông thường cư, kiến thức và kỹ năng hành nghề môi giới bấtđộng sản, Điều hành sàn giao dịch bđs nhà đất (sau đây điện thoại tư vấn tắt là Nghị định số79/2016/NĐ-CP).

3. Bản sao có chứng thực giấy tờ chứngminh quyền sở hữu, quyền quản lí lý, sử dụng hoặc vừa lòng đồng thuê cơ sở vật hóa học phụcvụ cho bài toán đào tạo định hướng có thời hạn tối thiểu là 01 năm; hợp đồng hoặcvăn phiên bản liên kết thực hành tại những nhà nhà ở đã đưa vào và sử dụng và vẫn dođơn vị tất cả chức năng, năng lực thống trị vận hành thực hiện quản lý.

4. Bộ giáo trình hoặc tư liệu giảngdạy phù hợp với lịch trình khung theo chính sách tại Chương III của Thông tứ này.

5. List giảng viên thâm nhập giảngdạy theo chủng loại hướng dẫn xem thêm tại phụ lụcsố 02 phát hành kèm theo Thông tư này đương nhiên hồ sơ của từng giảng viên nhưsau:

a) bản sao có xác nhận bằng tốtnghiệp chuyên môn đại học tập trở lên;

b) bạn dạng kê khai kinh nghiệm tay nghề theo mẫuhướng dẫn tìm hiểu thêm tại phụ lục số 03ban hành hẳn nhiên Thông tứ này;

c) bạn dạng sao có xác thực hợp đồng laođộng hoặc ra quyết định bổ nhiệm giảng viên; trường phù hợp là giáo viên trong biênchế của cơ sở đào tạo và huấn luyện thì phải bao gồm thêm bạn dạng sao có xác nhận giấy tờ bệnh minhvề việc cơ sở đào tạo và giảng dạy đang đóng bảo hiểm xã hội mang đến giảng viên”.

2. Điểm b Khoản 1 Điều 7 đượcsửa đổi như sau:

“b) vào thời hạn trăng tròn ngày, đề cập từngày nhấn được không thiếu thốn hồ sơ theo luật pháp tại Điều 5 của Thông tư này, viên Quảnlý bên và thị trường bất hễ sản có nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ, nếu đủ Điều kiệntheo phương pháp tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 của Nghị định số79/2016/NĐ-CP thì report Bộ Xây dựng ban hành quyết định hoặc ủy quyền choCục cai quản nhà và thị phần bất rượu cồn sản ban hành quyết định công nhận cơ sởđủ Điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thống trị vậnhành nhà chung cư. Thương hiệu và showroom của các đại lý đào tạo, được bộ Xây dựng công nhậnđược thông báo công khai trên Cổngthông tin năng lượng điện tử của cục Xây dựng và của Cục quản lý nhà và thị phần bất độngsản.

Sau lúc có đưa ra quyết định công nhận của BộXây dựng, cơ sở huấn luyện và đào tạo có trọng trách gửi 01 bộ hồ sơ (bản sao) đề xuất côngnhận cơ sở đào tạo và huấn luyện đã được bộ Xây dựng chấp thuận đồng ý cho Sở tạo nơi tổ chứcđào sinh sản để Sở Xây dựng triển khai theo dõi, bình chọn và quản ngại lý”.

3. Điểm a Khoản 2 Điều 13 đượcbổ sung như sau:

“1. Trong thời hạn 05 ngày, trướcngày khai trường khóa học, cơ sở huấn luyện phải bao gồm văn bạn dạng gửi Sở sản xuất nơi tổchức đào tạo thông báo về thời gian, vị trí tổ chức khóa học, kế hoạch học, danhsách giảng viên đào tạo và giảng dạy khóa học so với từng đối tượng người sử dụng người học dụng cụ tạiKhoản 1, Khoản 2 Điều 2 của Thông bốn này và lịch chất vấn cuối khóa học.

Cơ sở đào tạo và giảng dạy phải thành lập bộ phậnquản lý đào tạo và huấn luyện để tổ chức các khóa đào tạo, lưu trữ hồ sơ học tập viên, hồ sơ tàiliệu tương quan tới công tác làm việc đào tạo; phải phát hành quy chế thống trị đào tạo,trong kia quy định rõ ràng Điều khiếu nại tuyển sinh, thời hạn mỗi khóa học, số lượngbài giảng, thời lượng tiết học của từng bài giảng (kể cả bài bác giảng ko thuộcchuyên đề đề xuất theo vẻ ngoài của Thông bốn này), việc kiểm tra cuối khóa học,tiêu chí đánh giá, phân loại tác dụng học tập, Điều kiện để được cấp giấy chứngnhận đã hoàn thành khóa giảng dạy áp dụng đối với từng đối tượng người học quy địnhtại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 của Thông bốn này”.

4. Điểm a Khoản 1 Điều 15 được sửađổi như sau:

“a) Đối với những học viên ở trong diệnquy định trên Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này, nếu sau khi kiểm tra với được Hộiđồng tấn công giá kết quả học tập đánh giá đạt yêu ước thì được cấp thủ tục chứng nhậnđã chấm dứt khóa đào tạo và huấn luyện trong thời hạn tối đa là 15 ngày, kể từ ngày kiểm tra.

Việc chấm điểm bài kiểm tra được xácđịnh theo thang điểm 100; trường hợp bài xích kiểm tra dưới 50 điểm thì không đạtyêu cầu; trường phù hợp học viên ko đạt yêu cầu mong muốn kiểm tra lại thì cơ sởđào sinh sản có trách nhiệm tổ chức kiểmtra lại mang lại học viên.”

