Listening Unit 6 Lớp 10 Trang 11

     

Task 1: Listen và number the pictures in the order you hear. (Nghe cùng đánh số những tranh theo thiết bị tự chúng ta nghe được.)


Before

BEFORE YOU LISTEN 

Answer the questions

(Trả lời câu hỏi)

1. Vì you often go for a picnic?

2. When is the best time for a picnic?

3. Why vị people go for picnics?

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Yes. I do.

Bạn đang xem: Listening unit 6 lớp 10 trang 11

2. The best time for a picnic is the dry season, in November & December, because in this season, the weather is usually fine and it is the time of holidays such as Christmas. New Year. ...etc...

3. They đôi mươi for picnics to lớn relax after a long or short time of hard work in the offices or factories.

Tạm dịch:

1. Bạn thường đi cắn trại không?

=> Vâng, tôi có.

2.Thời gian cực tốt cho cắn trại là khi nào?

=> Thời gian tốt nhất cho gặm trại là mùa khô, hồi tháng 11 với tháng 12, cũng chính vì trong mùa này, thời tiết thường tốt và đó là thời gian nghỉ ngơi dịp lễ như Giáng sinh. Năm mới, v.v ...

3. Vì sao mọi fan đi dã ngoại?

=> họ đi dã ngoại để thư giãn giải trí sau một thời gian dài hoặc thao tác vất vả ở công sở hoặc đơn vị máy.


Task 1

WHILE YOU LISTEN 

Task 1: Listen và number the pictures in the order you hear.

(Nghe cùng đánh số những tranh theo đồ vật tự chúng ta nghe được.)

*

Phương pháp giải:

Tapescript:

The weekend picnic I enjoyed most was just a few weeks ago. My class decided khổng lồ pay a visit khổng lồ the Botanical Garden.

It was a glorious Sunday. We assembled at the school gate on time and travelled lớn the Botanical Garden by bus. It was a long way khổng lồ our destination & we lịch sự merrily all the way.

The Botanical Garden was a very beautiful place. We made a short tour around the garden and took some pictures of the whole class. Then we played a lot of games on a spacious piece of grassland. One of the boys brought along his guitar và we thanh lịch our favourite songs. We laughed, talked & danced, too. After a delicious meal with various kinds of food that we brought, we all took a rest. Some of us slept very soundly because it was so peaceful và quiet there. In the afternoon, we went on playing some more games. Then we packed up the leftovers & started home. We all felt happy.

Lời giải chi tiết:

1. A 2. C 3. H

4. C 5.f 6. D


Task 2

Task 2: Listen again & fill in the blanks with the exact words you hear.

(Nghe và điền vào những chỗ trống từ đúng chuẩn bạn nghe được).

 

1. The weekend picnic I enjoyed most_______weeks ago.

Xem thêm: Hướng Dẫn Lịch Tiêm Phòng Cho Heo Rừng Con, Kỹ Thuật Phòng Chống Bệnh Dịch Cho Lợn Rừng

2. My class decided_______to the Botanical Garden.

3. We met_______on time.

4. We made_______ round the garden.

5. In the afternoon, we went on_______games.

Lời giải chi tiết:

1. Was just a few

2. Khổng lồ pay a visit

3. At the school gate

4. A short tour

5. Playing some more

Tạm dịch:

1. Dã ngoại vào buổi tối cuối tuần mà tôi ưa thích nhất là 1 vài tuần trước.

2. Lớp học của tôi ra quyết định đến thăm vườn cửa Bách thảo.

3. Chúng tôi chạm chán nhau trên cổng ngôi trường đúng giờ.

4. Cửa hàng chúng tôi thực hiện một tour phượt ngắn quanh quần thể vườn.

5. Vào buổi chiều, chúng tôi tiếp tục chơi một vài trò đùa nữa.


Task 3

Task 3: Answer the questions

(Trả lời câu hỏi)

1. What was the weather lượt thích that day?

2. Was the Botanical Garden far from the school?

3. How was the garden?

4. Why did some of the students sleep soundly?

5. What did the students do in the garden?

Lời giải đưa ra tiết:

1. What was the weather like that day? (Thời huyết ngày hôm đó như thế nào?)

=> It was very nice.

2. Was the Botanical Garden far from the school? (Vườn Bách Thảo bao gồm xa trường học không?)

=> Yes, it was.

3. How was the garden? (Khu vườn như thế nào?)

=> It was beautiful.


4. Why did some of the students sleep soundly? (Tại sao một số học viên lại ngủ một biện pháp ngon lành?)

=> They slept soundly because it was so peaceful và quiet in the garden.

Xem thêm: Thi Tốt Nghiệp Thpt: Tổng Hợp Cách Lụi Trắc Nghiệm Toán 11, Cách Đánh Lụi Trắc Nghiệm Môn Toán

5. What did the students vày in the garden? (Các học sinh đã làm cái gi trong khu vực vườn?)

=> They took pictures, played games, laughed, talked, thanh lịch songs and danced.


After

AFTER YOU LISTEN 

Work in groups. If your class could go for a picnic this weekend, what would you plan be?

(Làm việc theo nhóm. Nếu lớp em đi dã nước ngoài vào vào buổi tối cuối tuần này thì planer của em là gì?)