UNIT 11 LỚP 10: READING

     

Work with a partner. Answer the following questions (Làm việc với một các bạn cùng học. Trả lời các câu hỏi sau)


Before

Before You Read

Work with a partner. Answer the following questions 

(Làm câu hỏi với bạn học. Vấn đáp các câu hỏi sau.

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 10: reading

)

1. Have you ever been to a national park?

(Bạn đã đặt chân đến nơi đó một công viên quốc gia chưa?)

2. Can you name some of the national parks in Vietnam and in the world?

(Bạn hoàn toàn có thể nêu tên một số trong những công viên nước nhà ở vn và trên thế giới không?)

3. What trees and animals can you see in a national park?

(Bạn hoàn toàn có thể thấy cây trồng và động vật hoang dã nào trong công viên quốc gia?)

Lời giải chi tiết:

1. - Yes, I have ever been to lớn Nam cat Tien National Park in Dong Nai province.

(Có, tôi đã từng đến Vườn non sông Nam cát Tiên, tỉnh giấc Đồng Nai.)

- No, I haven’t been lớn any national park yet.

(Không, tôi chưa đến công viên đất nước nào cả.)

2. In Vietnam, there are Nam cát Tien National Park, Cuc Phuong National Park & Bach Ma National Park, & Yellowstone National Park in Wyoming, USA và Nairobi National park in Kenya, Africa.

(Ở Việt Nam, bao gồm Vườn tổ quốc Nam cát Tiên, Vườn nước nhà Cúc Phương với Vườn quốc gia Bạch Mã, và Vườn nước nhà Yellowstone làm việc Wyoming, Mỹ và công viên nước nhà Nairobi ngơi nghỉ Kenya, châu Phi.)

3. In a national park I can see secular trees (cây cổ thụ) and rare wild animals and valuable plants.

(Trong một công viên quốc gia, tôi rất có thể nhìn thấy các cây cổ thụ và động vật hoang dã quý và hiếm và hồ hết cây có mức giá trị.)


While

While You Read

Read the passages, & then vì chưng the tasks that follow.

(Đọc các đoạn văn, và tiếp đến làm bài tập theo sau.)

*

Cuc Phuong National Park, Vietnam

Cuc Phuong National Park is located 160 kilometres south west of Hanoi. It is the first of Vietnam"s nine national parks lớn be established, & it contains over 200 square kilometres of rainforest. Tourists go there to study butterflies, visit caves, hike mountains & look at the 1,000-year-old tree. The best time to lớn visit the park is during the dry season, from October to lớn April, when the rainy season is over.

Nairobi National Park, Kenya

Nairobi National Park is Kenya"s smallest park, but you may be surprised at the large variety of animals that live there. Visitors, especially children, can go there to lớn learn how lớn recognise the different species of animals and plants. They also learn about the habits of animals & how one species is dependent upon another for survival. An interesting feature of this park is the Orphanage, where lots of orphaned or abandoned animals are taken care of.

Everglades National Park, USA

Everglades National Park is a sub-tropical wilderness in the southeastern United States. This national park is special because it has plants and animals from both tropical và temperate zones. Due to lớn an increase in population and the use of nearby land for farming, there are toxic levels of chemicals in the water. This contamination has threatened the park and many of the animals in it.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Vườn đất nước Cúc Phương, Việt Nam

Vườn non sông Cúc Phương nằm cách thành phố hà nội 160 km về phía Tây Nam. Nó là công viên trước tiên trong số chín Vườn nước nhà được thành lập và hoạt động với diện tích rừng nhiệt đới trên 200 km2. Khác nước ngoài đến phía trên để nghiên cứu và phân tích các chủng loại bướm, tham quan hang động, leo núi và chiêm ngưỡng loài cây bao gồm ngàn năm tuổi. Thời gian thích hợp nhất nhằm thăm rừng là vào mùa khô từ thời điểm tháng Mười đến tháng Tư, khi mùa mưa vẫn qua.

Công viên nước nhà Nairobi, Kenya

Công viên non sông Nairobi là công viên nhỏ dại nhất làm việc Kenya, nhưng tất cả lẽ các bạn sẽ ngạc nhiên với rất nhiều chủng loài động vật hoang dã sống làm việc đây. Du khách, nhất là trẻ em, có thể đến đây để học cách nhận ra các loài động vật hoang dã và thực trang bị khác nhau. Bọn họ cũng hoàn toàn có thể nhận biết kiến thức sinh hoạt của động vật hoang dã và bí quyết một loại phải phụ thuộc vào vào loài khác để sinh tồn như vậy nào. Một điểm thú vị của khu dã ngoại công viên này là Trại mồ côi, nơi chăm sóc các bé thú mất cha mẹ hay bị quăng quật rơi.

Công viên giang sơn Everglades, Mỹ

Công viên đất nước Everglades là khu bảo tồn hoang dã cận nhiệt đới ở về phía đông nam giới nước Mỹ. Công viên giang sơn này rất đặc trưng vì nó tất cả cả động, thực vật, của vùng nhiệt đới và ôn đới. Do sự tăng thêm dân số và việc áp dụng đất đai ở những khu ở bên cạnh để canh tác, phải nước đã bị nhiễm độc hoá chất. Sự độc hại này đã bắt nạt dọa khu vui chơi công viên và những loài động vật hoang dã sống vào đó.