Điều 2. Sửa đổi,bổ sung một trong những quy định của Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 mon 12 năm2015 công cụ về câu hỏi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động đậy sản; phía dẫnviệc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành nghề môi giới không cử động sản, Điều hànhsàn giao dịch thanh toán bất đụng sản; việc ra đời và tổ chức buổi giao lưu của sàn giao dịchbất hễ sản như sau:

1. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi nhưsau:

“2. Sở thiết kế giao hoặc ủy quyềncho một hoặc một vài đơn vị tiếp sau đây tổ chức kỳ thi (viết tắt là đơn vị chức năng tổ chức kỳthi):

a) Phòng tất cả chức năng làm chủ nhà vàthị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng;

b) Cơ sở đào tạo có đủ Điều kiện kinhdoanh dịch vụ huấn luyện bồi dưỡng kỹ năng hành nghề môi giới bất động sản, Điềuhành sàn giao dịch bđs nhà đất theo chính sách tại Điều 4 của Nghịđịnh số 79/2016/NĐ-CP;

c) Hiệp hội bđs Việt Nam;

d) hiệp hội bất đụng sản các tỉnh,thành phố trực ở trong trung ương;

đ) Hội môi giới bđs nhà đất ViệtNam.”

2. Điểm b Khoản 1 Điều 4 được sửađổi như sau:

“b) các ủy viên Hội đồng thi bao gồm:01 đại diện của nhà có chức năng làm chủ nhà và thị trường bất rượu cồn sản thuộcSở Xây dựng; 01 đại diện đơn vị tổ chức kỳ thi; một vài thành viên khác của Hiệphội không cử động sản, Hội môi giới không cử động sản, giảng viên của các cơ sở đào tạo,chuyên gia môi giới bất tỉnh sản của các doanh nghiệp marketing dịch vụ môi giớibất hễ sản, sàn giao dịch bất động sản hoặc các chuyên gia khác do chủ tịch Hộiđồng thi quyết định.”

3. Điều 19 được sửa thay đổi nhưsau:

“Điều 19. Hướng dẫn về giảng viên, cơ sđào tạo và công tác khung đào tạo,bồi dưỡng con kiến thứchành nghề môi giới không cử động sản, Điều hành sàn giao dịch không cử động sản

1. Giảng viên tham gia huấn luyện và đào tạo kiếnthức hành nghề môi giới bất động đậy sản, Điều hành sàn giao dịch bđs nhà đất phảilà fan đã giỏi nghiệp từ trình độ chuyên môn đại học tập trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợpvới nội dung đào tạo và có tay nghề tối thiểu là 05 năm trong vận động quảnlý nhà nước, phân tích khoa học, huấn luyện và đào tạo về lĩnh vực bất rượu cồn sản hoặc thamgia marketing bất rượu cồn sản.

Cơ sở đào tạo phải tạo danh sách giảngviên cùng bảng kê khai năng lượng kinh nghiệm của giảng viên theo phía dẫn tham khảotại phụ lục số 8 cùng phụ lục số 9 phát hành kèm theo Thông tưnày để theo dõi, cai quản lý.

2. Cơ sở đào tạo phải thành lập bộ phậnquản lý huấn luyện và đào tạo để tổ chức các khóa đào tạo, lưu trữ hồ sơ học viên, làm hồ sơ tàiliệu tương quan tới công tác đào tạo; phải ban hành quy chế thống trị đào tạo,trong đó quy định cụ thể Điều khiếu nại tuyển sinh, thời gian mỗi khóa học, số lượngbài giảng, thời lượng tiết học của từng bài xích giảng (kể cả bài giảng không thuộcchuyên đề nên theo cách thức của Thông tư này), việc kiểm tra cuối khóa học,tiêu chí tấn công giá, phân loại tác dụng học tập, Điều kiện nhằm được cấp giấy chứngnhận hoàn thành khóa học.

3. Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡngkiến thức hành nghề môi giới không cử động sản, Điều hành sàn giao dịch bất động sảnbao có phần kiến thức và kỹ năng cơ sở và phần con kiến thức trình độ chuyên môn theo giải đáp thamkhảo tại phụ lục số 6 phát hành kèmtheo Thông bốn này.

Thủ trưởng cơ sở huấn luyện và đào tạo căn cứ vàochương trình khung đào tạo được hướng dẫn xem thêm tại phụ lục số 6 phát hành kèm theo Thông tưnày nhằm xây dựng, phê để ý và chịu trách nhiệm về nội dung của giáo trình hoặctài liệu giảng dạy.”

4. Điều đôi mươi được sửa đổi, vấp ngã sungnhư sau:

“Điều 20. Công khai minh bạch thông tin vềcơ sđào tạo

1. Khi đáp ứng đầy đủ Điều kiện được tổchức đào tạo theo luật tại Điều 4 của Nghị định số79/2016/NĐ-CP, cơ sở đào tạo cung cấp thông tin theo vẻ ngoài tại Khoản 2Điều này đến Sở Xây dựng vị trí đặt trụ sở chính, Cục làm chủ nhà và thị phần bất cồn sản. Sở thiết kế nơi cửa hàng đàotạo để trụ sở chủ yếu và Cục cai quản nhà và thị trường bất rượu cồn sản có nhiệm vụ đăng tải công khai các tin tức củacơ sở đào tạo trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phụcvụ công tác làm việc quản lý.

2. Nội dung thông tin cung ứng đểđăng tải bao gồm: tên các đại lý đào tạo; họ với tên người thay mặt đại diện theo pháp Luật; địachỉ với số smartphone liên lạc của cơ sở đào tạo.

3. Lúc có đổi khác một trong cácthông tin pháp luật tại Khoản 2 Điều này hoặc khi xong hoạt hễ hoặc lúc bịgiải thể, phá sản, cơ sở giảng dạy có trách nhiệm thông báo đến cơ quan đăng tải thông tin quy định tại Khoản 1 Điều này để Điềuchỉnh hoặc xóa thông tin”.

5. Điểm d Khoản 1 Điều 21 được sửađổi như sau:

“d) tổ chức kiểm tra, nhận xét và xếploại công dụng học tập để cấp giấy chứng nhận ngừng khóa học mang lại học viên.

