UNIT 5 SPEAKING TRANG 52 SGK TIẾNG ANH LỚP 10

     

1.Task 1: Work in pairs. Ask và answer questions about the uses of modern inventions. (Làm câu hỏi từng đôi. Hỏi và vấn đáp các câu hỏi về việc áp dụng những phát minh hiện đại.)


Task 1

Task 1: Work in pairs. Ask and answer questions about the uses of modern inventions.

Bạn đang xem: Unit 5 speaking trang 52 sgk tiếng anh lớp 10

(Làm bài toán từng đôi. Hỏi và trả lời các thắc mắc về việc thực hiện những phát minh sáng tạo hiện đại.)

Example:

Could / Can you tell me what the cell phone is used for?

Well, it is used to lớn talk lớn people when you are away from home.

Ví dụ:

Bạn vui mừng nói mang lại tôi biết điện thoại di động được sử dụng làm gì?

À, nó được dùng nói chuyên với đa số người khi bạn xa nhà.

Now make more conversations lượt thích this, using the prompts below.

(Bây giờ đồng hồ thực hiện những bài xích đối thoại nữa giống cố kỉnh này, dùng phần đa từ lưu ý dưới đây.)

radiolisten (news / music), learn (foreign languages)
TV

watch (news / performances / football matches), learn (foreign languages)

fax machine

send /receive (letter / picture) quickly electric cooker cook (rice / meat / fish / vegetables), keep (food / rice / warm) 

air conditioner

keep (air cool or warm / when it / hot or cold)

Lời giải chi tiết:

A: Can you tell me what the radio is used for?

B: Well, it"s used to lớn listen khổng lồ the news & various information or other forms of entertainment such as music, plays, and learn foreign languages ...

A: What about TV?

B: It"s used to watch news, performances and shows, và live programmes such as football or musicals. Moreover, TV is also an effective means of learning foreign languages by watching cartoons, films or videos.

A: And can you tell me the use of a fax machine?

B: OK. It"s used lớn send or receive letters và pictures quickly.

A: It"s wonderful. Do you mind telling me why people fix air conditioners?

B: They want lớn keep the air in their rooms cool, cold or hot when it"s hot or cold.

A: Thanks for your information.

B: My pleasure.

Tạm dịch:

A: chúng ta có thể cho tôi biết các đài vạc thanh được áp dụng làm gì?

B: Vâng, nó được sử dụng để nghe tin tức với thông tin khác biệt hoặc các hiệ tượng giải trí khác như âm nhạc, kịch, với học nước ngoài ngữ ...

A: Còn vô tuyến thì sao?

B: Nó được thực hiện để coi tin tức, trình diễn và chương trình, và các chương trình trực tiếp như bóng đá hoặc nhạc kịch. Rộng nữa, TV cũng là một trong phương tiện công dụng để học ngoại ngữ bằng cách xem phim hoạt hình, phim hình ảnh hoặc video.

A: Và bạn có thể cho tôi biết việc sử dụng máy fax không?

B: OK. Nó được áp dụng để gởi hoặc dìm thư và hình hình ảnh một bí quyết nhanh chóng.

A: Thật tuyệt vời. Bạn có phiền mang đến tôi biết lý do mọi người thay thế sửa chữa máy ổn định không khí?

B: họ muốn giữ mang lại không khí vào phòng mát mẻ, lạnh lẽo hoặc nóng lúc trời rét hoặc lạnh.

A: Cảm ơn tin tức của bạn.

B: Đó là niềm vinh hạnh của tôi.


Task 2

Task 2: Work in pairs. Complete the sentences below. Use the words in the box. (You will have khổng lồ use some verbs more than once.)

(Làm câu hỏi theo cặp. Dứt các câu bên dưới đây. Sử dụng từ vào khung. (Bạn sẽ bắt buộc dùng một số trong những động từ nhiều hơn một lần.))

transmit receive make process

store send hold design

Information technology is very useful lớn our lives. It allows us to:

1._______ very large amounts of information,

2._______ information quickly,

3._______ information as soon as we receive it.

With the development of information giải pháp công nghệ we can now:

4._______ messages from one computer to another,

5._______ long distance meetings in which the participants can see each other on a screen,

6. _______ use of central stores of information,

7._______ TV programmes to lớn other countries,

8._______ TV programmes from other countries,

9._______ houses, bridges, gardens & buildings.