Task 1

Task 1. Find the word in the passage that best suits each of the following definitions.

(Tìm từ trong khúc văn mà phù hợp nhất với mỗi quan niệm sau.

Xem thêm: 123 Món Tương Đậu Hàn Quốc Nấu Món Gì, Cách Nấu Canh Đậu Tương Hàn Quốc Ngon Mê Ly

)

1. establish: to start an organization that is intended to continue for a long time

(thành lập: bắt đầu một tổ chức được dự định sẽ liên tục trong một thời gian dài)

2. _______: khổng lồ have something inside

3. _______: a group/groups of animals or plants

4. _______: a state of continuing to live or exist

5. _______: related khổng lồ an area near a tropical area

6. _______: a state of being polluted

Lời giải chi tiết:

1. establish2. contain3. species
4. survival5. sub-tropical6. contamination

2. Contain: to lớn have something inside

(chứa đựng: có nào đấy bên trong)

3. Species: a group/groups of animals or plants

(loài: một đội / những nhóm động vật hoặc thực vật)

4. Survival: a state of continuing lớn live or exist

(sự sống sót: một trạng thái liên tục sống hoặc tồn tại)

5. Sub-tropical: related khổng lồ an area near a tropical area

(cận nhiệt đới: liên quan mang lại một khu vực gần khu vực nhiệt đới)

6. Contamination: a state of being polluted

(sự ô nhiếm: một tinh thần bị ô nhiễm)


Task 2

Task 2: Answer the following questions.

(Trả lời các thắc mắc sau.)

1. What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National park?

(Diện tích rừng nhiệt đới gió mùa ở Vườn quốc gia Cúc Phương là?)

2. Why would November be a suitable time to visit park?

(Tại sao mon 11 đã là thời điểm phù hợp để ké thăm công viên?)

3. What can people learn in Nairobi National Park?

(Mọi người rất có thể học được gì làm việc Vườn quốc gia Nairobi?)

4. What kinds of animals are taken care of in the Orphanage?

(Những loại động vật hoang dã nào được âu yếm trong trại con trẻ mồ côi?)

5. Why is Everglades National Park endangered?

(Tại sao Vườn quốc gia Everglades lại bị doạ dọa?)

6. What vày you think will happen to lớn Everglades National park if more chemicals are released into the water?

(Bạn nghĩ điều gì sẽ xẩy ra với công viên non sông Everglades nếu có tương đối nhiều hóa hóa học được thải vào nước?)

Lời giải chi tiết:

1. The area of the rainforest in Cuc Phuong National Park is 200 square kilometres.

(Diện tích rừng nhiệt đới tại Vườn nước nhà Cúc Phương là 200 km2.)

2. Because it is the time when the dry season is over.

(Bởi bởi đó là thời gian mùa thô kết thúc.)

3. They can learn about the habits of animals & how one species is dependent upon another for survival.

(Họ rất có thể tìm phát âm về kiến thức của động vật và phương pháp một loài dựa vào vào loại khác nhằm sống sót.)

4. In the Orphanage, orphaned & abandoned animals are taken care of.

( Trong trại mồ côi, động vật mồ côi và bị bỏ rơi được siêng sóc.)

5. Everglades National Pak is endangered because of the toxic levels of chemicals in the water.

(Quốc gia Everglades Pak đang bị đe ăn hiếp do nút độ ô nhiễm và độc hại của chất hóa học trong nước.)

6. If people bởi not stop releasing toxic chemicals into the water, plants & animals there will disappear / be killed.

(Nếu mọi tín đồ không xong xuôi phát hóa chất ô nhiễm và độc hại vào vào nước, thực thiết bị và động vật hoang dã sẽ bặt tăm / bị giết.)


After

After You Read

Discuss in groups. Which of the three national parks would you lượt thích to visit most? Why?

(Thảo luận từng nhóm. Khu dã ngoại công viên nào trong ba công viên quốc gia bạn muốn thăm nhất? tại sao?)

Lời giải chi tiết:

I’d lượt thích to visit Cuc Phuong National Park most due to the following reasons.

First, it is in our country. Therefore it is easy and not so expensive for us khổng lồ go there. Next, it is said lớn be old for we can find a one-thousand-year-old tree & a large variety of rainforest. Moreover, tourists can study butterflies, visit caves và hike mountains. Finally, we can set the work being done to lớn protect threatened và endangered species.

Tạm dịch:

Tôi ao ước đến thăm Vườn tổ quốc Cúc Phương nhất bởi vì những nguyên nhân sau đây.

Xem thêm: Lỗi Màn Hình Máy Tính Bàn Bị Trắng Xóa Trên Laptop, Pc, Lỗi Màn Hình Laptop Bị Trắng Xóa

Đầu tiên nó là nghỉ ngơi nước ta. Cho nên vì thế rất thuận tiện và không thật tốn hèn để công ty chúng tôi đến đó. Tiếp theo nó biết tới già để chúng ta có thể tìm thấy một cây một nghìn năm tuổi với một lượng phệ rừng mưa sức nóng đới. Hơn nữa, du khách rất có thể nghiên cứu bướm, thăm hang đụng và leo núi. Cuối cùng, chúng ta cũng có thể làm quá trình đang được thực hiện để bảo vệ các loài bị đe dọa và bị nguy hiểm.