Trước khi tổ chức kiểm tra cuối khóa,cơ sở đào tạo và huấn luyện có trách nhiệm tổ chức mang đến học viên thực hành thực tế tại văn phòng và công sở môigiới, sàn giao dịch bđs hoặc doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đủthời lượng theo quy định; sau thời điểm thực hành, học tập viên có trọng trách viết bàithu hoạch. Chỉ phần đông học viên tham gia đầy đủ số tiết học tập theo quy định, gia nhập đủthời gian thực hành thực tế và có nội dung bài viết thu hoạch mới được đánh giá cuối khóa; cán bộchấm bài bác kiểm tra yêu cầu là giảng viên tất cả trong danh sách đào tạo và giảng dạy đã đk vớicơ sở đào tạo. Nội dung chất vấn do cơ sở giảng dạy tự biên soạn nhưng đề xuất phù hợpvới chương trình huấn luyện và giảng dạy do thủ trưởng cơ sở huấn luyện và đào tạo phê duyệt”.

6. Điều 24 được sửa đổi như sau:

“Điều 24. Việc thành lập và côngkhai tin tức sàn thanh toán bất động sản

1. Tổ chức, cá thể thành lập sàngiao dịch bđs nhà đất (viết tắt là sàn) phải đáp ứng đầy đủ Điều khiếu nại theo quy địnhtại Điều 69 của Luật kinh doanh bất rượu cồn sản số 66/2014/QH13.

2. Sau khi thành lập và hoạt động sàn, đối chọi vịthành lập sàn hỗ trợ các tin tức của sàn mang đến Sở Xây dựng các tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương nơi sàn hoạt động hoặc Cục cai quản nhà và thị trường bấtđộng sản. Các Sở Xây dựng, Cục làm chủ nhà và thị phần bất động sản gồm tráchnhiệm đăng tải công khai minh bạch các thông tin của sàn do đối chọi vị ra đời sàn cung cấptrên Cổng thông tin điện tử củađơn vị mình để ship hàng công tác quản lý.

3. Câu chữ thông tin cung cấp đểđăng cài đặt bao gồm:

a) tên doanh nghiệp ra đời sàn; họvà thương hiệu người đại diện thay mặt theo quy định của doanh nghiệp; địa chỉ cửa hàng liên lạc củadoanh nghiệp;

b) tên sàn; ngày ra đời sàn; địađiểm của sàn; số smartphone liên lạc của sàn; họ với tên người cai quản Điều hànhsàn.

4. Lúc có biến hóa một vào cácthông tin pháp luật tại Khoản 3 Điều này hoặc khi sàn dứt hoạt đụng hoặc khi bị giải thể, phá sản, đơn vịthành lập sàn bao gồm trách nhiệm thông tin đến phòng ban đăng tải tin tức quy địnhtại Khoản 2 Điều này để Điều chỉnh hoặc xóa thông tin.”

7. Điều 29 được sửa đổi, bửa sungnhư sau:

“Điều 29. Tổ chức thực hiện

1. Cục quản lý nhà và thị trường bấtđộng sản có trách nhiệm hướng dẫn, chất vấn việc tổ chức thi cạnh bên hạch và cấp cho chứngchỉ hành nghề môi giới bất động sản theo vẻ ngoài của Thông bốn này; trực tiếpkiểm tra hoặc phối phù hợp với Sở Xâydựng những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức kiểm tra chuyển động đào tạo,bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, thống trị Điều hành sàn thanh toán bất cồn sản, kiểm tra vận động củacác sàn giao dịch bất động sản theo biện pháp của Thông tứ này.

2. Sở Xây dựng những tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương tổ chức triển khai thi gần cạnh hạch, cấp chứng từ hành nghề môi giới bất độngsản và hướng dẫn, kiểm tra việc tiến hành Thông bốn này bên trên địa bàn.”

Điều 3. Sửa đổi,bổ sung một trong những quy định của quy chế quản lý, sử dụng nhà tầm thường cư ban hành kèmtheo Thông bốn số 02/2016/TT-BXD ngày 15 mon 2 năm 2016 như sau:

1. Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Tòa nhà tầm thường cư là một trong những khối nhà(block) độc lập hoặc một trong những khối nhà bao gồm chung khối đế nổi xung quanh đất được xâydựng theo quy hoạch với hồ sơ dự án công trình do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Cụm nhà chung cư là tập thích hợp từ 02tòa nhà căn hộ chung cư cao cấp trở lên được thành lập theo quy hoạch với hồ sơ dự án do cơ quan tất cả thẩm quyền phê duyệt.”

2. Khoản 1 Điều 9 được sửa đổi, bổsung như sau:

“1. Những nhà căn hộ chung cư thuộc phạm vi ápdụng của quy chế này đều phải có bản nội quy quản lí lý, sử dụng có những nội dungquy định trên Khoản 2 Điều này. Chủ đầu tư, hội nghị nhà chung cư căn cứ vào mẫuBản nội quy biện pháp tại quy định này để tìm hiểu thêm xây dựng, thông qua bạn dạng nộiquy cho phù hợp với từng tòa nhà, các nhà tầm thường cư.”

3. bổ sung cập nhật điểm c vào Khoản5 Điều 14 như sau:

“c) Chủ đầu tư chi tiêu đã xong hoạt độngdo bị giải thể, sáp nhập hoặc phá sản.”

4. Bổsung điểm c vào Khoản 2 Điều 16 như sau:

“c) Mỗi nhà sở hữu nhà ở hoặc phầndiện tích khác trong nhà chung cư chỉ được ủy quyền mang đến một fan đang sử dụngcăn hộ hoặc phần diện tích s khác trong nhà nhà ở đó tham tham dự tiệc nghị nhàchung cư.”

5. Điều 18 được sửa đổi, té sungnhư sau:

“Điều 18. Mô hình Ban quản trị nhàchung cư

1. Ban quản lí trị nhà thông thường cư, nhiều nhàchung cư có rất nhiều chủ chiếm được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồngquản trị của hợp tác xã hoặc củacông ty cổ phần. Hội nghị nhàchung cư ra quyết định lựa lựa chọn mô hình hoạt động của Ban quản ngại trị nhà nhà ở cho cân xứng với thực tế từngtòa nhà, các nhà thông thường cư.