Lời giải đưa ra tiết:

1. Store 2. Transmit 3. Process

4. Send 5. Hold 6. Make

7. Send 8. Receive 9. Design

Tạm dịch:

Công nghệ thông tin là rất bổ ích cho cuộc sống thường ngày của chúng ta. Nó được cho phép chúng ta:

1. Lưu trữ lượng thông tin rất lớn,

2. Truyền tải thông tin một biện pháp nhanh chóng,

3. Xử lý tin tức ngay sau khi họ nhận được nó.

Với sự trở nên tân tiến của công nghệ thông tin, hiện giờ chúng ta có thể:

4. Gửi tin nhắn từ một máy tính khác,

5. Tổ chức các cuộc họp con đường dài trong những số ấy những bạn tham gia hoàn toàn có thể nhìn thấy nhau bên trên màn hình,

6. Thực hiện các shop trung tâm của thông tin,

7. Gửi công tác truyền hình mang đến các giang sơn khác,

8. Nhận những chương trình truyền ảnh từ các nước nhà khác,

9. Nhấn nhà, cầu, vườn cửa và những tòa nhà.


Câu 3

Task 3: Look at the ideas in Task 2. Then rank them in order of importance. Give reason (s)

(Nhìn vào các ý nghỉ ngơi trong bài bác tập 2, và tiếp đến xếp hạng chúng về tính chất quan trọng. Đưa ra lý do.)

Lời giải bỏ ra tiết:

The importance of information giải pháp công nghệ can be ranked as follows:

1. Receiving or sending all kinds of information quickly.

2. Storing very large amounts of information.

3. Processing all information as soon as we receive it.

4. Managing & holding long-distance meetings in which the participants can see each other on screen.

5. Designing houses, bridges, gardens and buildings.

Xem thêm: Bản Cam Kết Tu Dưỡng Rèn Luyện Phấn Đấu 2019, Bản Cam Kết Tu Dưỡng Rèn Luyện Phấn Đấu Mới Nhất

6. Making use of central store of information.

7. Sending messages from one computer to another.

8. Sending or receiving TV programmes t0 or from other countries.

Tạm dịch:

Tầm đặc trưng của technology thông tin hoàn toàn có thể được xếp hạng như sau:

1. Thừa nhận hoặc gửi tất cả các loại tin tức một giải pháp nhanh chóng.

2. Tàng trữ một lượng thông tin rất lớn.

3. Xử lý toàn bộ thông tin tức thì khi shop chúng tôi nhận được.

4. Làm chủ và tổ chức những cuộc họp xa, trong những số ấy những tín đồ tham gia hoàn toàn có thể nhìn thấy nhau bên trên màn hình.

5. Xây dựng nhà ở, cầu, vườn cửa và các tòa nhà.

6. Thực hiện kho lưu lại trữ thông tin trung tâm.

7. Gửi tin nhắn nhắn từ trang bị này sang thiết bị khác.

8. Gởi hoặc nhận các chương trình truyền hình t0 hoặc trường đoản cú các giang sơn khác.


Task 4

Task 4: Work in groups. Talk about the uses of information technology. Use the information above. 

(Nói về các cách sử dụng công nghệ thông tin. Sử dụng những tin tức ở trên.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Conversation 1:

A: Do you think information giải pháp công nghệ is very important lớn our lives?

B: Yes, I think so because

- it helps us store ...

- it allows us khổng lồ transmit ..../ process ....

C: Yes, I think so because

- it helps us send ...

- it allows us khổng lồ make ..../hold ....

Conversation 2:

A: Do you think information technology is very important lớn our lives?

B: Yes, I think so because it helps us store very large amounts of information.

C: Yes, I think so because it allows us khổng lồ receive TV programmes from other countries.

D: Yes, I think so because it helps us design houses, bridges, gardens, ...

Tạm dịch:

Cuộc đối thoại 1:

A: bạn có nghĩ về rằng công nghệ thông tin là rất quan trọng đặc biệt đối với cuộc sống của chúng ta?

B: Có, tôi nghĩ về vậy bởi vì

- nó giúp chúng tôi lưu trữ ...

- nó chất nhận được chúng tôi truyền .... / xử lý ....

C: Có, tôi nghĩ vậy bởi vì

- nó giúp công ty chúng tôi gửi ...

- nó mang đến phép bọn họ làm .... / duy trì ....

Cuộc đối thoại 2:

A: các bạn có nghĩ rằng technology thông tin là rất đặc trưng đối với cuộc sống thường ngày của chúng ta?

B: Có, tôi suy nghĩ vậy bởi nó giúp công ty chúng tôi lưu trữ một lượng thông tin rất lớn.

Xem thêm: “Sốc” Tận Óc Cô Gái Không Mặc Quần Đi Siêu Thị, Lộ Nguyên Cả Vòng 3

C: Có, tôi suy nghĩ vậy vày nó cho phép chúng tôi nhận những chương trình vô tuyến từ các nước khác.