Throw in the towel là gì

     
Dưới đó là những chủng loại câu bao gồm chứa từ "throw in the towel", trong bộ từ điển trường đoản cú điển giờ Anh. Bạn có thể tham khảo đông đảo mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần để câu với tự throw in the towel, hoặc xem thêm ngữ cảnh áp dụng từ throw in the towel trong cỗ từ điển từ điển giờ Anh

1. I throw in the towel.

Bạn đang xem: Throw in the towel là gì

2. Don"t throw in the towel.

3. I"m ready to lớn throw in the towel.

4. 1 I"m ready to lớn throw in the towel.

5. He vowed he would never throw in the towel.

6. 2 He vowed he would never throw in the towel.

7. But utility developers shouldn"t throw in the towel just yet.

8. She will finally throw in the towel và give up.

9. 13 But utility developers shouldn"t throw in the towel just yet.

10. This is not lớn say that theater should throw in the towel.

11. Và you just expect Frank khổng lồ lie down, throw in the towel?

12. We"ve worked way too hard for you to throw in the towel now.

13. 7 This is not to lớn say that theater should throw in the towel.

14. They vì chưng not want khổng lồ give up, or khổng lồ throw in the towel.

Xem thêm: Thời Gian Biểu Cho Cuộc Sống Lành Mạnh, Top 20 Thói Quen Sống Lành Mạnh

15. You want khổng lồ run because you never want to lớn throw in the towel.

16. The trò chơi is not over yet! Don"t throw in the towel so soon!

17. 29 You want khổng lồ run because you never want lớn throw in the towel.

18. We"re not going lớn throw in the towel just because we lost one game.

19. When you reach an obstacle, turn it into an opportunity to throw in the towel.

20. 26 If they start to lớn see prices run up, they might throw in the towel.

21. 4 We"re not going to lớn throw in the towel just because we lost one game.

22. Or if things are really bad, they may say they to throw in the towel.

23. After running two miles of the marathon, Andy & Jessica decided to throw in the towel.

24. Most businesses vị not throw in the towel. They just reorganize so they can compete better.

25. We"re never going lớn persuade them so we might as well throw in the towel now.

26. A good 4-5 season sleeping bag is a must for anyone who doesn"t throw in the towel the minute October dawns.

Xem thêm: Cách Nạp Tiền Điện Thoại Qua Thẻ Atm Vietcombank Nhanh Nhất, Cách Nạp Tiền Điện Thoại Qua Tài Khoản Ngân Hàng

27. 23 A good 4-5 season sleeping bag is a must for anyone who doesn"t throw in the towel the minute October dawns.

28. How hard should a web designer fight for a good thiết kế decision before they throw in the towel & let a bad design decision happen?