2. Trường thích hợp Ban quản trị công ty chungcư được thành lập và hoạt động và vận động theo quy mô Hội đồng quản trị của hợp tác và ký kết xã thì việc triệu tập và tổ chứccuộc họp của Ban quản lí trị được tiến hành theo lý lẽ của quy định về đúng theo tácxã. Trường thích hợp Ban quản trị nhà căn hộ chung cư được thành lập và hoạt động theo môhình Hội đồng quản trị của người tiêu dùng cổ phần thì việc triệu tập và tổ chức cuộc họpcủa Ban quản ngại trị được thực hiện theo khí cụ của pháp luật về doanh nghiệp.

Việc biểu quyết và ghi biên phiên bản cuộchọp của Ban quản trị nhà nhà ở phải tuân thủ quy định tại Điều 25 của Quy chếnày.

3. Ban cai quản trị nhà chung cư, các nhàchung cư tất cả một chủ chiếm lĩnh được thành lập và chuyển động theo mô hình tự quản;các thành viên Ban cai quản trị từ thống nhất phân công tiến hành các quyền vàtrách nhiệm nguyên tắc tại Khoản 2 Điều 41 của quy chế này.”

6. Khoản 1 Điều 19 được sửa đổi,bổ sung như sau:

“1. Đối với nhà phổ biến cư có khá nhiều chủsở hữu thì member Ban quản lí trị nhà căn hộ cao cấp phải là chủ thiết lập và sẽ sử dụngnhà căn hộ chung cư đó; trường hợp fan đang sử dụng căn hộ chung cư cao cấp hoặc phần diện tích s kháctrong nhà bình thường cư chưa hẳn là chủ tải nếu được nhà sở hữu chung cư hoặc phầndiện tích khác kia ủy quyền tham dự tiệc nghị nhà căn hộ thì hoàn toàn có thể được bầulàm thành viên Ban quản ngại trị nhà chung cư.

Đối với nhà căn hộ chung cư cao cấp có một công ty sở hữuthì member Ban quản lí trị nhàchung cư là thay mặt đại diện chủ cài và người đang áp dụng nhà phổ biến cư”.

7. Khoản 1 Điều 20 được sửa đổi,bổ sung như sau:

“1. Con số thành viên Ban quản ngại trị nhà bình thường cư, các nhà căn hộ do hội nghịnhà tầm thường cư đưa ra quyết định theo nguyêntắc sau đây:

a) Đối với cùng 1 tòa nhà chỉ có một khốinhà (block) thì tất cả tối thiểu 03 member Ban quản lí trị; trường thích hợp một tòa nhà có tương đối nhiều khối công ty (block) có chung khối đế nổi trên mặt đất thì mỗi khối bên (block) có tốithiểu 01 thành viên Ban quản trị;

b) Đối cùng với một cụm nhà căn hộ thìcó số lượng tối thiểu 06 member Ban quản trị.”

8. Điều 27 được sửa đổi, xẻ sungnhư sau:

“Điều 27. Đơn vị thực hiện quản lývận hành nhà chung cư

1. Đơn vị cai quản vận hành đơn vị chungcư rất có thể là chủ đầu tư hoặc đơn vị khác gồm đủ Điều khiếu nại về chức năng, năng lựctheo nguyên tắc tại Khoản 2 Điều 105 của luật pháp Nhà ở.

2. Lúc chưa tổ chức triển khai hội nghị nhàchung cư lần đầu thì chủ đầu tư cótrách nhiệm tổ chức việc cai quản vận hành nhà bình thường cư. Trường hợp nhà phổ biến cưcó thang máy nhưng mà chủ đầu tư không đầy đủ Điều kiện về chức năng, năng lượng theo quy địnhtại Khoản 2 Điều 105 của Luật nhà ở thì đề nghị thuê đơn vị cóđủ Điều khiếu nại về chức năng, năng lượng theo phương pháp để thực hiện việc quản lý vậnhành.

3. Sau thời điểm tổ chức hội nghị nhà chungcư lần đầu, bài toán lựa chọn đối chọi vị thống trị vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp được thực hiện theo vẻ ngoài sau đây:

a) Trường vừa lòng nhà chung cư không cóthang lắp thêm thì họp báo hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp tự quyết định việc làm chủ vận hành theohình thức tự quản lí hoặc thuê đơn vị chức năng có đầy đủ Điều khiếu nại về chức năng, năng lượng thực hiện thống trị vận hành;

b) Trường thích hợp nhà chung cư có thangmáy nhưng chủ đầu tư chi tiêu có đầy đủ Điều khiếu nại về chức năng, năng lực theo mức sử dụng tại Khoản 2 Điều 105 của Luật nhà tại và mong muốn tham gia cai quản lývận hành thì Ban quản trị nhà căn hộ chung cư và chủ đầu tư thương thảo để nhà đầu tưtiếp tục ký kết hợp đồng dịch vụ làm chủ vận hành nhà phổ biến cư;

c) Trường vừa lòng nhà căn hộ cao cấp có thang máymà chủ đầu tư chi tiêu không bao gồm chức năng, năng lực hoặc tất cả đủ chức năng, năng lực theoquy định trên Khoản 2 Điều 105 của Luật nhà ở nhưng khôngtham gia quản lý vận hành hoặc chủ chi tiêu tham gia quản lý vận hành nhưng lại khôngđáp ứng được các yêu mong theo thỏa thuận trong hòa hợp đồng thương mại & dịch vụ thì hội nghịnhà bình thường cư ra quyết định lựa chọn đơn vị khác bao gồm đủ Điều kiện về chức năng, nănglực theo công cụ để thực hiện làm chủ vận hành.

4. Từng tòa nhà căn hộ cao cấp chỉ có 01 đơnvị quản lý vận hành. Đối với các nhà căn hộ thì có thể có một đơn vị quản lývận hành tầm thường hoặc có nhiều đơn vị để thực hiện thống trị vận hành riêng đến từngtòa công ty theo ra quyết định của họp báo hội nghị cụm nhà phổ biến cư. Trường hợp mỗi tòa nhàtrong cụm tất cả một đơn vị quản lý vận hành riêng biệt thì Ban quản trị cụm nhà chungcư thống tốt nhất với những đơn vị làm chủ vận hành nhằm thực hiện làm chủ vận hành cáccông trình, khối hệ thống kỹ thuật dùngchung cho cụm nhà chung cư.

