Tiến Hóa Về Sinh Sản

     

Sinh sản vô tính là: hình thức sinh sản không có sự phối kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái.Có 2 hiệ tượng sinh sản chính:

Phân đôi cơ thể: trùng roi xanh, trùng giầy …

*

Mọc chồi: san hô, thủy tức …

*


Hình thức chế tạo ưu cụ hơn so với vẻ ngoài sinh sản vô tính.Có sự phối kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng) ( ightarrow)
*
*
​phôi.Có 2 hình thức:Thụ tinh ngoài: trứng thụ tinh ngoài khung người mẹ (cá, ếch …)Thụ tinh trong: trứng thụ tinh bên phía trong cơ thể bà bầu (thằn lằn, chim, thỏ …)Cá thể lưỡng tính: có yếu tố đực với yếu tố loại trên thuộc 1 cá thể (giun khu đất …)

*

Cá thể phân tính: nguyên tố đực và yếu tố mẫu trên 2 cá thể khác biệt (giun đũa, thú …)

*


Tùy theo mức độ tiến hóa, sự trả chỉnh bề ngoài sinh sản hữu tính được trình bày ở các mặt sau đây: sự thụ tinh, đẻ trứng xuất xắc đẻ con, sự cách tân và phát triển phôi tất cả biến thái tuyệt trực tiếp, không nhau bầu hoặc tất cả nhau thai. Ngoại trừ ra, còn biểu thị ở tập tính chăm sóc trứng và bé non.

Sự tạo ra hữu tính và tập tính âu yếm con ở hễ vật

Tên loài

Thụ tinh

Sinh sản

Phát triển phôi

Tập tính bảo vệ trứng

Tập tính nuôi con

Trai sông

Thụ tinh ngoài

Đẻ trứng

Biến thái

Không

Con non tự đi kiếm mồi

Châu chấu

Thụ tinh trong

Đẻ trứng

Biến thái

Không

Con non tự đi kiếm mồi

Cá chép

Thụ tinh ngoài

Đẻ trứng

Trực tiếp (không nhau thai)

Không

Con non tự đi kiếm mồi

Ếch đồng

Thụ tinh ngoài

Đẻ trứng

Biến thái

Không

Con non tự đi kiếm mồi

Thằn lằn trơn đuôi dài

Thụ tinh trong

Đẻ trứng

Trực tiếp (không nhau thai)

Không

Con non tự đi tìm kiếm mồi

Chim người thương câu

Thụ tinh trong

Đẻ trứng

Trực tiếp (không nhau thai)

Làm tổ, ấp trứng

Bằng sữa diều, mớm mồi

Thỏ

Thụ tinh trong

Đẻ con

Trực tiếp (có nhau thai)

Đào hang, lót ổ

Bằng sữa mẹ

Nhận xét: vào sự tiến hóa về tạo thành thì sản xuất hữu tính gồm ưu cụ hơn tạo nên vô tính thể hiện ở:

Thụ tinh trong, đẻ con, thai sinh, hình thức quan tâm trứng, nuôi nhỏ góp phần cải thiện tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ sống sót và sức sinh sống của cơ thể con non cao trước sự thay đổi của môi trường.