Language Focus

     

Phần trọng tâm kỹ năng và kiến thức của unit này nói về về kiểu cách phát âm trong tiếng Anh, cũng tương tự ôn tập về thì hiện tại hoàn thành. Nội dung bài viết cung cấp những từ vựng và cấu tạo cần lưu ý cũng như lý giải giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

PRONUNCIATION

Listen & repeat.

Bạn đang xem: Language focus

Practise these sentences.

1. I"m afraid you’ve made a mistake. (Tôi e rằng các bạn đã mắc lỗi rồi.)2. They changed the timetable at the kết thúc of April. (Họ sẽ đổi thời khóa biểu vào thời điểm cuối tháng 4.)3. I have ninety-nine pages to lớn type by Friday. (Tôi bắt buộc đánh trang bị được 99 trang trước đồ vật Sáu.)4. Would you like to go for a ride with me on Friday? (Bạn muốn đi dạo cùng tôi vào vật dụng Sáu này không?)5. This is the noisiest Rolls Royce I"ve ever heard. (Đây là cái xe Rolls Royce ồn ào nhất nhưng mà tôi từng nghe.)6. While you"re changing the oil, I"ll go and visit my boy. (Trong cơ hội anh thế dầu, em đã đi thăm con.)

GRAMMAR & VOCABULARY

Exercise 1:Complete the letter, using the present perfect of the verbs in the box.(Hoàn thành lá thư, áp dụng thì hiện tại tại chấm dứt của các động từ vào khung.)

Dear Tom,

Here I am in New York! I (1) __have been__ here for two weeks now và it’s very interesting.

My friends, Nancy (I met her in London in 1992) (2) __has lived__ in new york for seven years, so she knows all about it. I (3) __have met__ a lot of people và I (4) __have done__ all the things that tourists usually do. I (5) __have had__ a hot lunch in Chica town. I (6) __have taken__ a trip lớn the Statue of Liberty.

I even (7) __have watched__a ball trò chơi on TV!

Back on the 19th .

Xem thêm: Xem Phim Đứa Con Thứ 7 - Xem Phim Đứa Con Thứ Bảy

See you later,

Bob

Dịch:

Tom thân mến,

Mình đang ở thủ đô new york rồi đây! mình đã tại chỗ này được 2 tuần rồi với nó thật là thú vị.

Bạn của mình, Nancy (mình gặp mặt cô ấy làm việc London năm 1992.) sẽ sống ở thủ đô new york 7 năm rồi nên có ấy biết gần như thứ về nó. Mình đã chạm chán rất không ít người dân và tôi đã làm toàn bộ mọi sản phẩm công nghệ khách du lịch thường làm. Mình đã ăn một giở trưa lạnh ở tp Chica. Mình đã đi đến thăm tượng cô bé thần từ do.

Mình thậm chí đã xem một trò đùa trên Tivi!

Mình đã quay lại vào ngày 19.

Hẹn gặp lại,

Bob

Exercise 2:Complete the following sentences, usingfor, sinceorago.

Xem thêm: Cách Trả Lời Phỏng Vấn Xin Việc Kế Toán Cần Biết, Kinh Nghiệm Khi Đi Phỏng Vấn Xin Việc Kế Toán

(Điền các câu sau, dùngfor, sincehoặcago.)

1.Lan & Minh have lived in Ho bỏ ra Minh City__since__1999. (Lan cùng Minh sinh sống ở tp hcm từ năm 1999.)

2. Hoa và Quan quarreled with each other some time__ago__ . (Hoa với Quân cãi nhau từ thời điểm cách đây ít lâu.)

3. The house is very dirty. We haven’t cleaned it__for__ ages. (Ngôi đơn vị thì vô cùng bẩn. Họ không vệ sinh nó hàng năm nay rồi.)

4. We haven"t had a good meal__for__three weeks. (Chúng ta vẫn chưa tồn tại một bữa tiệc ngon 3 tuần nay rồi.)

5. __Since__ Christmas, the weather has been quite good. (Kể từ thời điểm Giáng sinh, thời tiết tương đối đẹp.)

6. They have known each other__for__a long time. (Họ đã quen biết nhau được thời hạn dài rồi.)

7. They first met a long time__ago__. (Họ gặp mặt nhau lần đầu cách đó khá thọ rồi.)

8. They arrived home ten minutes__ago__. (Họ về nhà từ thời điểm cách đây 10 phút.)

9. It"s two years__since__ I last saw Quoc Anh. (Đã 2 năm tính từ lúc lần cuối cùng tôi thấy Quốc Anh.)

10. How long is it__since__ you last saw Linda? (Đã bao thọ rồi tính từ lúc lần sau cùng bạn thấy Linda?)

Exercise 3:Complete the following sentences, using the information in the box.(Điền các câu sau, dùng tin tức trong khung.)

1. Because of the cold weather,we kept the fire burning all day. (Vì khí hậu lạnh, công ty chúng tôi đốt lửa cả ngày.)=> In spite of the cold weather,we all wore shorts. (Mặc dù trời lạnh cơ mà tất cả công ty chúng tôi đều mang quần ngắn.)2.Because of his illness,he had khổng lồ cancel the appointment. (Bởi vì bị ốm, anh ấy đề nghị hoãn cuộc họp.)=> In spite of his illness,he managed lớn come to school. (Mặc dù bị ốm, anh ấy vẫn cố gắng đến trường.)3.Because of the large crowds,we could not see what was going on. (Bởi vày đám đông, chúng tôi không thể nhận thấy chuyện gì vẫn xảy ra.)=> In spite of the large crowds,there were enough seats for everyone. (Mặc dù rất nhiều nhưng vẫn có đủ ghế cho đông đảo người.)4.Because of the meat shortage,everyone is living on beans. (Bởi bởi sự thiếu thốn về thịt, mọi tín đồ đang sống nhờ vào đỗ.)=> In spite of the meat shortage,we have managed lớn get some beef. (Mặc dù cho có sự thiếu thốn về làm thịt nhưng chúng tôi xoay xở bằng cách ăn giết bò.)5.Because of the bad condition of the house,the council demolished it. (Bởi vì đk tồi tàn của ngôi nhà, hội đồng vẫn phá đổ nó.)=> In spite of the bad condition of the house,they enjoyed living there. (Mặc dù điều kiện tồi tàn của ngôi nhà, họ mê thích sống sống đây.)