5. Đơn vị cai quản vận hành công ty chungcư có thể ký phối kết hợp đồng với những doanhnghiệp cung ứng dịch vụ để thực hiện các dịch vụ thống trị vận hành nhà thông thường cưnhưng phải chịu trách nhiệm về chất lượng cung cấp thương mại dịch vụ theo ngôn từ hợp đồngđã ký kết kết cùng với Ban quản trị nhà bình thường cư.”

9. Điều 28 được sửa đổi, bổ sung cập nhật nhưsau:

“Điều 28. Công khai minh bạch thông tin vềđơn vị quản lý vận hành nhà tầm thường cư

1. Khi đáp ứng đầy đủ Điều khiếu nại về chứcnăng, năng lực để thực hiện làm chủ vận hành nhà phổ biến cư, đối chọi vị cai quản vậnhành có văn bản ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại cảm ứng liên lạc kèm theo bản sao cóchứng thực những giấy tờ chứng tỏ đủ Điều kiện luật tại Khoản2 Điều 105 của Luật nhà tại gửi Sở thi công nơi đối kháng vị cai quản vận hành đặttrụ sở chủ yếu hoặc Cục làm chủ nhà và thị trường bất rượu cồn sản. Sở tạo nơiđơn vị quản lý vận hành để trụ sở chính, Cục làm chủ nhà và thị trường bất độngsản đánh giá hồ sơ, nếu đủ Điều kiện thì đăng tải công khai thông tin trên Cổng tin tức điện tử của đơn vị chức năng mình nhằm phụcvụ công tác làm việc quản lý; ngôi trường hợpchưa đủ sách vở và giấy tờ thì Sở Xây dựng, Cục quản lý nhà và thị trường bất rượu cồn sảnthông báo đề xuất đơn vị thống trị vận hành bổ sung các giấy tờ còn thiếu.

Hội nghị nhà phổ biến cư tham khảo cácthông tin được đăng cài đặt trên Cổng tin tức điện tử của Sở tạo hoặc CụcQuản lý công ty và thị phần bất động sản nhằm lựa chọn đơn vị làm chủ vận hành nhàchung cư cho phù hợp với Điều kiện ví dụ của từng tòa nhà chung cư, cụm nhàchung cư.

Xem thêm: Thay Loa Ngoài Iphone 6S Plus Giá Bao Nhiêu Tiền? Thay Loa Ngoài Iphone 6S Plus

2. Nội dung thông tin cung cấp để SởXây dựng, Cục thống trị nhà và thị trường bất hễ sản đăng tải bao gồm: tên đơnvị thống trị vận hành; họ với tên người đại diện theo pháp Luật; địa chỉ và số điệnthoại liên hệ của đối kháng vị làm chủ vận hành.

3. Lúc có biến đổi một trong cácthông tin quy định tại Khoản 2 Điều này hoặc khi ngừng hoạt động hoặc lúc bịgiải thể, phá sản, solo vị cai quản vận hành có trách nhiệm thông tin đến Sở Xâydựng nơi solo vị cai quản vận hành đặt trụ sở chính, Cục thống trị nhà với thị trườngbất rượu cồn sản để Điều chỉnh hoặc xóa thông tin.

Trường hợp cơ sở đăng tải thông tinhoặc cơ quan tất cả thẩm quyền khi tổ chức triển khai kiểm tra, thanh tra cơ mà phát hiện đơn vịquản lý quản lý và vận hành đã xong xuôi hoạt hễ hoặc đã giải thể, vỡ nợ hoặc không thể đủ Điều kiện để cai quản vận hành theoquy định thì đơn vị đó bị xóa thông tin trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan khu vực đã đăng download thông tin.”

10. Khoản 1 Điều 29 được sửa đổi như sau:

“1. Việc cai quản vận hành công ty chungcư đề xuất được triển khai thông qua hợp đồng dịch vụ cai quản vận hành nhà phổ biến cưký giữa đối kháng vị thống trị vận hành và Ban quản lí trị nhà phổ biến cư.

Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhàchung cư do những bên cam kết kết buộc phải có các nội dung chủ yếu quy định tại Khoản 2 Điềunày và được lập theo mẫu hướng dẫn xem thêm tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quy chếnày.”

11. Điểm a Khoản 2 Điều 36 được sửađổi, bổ sung cập nhật như sau:

“a) Ban cai quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp mở mộttài khoản tiền gửi chuyên dùng tại một đội nhóm chức tín dụng đang chuyển động tại ViệtNam nhằm quản lý, áp dụng kinh phí duy trì phần tải chung của tất cả tòa nhà chungcư”.

12. Điểm a Khoản 3 Điều 36 được sửađổi, bổ sung như sau:

“a) Ban quản trị nhà căn hộ chung cư mở mộttài khoản chuyên sử dụng tại một đội nhóm chức tín dụng đang vận động tại vn đểquản lý, sử dụng kinh phí đầu tư bảo trìphần sở hữu phổ biến của khu căn hộ và gớm phí duy trì phần sở hữu chung của cảtòa nhà bình thường cư”.

13. Khoản 1 Điều 38 được sửa đổi,bổ sung như sau:

“1. Thực hiện quản lý vận hành nhàchung cư theo chế độ tại Khoản 2 và điểm b Khoản 3 Điều 27 của quy chế này.Trường hợp chủ chi tiêu không gồm chức năng, năng lực quản lý vận hành hoặc gồm chứcnăng, năng lực làm chủ vận hành dẫu vậy không tham gia quản lý vận hành đơn vị chungcư thì rất có thể giới thiệu đơn vị chức năng có đủ Điều khiếu nại về chức năng, năng lượng quản lývận hành theo cách thức tại Khoản 2 Điều 105 của khí cụ Nhà ởđể họp báo hội nghị nhà căn hộ tham khảo, chọn lựa tham gia cai quản vận hành nhàchung cư”.

14. Khoản 3 Điều 38 được sửa đổi,bổ sung như sau:

“3. Nhà trì tổ chức triển khai hội nghị nhàchung cư lần đầu, cử tín đồ tham gia Ban quản trị nhà căn hộ và thâm nhập biểuquyết, bỏ phiếu tại hội nghị nhà căn hộ theo phương pháp của quy định này giả dụ cònsở hữu căn hộ, phần diện tích s khác trong nhà tầm thường cư.”

15. Khoản 3 Điều 43 được sửa đổi,bổ sung như sau:

“3. Những tranh chấp giữa các thànhviên Ban quản lí trị nhà căn hộ cao cấp đượcgiải quyết theo quy chế buổi giao lưu của Ban quản lí trị vẫn được họp báo hội nghị nhà chungcư thông qua.

Trường đúng theo thành viên Ban quản ngại trị hoặcBan cai quản trị bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, sửa chữa thay thế mà không chuyển nhượng bàn giao con lốt thìBan cai quản trị được thành lập mới cóquyền yêu mong cơ quan tất cả thẩm quyền về cấp, đk con dấu thực hiện việc thuhồi, chuyển nhượng bàn giao hoặc hủy bé dấu để đăng ký, cấp nhỏ dấu new theo giải pháp về cấp,đăng ký và quản lý con dấu đến Ban cai quản trị new thành lập.

Trường thích hợp thành viên Ban quản lí trị hoặcBan quản lí trị bị bến bãi nhiệm, miễn nhiệm, thay thế mà không chuyển nhượng bàn giao tài khoản quảnlý tởm phí bảo trì phần sở hữuchung trong phòng chung cư, thông tin tài khoản quản lý hoạt động vui chơi của Ban quản lí trị thì Ban quảntrị được ra đời mới bao gồm quyền yêu cầu tổ chức triển khai đang cai quản các tài khoản nàyphong lan tài khoản, kết thúc thực hiện các giao dịch có liên quan đến Ban quảntrị bị bến bãi nhiệm, miễn nhiệm, thay thế sửa chữa và tiến hành lập, chuyển giao tài khoản nàycho Ban quản trị được ra đời mới theo biện pháp của quy định này với pháp Luậtcó liên quan.”

Điều 4. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017.

2. Chủng loại Giấy ghi nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thứcchuyên môn, nghiệp vụ thống trị vận hành nhà nhà ở được khí cụ tại phụ lục số 01 phát hành kèm theo Thông tư này và cố kỉnh thếcho mẫu Giấy ghi nhận đã xong xuôi khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyênmôn, nghiệp vụ cai quản vận hành nhà nhà ở được pháp luật tại phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tưsố 10/2015/TT-BXD ngày 30 mon 12 năm năm ngoái của bộ trưởng liên nghành Bộ Xây dựng.

3. Chủng loại nội quy quản ngại lý, sử dụngnhà căn hộ cao cấp được phía dẫn xem thêm tại phụ lục số 02 ban hànhkèm theo Thông tứ này thay thế cho chủng loại nội quy quản lí lý, sử dụng nhà chung cưquy định tại phụ lục số01 ban hành kèm theo Thông tư số02/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm năm ngoái của bộ trưởng Bộ Xây dựng.

4. Kho bãi bỏ những quyđịnh sau đây:

a) Phụ lục số 05 của Thông tư số10/2015/TT-BXD ngày 30 mon 12 năm 2015 của bộ trưởng liên nghành Bộ Xây dựng dụng cụ vềviệc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhàchung cư;

b) Khoản 4 Điều 3,Tiêu đề Mục 1, Mục 2 của Chương III, Điều27 cùng phụ lục số 7 của Thông tư số11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm năm ngoái của bộ trưởng liên nghành Bộ Xây dựng điều khoản vềviệc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất tỉnh sản; phía dẫn việc đào tạo, bồidưỡng kỹ năng và kiến thức hành nghề môi giới không cử động sản, Điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc ra đời và tổ chức hoạtđộng của sàn giao dịch bất hễ sản;

c) Khoản 7 cùng Khoản 8Điều 36; Khoản 2 và Khoản 3 Điều 46 của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 02tháng 4 năm năm nhâm thìn của bộ trưởng liên nghành Bộ xuất bản về phát hành Quy chế cai quản lý, sử dụngnhà chung cư.

5. Những quy định về quản ngại lý, sử dụngnhà căn hộ cao cấp do các Bộ, ngành với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà khác vớicác phương pháp của Thông tư này thì tiến hành theo hiện tượng của Thông bốn này.

6. Trong quá trình thực hiện, trường hợp gặpkhó khăn, vướng mắc, ý kiến đề xuất phản ánh kịp lúc về bộ Xây dựng để gợi ý hoặcsửa đổi, bổ sung cập nhật cho phù hợp./.

Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng bao gồm phủ; - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - các Bộ, cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộc CP; - Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng Tổng túng thiếu thư; - văn phòng Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - Văn phòng tw Đảng; - Văn phòng bao gồm phủ; - tòa án Nhân dân về tối cao; - Viện Kiểm giáp Nhân dân tối cao; - phòng ban Trung ương của các đoàn thể; - HĐND, UBND các tỉnh, tp trực thuộc TW; - Cục kiểm soát văn phiên bản QPPL - cỗ Tư pháp; - Công báo, website của bao gồm phủ, website của BXD; - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực ở trong TW; - Lưu: VT, viên QLN (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Đức Duy

PHỤ LỤC SỐ 01

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNHKHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀCHUNG CƯ(Ban hành dĩ nhiên Thông tư số 28/2016/TT-BXDngày 15 tháng 12 năm năm nhâm thìn của bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO ---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ phổ biến CƯ TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO(3)

Cấp mang lại ông/bà: ……………………………………….

CMND (Hộ chiếu) số: ………………………………….

Cấp ngày …../ …../ ….. Trên …………………………….

Đã xong khóa huấn luyện và giảng dạy chuyên môn, nghiệp vụ cai quản vận hành nhà chung cư tổ chức triển khai tại:

……………………………………………………………..

Từ ngày ……. Mon ……. Năm …….

Đến ngày ……. Tháng ……. Năm …….

……., ngày ……. Mon ….. Năm .... THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO(4) (Ký, ghi rõ chúng ta tên với đóng dấu)

Ảnh 3x4 (đóng dấu nổi của các đại lý đào tạo)

Số: ………./ĐTQLVH(1) (………………………..)(2)

Ghi chú:

1.Số giấy ghi nhận được ghi theo thứ tự; ngôi trường hợp cấp cho đổi hoặc cung cấp lại giấy chứngnhận thì ghi theo số giấy chứng nhận cũ; ngôi trường hợp cơ sở khác cấp lại giấy chứng nhận theo yêu mong của CụcQuản lý bên và thị trường bất rượu cồn sản theo nguyên tắc tại Điều 14 của Thông bốn số10/2015/TT-BXD thì ghi theo số mới.

2. Ghi cung cấp đổi hoặc cấp cho lại; trườnghợp cấp phát mới thìkhông có dòng này; nếucấp lại thì ghi cung cấp lạilần thứ....; nếu cấp đổi thì ghi là cấp cho đổi.

3. Ghi tên cửa hàng đào tạo.

4. Ghi chức danh của bạn ký giấy triệu chứng nhận.

5. Giấy ghi nhận có kích thướckhổ A5 (210mm x 148.5mm).

6. Giấy chứng nhận có nhị mặt, đượcquy định như sau:

- khía cạnh ngoài: nền mầu đỏ đun; phíatrên đề tên cơ sở giảng dạy bằng chữ in hoa đậm màu vàng, fonts Times New Roman,cỡ chữ 12; chính giữa in hình quốc huy màu vàng, đường kính 4 cm; bên dưới ghi chữ "GIẤY CHỨNG NHẬN" bằng chữ in hoa đậm màu vàng,font Times New Roman, khuôn khổ chữ 14;

- phương diện trong in kiểu thiết kế trống đồngmàu trắng, nền xanh da trời nhạt cùng có những nội dung ghi theo chủng loại nêu trên.

PHỤ LỤC SỐ 02

MẪU THAM KHẢO NỘI QUY QUẢN LÝ, SỬ DỤNGNHÀ tầm thường CƯ(Ban hành tất nhiên Thông tứ số 28/2016/TT-BXD ngày 15 mon 12 năm năm 2016 của bộ trưởng Bộ Xây dựng)

NỘIQUY QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ thông thường CƯ

Điều 1. Quy định đối với chủ sở hữu,người sử dụng, tín đồ tạm trú cùng khách ra vào trong nhà chung cư

1. Chủ cài đặt nhà nhà ở phải chấphành nghiêm chỉnh quy chế quản lý, thực hiện nhà chung cư do cỗ Xây dựng ban hànhvà phiên bản nội quy này.

2. Khách ra vào nhà căn hộ phảiđăng ký, xuất trình giấy tờ minh chứng nhân thân tại quầy lễ tân (nếu có) hoặctại tổ đảm bảo và phải vâng lệnh sự trả lời của lễ tân hoặc đảm bảo nhà chungcư. Trong trường hợp yêu cầu thiết, lễtân hoặc bảo đảm an toàn nhà chung cư được giữ những giấy tờ minh chứng nhân thân củakhách ra vào nhà căn hộ để ship hàng cho việc điều hành và kiểm soát an ninh, bình yên củanhà chung cư. Đối với khu vực vực dành riêng cho văn phòng, dịch vụ, dịch vụ thương mại thì khôngcần phải đăng ký, xuất trình giấy tờ minh chứng nhân thân này.

3. Fan đến tạm bợ trú tại căn hộ phảiđăng ký danh sách với quầy lễ tân (nếu có) hoặc tại tổ bảo vệ và có trọng trách đăng ký kết tạm trú tại ban ngành công an phường sở tại theo quy định.

4. Người tiêu dùng căn hộ, bạn tạmtrú phải chịu trách nhiệm trước lao lý về các hành vi phạm luật Quy chế quảnlý, thực hiện nhà căn hộ chung cư và phiên bản nội quy này.

5. Các quy định áp dụng đối với nhânviên thao tác làm việc tại khu vực văn phòng dịch vụ, yêu mến mại: vị chủ đầu tư; Hộinghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà thông thường cư.

Điều 2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong bài toán quản lý, sử dụngnhà bình thường cư

1. Các hành vi bị nghiêm cấm vào quảnlý, thực hiện nhà căn hộ chung cư cao cấp bắt buộc phải tiến hành được cơ chế tại Điều 6 của Luật nhà tại số 65/2014/QH13, Điều 35của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày đôi mươi tháng 10 năm 2015 của chính phủ quyđịnh cụ thể và chỉ dẫn thi hành một trong những Điều của Luật nhà ở và lao lý cóliên quan.

2. Các hành vi không giống gây hình ảnh hưởngkhông xuất sắc đến xã hội và người tiêu dùng nhà căn hộ do hội nghị nhà thông thường cưxem xét, quyết định.

Điều 3. Biện pháp về việc sử dụngphần download chung ở trong phòng chung cư

1. Sử dụng thang đồ vật và những thiết bịsử dụng chung theo như đúng mục đích, công năng thiết kế sử dụng.

2. Không được gia công hư hư hoặc cóhành vi phạm luật đến tài sản chung ở trong nhà chung cư.

3. Tuân thủ không thiếu thốn các nguyên lý về việcdừng, đỗ xe cộ tại địa điểm được dừng, đỗ xe theo quy định.

4. áp dụng nhà sinh hoạt cộng đồngvào đúng mục đích, công suất theo nguyên tắc của lao lý về công ty ở.

5. Tuân thủ tương đối đầy đủ các cơ chế về antoàn chống cháy, chữa cháy trong phòng chung cư.

6. Các quy định khác: do Hội nghịnhà căn hộ cao cấp quy định thêm cho tương xứng với từng nhà nhà ở (nếu có).

Điều 4. Mức sử dụng về việc sửa chữacác hư hỏng, thay đổi hoặc lắp ráp thêm trong căn hộ, phần diện tích s khác thuộcsở hữu riêng

1. Trường hợp nhà ở hoặc phần diệntích khác thuộc về riêng có hư hư thì chủ download hoặc người sử dụng được quyền sửa chữa, vắt thếnhưng không được thiết kế hư lỗi phần sở hữu tầm thường và tác động đến những chủ sở hữukhác.

2. Trường hợp cụ thế, thay thế sửa chữa hoặclắp để thiết bị thêm thì phải bảo đảm an toàn không làm cầm đổi, biến dị hoặc làmhư lỗi kết cấu trong phòng chung cư.

3. Trường hợp tất cả hư hỏng các thiết bịthuộc phần mua chung, sử dụng chung nối sát với căn hộ, phần diện tích khácthuộc tải riêng thì câu hỏi thay thế, sửa chữa phải được triển khai theo quy địnhcủa quy định quản lý, áp dụng nhà nhà ở do cỗ Xây dựng phát hành nhưng khôngđược làm ảnh hưởng đến phần tải riêng của chủ mua khác. Chủ thiết lập phảithông báo mang lại Ban quản trị, 1-1 vị cai quản vận hành để kịp thời sửa chữa, thaythế khi bao gồm hư lỗi và phải tạo Điều kiện thuận lợi cho solo vị thi công khi sửachữa các hư hỏng này.

4. Trường thích hợp nhà chung cư có khu vực vănphòng, dịch vụ, thương mại mà bao gồm hư hỏng các thiết bị ở trong phần thực hiện chungcủa nhà căn hộ thì chủ tải khu tác dụng này phải tiến hành sửa chữa, thay thế theo luật pháp của quy chế quảnlý, áp dụng nhà căn hộ chung cư do cỗ Xây dựng ban hành.

5. Trường thích hợp vận chuyển các thiết bị,đồ dùng trong nhà căn hộ chung cư hoặc vận chuyển vật liệu khi thay thế các lỗi hỏngthì phải thông báo cho Ban quản ngại trị, đối chọi vị cai quản vận hành nhà chung cư và chỉđược thực hiện trong thời hạn từ 8 giờ sáng tới 18 tiếng chiều hàng ngày đểtránh làm tác động đến buổi giao lưu của nhà tầm thường cư.

6. Những quy định khác: vị hội nghịnhà căn hộ chung cư quy định thêm cho tương xứng với từng nhà chung cư.

Điều 5. Quy định về câu hỏi xử lý khicó sự cố trong phòng chung cư

1. Khi chạm mặt sự cố rất có thể gây nguy hiểmđến tính mạng con người và bình yên tài sản vào nhà căn hộ cao cấp thì công ty sở hữu, fan sử dụngphải thông báo ngay mang đến Ban quảntrị, đối kháng vị làm chủ nhà căn hộ cao cấp để xử lý.

2. Ngôi trường hợp gặp gỡ sự vắt khẩn cấp, cầnthiết đề xuất sơ tán người ra khỏi nhà chung cư thì phải tiến hành theo hướng dẫntrên loa vạc thanh hoặc biển chỉ dẫn thoát hiểm hoặc gợi ý của bảo vệ, đơnvị gồm thẩm quyền để di chuyển người đến nơi an toàn.

Điều 6. điều khoản về việc công khai thông tin của phòng chung cư

1. Ban cai quản trị, 1-1 vị quản lý vậnhành nhà căn hộ chung cư phải thông báo công khai minh bạch các thông tin có liên quan đến việcquản lý, thực hiện nhà căn hộ chung cư cao cấp trên bản tin hoặc bảng thông tin hoặc phương tiệnthông tin khác trong phòng chung cư.

2. Những nội quy về phòng cháy, chữacháy đề nghị được đính đúng chỗ quy định; nội quy sử dụng thang máy đề xuất được gắnđúng nơi luật để đảm bảo an toàn việc áp dụng được an toàn, thuận tiện.

Điều 7. Quyền và nhiệm vụ của chủsở hữu, người tiêu dùng nhà phổ biến cư

1. Yêu ước Ban quản lí trị và đơn vị thống trị vận hành nhà chung cư hỗ trợ thôngtin, những nội dung liên quan đến quản lý, thực hiện nhà thông thường cư.

2. Chủ download nhà căn hộ chung cư có trọng trách đóng bảo hiểm cháy, nổ theo quy địnhcủa pháp Luật.

3. Chấp hành nghiêm chỉnh những quy địnhcủa phiên bản nội quy này và quy định quản lý, áp dụng nhà nhà ở do bộ Xây dựng banhành.

4. Đóng đầy đủ, đúng thời hạn kinhphí thống trị vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp và các chi phí khác theo vẻ ngoài của pháp Luậtvà theo thỏa thuận với những nhà hỗ trợ dịch vụ.

Điều 8. Xử lý các hành vi vi phạm

1. Thành viên Ban quản trị, đơn vị chức năng quảnlý quản lý và vận hành nhà thông thường cư, chủ sở hữu, tín đồ sử dụng, fan tạm trú cùng khách ra vàonhà nhà ở nếu tất cả hành vi vi phạm các quy định của bạn dạng nội quy này hoặc vi phạmquy định của quy chế quản lý, áp dụng nhà nhà ở do cỗ Xây dựng ban hành thìtùy theo mức độ vi phạm sẽ ảnh hưởng xem xét, cách xử trí theo chế độ của luật pháp và phảibồi hay thiệt hại bởi vì hành vi vi phạm của bản thân mình gây ra.

Xem thêm: Xe Máy Xúc Điều Khiển Từ Xa Giá Rẻ, May Xuc Dieu Khien Tu Xa

2. Member Ban quản ngại trị, đơn vị chức năng quảnlý quản lý nhà tầm thường cư, nhà sở hữu, người sử dụng phải nghiêm trang chấp hànhquyết định xử lý vi phạm của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền.