Unit 13 lớp 8: write trang 126, 127

     

2. Viết một bản báo cáo tương tự như về một lễ hội em mới tham gia. Phần đông câu vấn đáp của những câu hỏi dưới đây để giúp em.

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 8: write trang 126, 127


*

*

The Rice-cooking Festival

by Festival Councilor Pham Phuong Linh

This report shows how the (1) rice-cooking festival was held.

The festival was held in the communal house yard about (2) one kilometeraway from a river. There were three competitions: (3) water-fetching, fire-making & rice-cooking. The festival took one day.

In the water-fetching contest one person from each team had to (4) run to the river to get the (5) water.

In the fire-making contest two team members had khổng lồ make a fire in the (6) traditional way. They tried lớn rub pieces of (7) bamboo together lớn make the fire.

(8) Six people from each team took part in the rice - cooking contest. They had khổng lồ (9) separate the rice from the husk & then cook the rice.

After the three contests, all points were (10) added and the hạn hẹp Trieu group won the grand prize. The festival was wonderful.

Xem thêm: Lập Trình Tân Binh - Lập Trình Hướng Đối Tượng: Lớp Phân Số

Tạm dịch:

Lễ hội nấu cơmviết vị thành viên Hội tòng phạm Phương Linh

Báo cáo này nói về liên hoan tiệc tùng nấu cơm trắng đã được tổ chức như vậy nào.Lễ hội được tổ chức tại sảnh đình cách con sông khoảng tầm một cây số từ. Có ba cuộc thi: lấy nước, đội lửa với nấu cơm. Lễ hội diễn ra trong một ngày.

Trong cuộc thi lấy nước, một tín đồ từ mỗi đội đề xuất chạy ra sông để đưa nước.Trong cuộc thi nhóm lửa, hai thành viên vào đội bắt buộc nhóm lửa theo cách truyền thống. Họ cố gắng ma sát phần nhiều miếng tre lại với nhau để tạo ra ngọn lửa.Sáu tín đồ từ mỗi nhóm tham gia cuộc thi nấu cơm. Họ phải tách bóc gạo thoát khỏi trấu và tiếp nối nấu cơm.Sau tía cuộc thi, toàn bộ các điểm số được cùng vào với nhóm làng mạc Triệu sẽ giành được phần thưởng lớn. Lễ hội thật xuất xắc vời.


2. Write a similar report on a festival you joined recently. The answers lớn the questions below can help you.

(Viết một bản báo cáo tương tự như về một tiệc tùng, lễ hội em new tham gia. Số đông câu vấn đáp của những câu hỏi dưới đây để giúp đỡ em.)

a) What is the name of the festival?

b) Where was the festival held?

c) How long did the festival last?

d) How many activities were there? Were there any competitions?

e) How were the activities organized?

f) How many people took part in each activity?

g) What did you think about the festival?


Hướng dẫn giải:

The Perfume Pagoda festival

This report shows how the Huong Pagoda festival is held.

The Huong Pagoda & the Huong Tich cave are the famous scenic spots of Viet Nam. The Huong Pagoda festival lasts from the 6th day of the 1st month to lớn the kết thúc of the 3rd month of the lunar calendar. People conduct rồng dance in the yard of Trinh pagoda và sail the royal barge. The festival is held in 3 places: Huong Tich, Tuyet Son, Long Van. The festival is most crowded from the 15th - 20th day of the 2nd month of the lunar calendar as this period marks the main festival. The mountainous path leading from Ngoai pagoda khổng lồ Trong pagoda is full of visitors coming up & down. A pilgrimage to the Huong Pagoda is not only for religious reasons but also khổng lồ see the numerous natural shapes that are typical of the landscape & the buildings that are valuable artifacts of the nation.

Tạm dịch:

a) tên của lễ hội là gì?b) liên hoan tiệc tùng được tổ chức ở đâu?c) Lễ hội kéo dãn bao lâu?d) gồm bao nhiêu hoạt động ở đó? Có bất kỳ cuộc thi như thế nào không?e) Các chuyển động được tổ chức như thế nào?f) gồm bao nhiêu tín đồ tham gia vào mỗi hoạt động?g) Em suy nghĩ gì về lễ hội?

Lễ hội chùa Hương

Báo cáo này nói về liên hoan chùa hương được tổ chức như vậy nào.

Xem thêm: Quan Chi Lâm Và Lưu Đức Hoa, Cuộc Đời Tình Ái Của Lưu Đức Hoa

Chùa mùi hương và đụng Hương Tích là hầu hết thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam. Lễ hội chùa Hương kéo dài từ ngày 6 mon 1 đến thời điểm cuối tháng 3 âm lịch. Người ta tổ chức triển khai múa rồng trong sân thường Trình với lái thuyền hoàng gia. Lễ hội được tổ chức tại 3 địa điểm: hương Tích, Tuyết Sơn, Long Vân. Lễ hội đông đúc nhất từ ngày 15 cho ngày trăng tròn tháng 2 âm kế hoạch vì thời hạn này là chủ yếu hội. Con mặt đường núi dẫn trường đoản cú chùa ko kể đến miếu Trong có tương đối nhiều du khách lên xuống. Một cuộc hành hương mang đến chùa Hương không những vì lý do tôn giáo bên cạnh đó để thăm quan không ít thắng cảnh như cảnh quan tự nhiên và thoải mái và những tòa bên thấy nhiều hình dạng thoải mái và tự nhiên điển hình của cảnh sắc và các tòa nhà là các bảo vật vô giá của quốc gia.


Mẹo kiếm tìm đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + thietkewebshop.vn"Ví dụ: "Write - Viết - Unit 13 - Trang 126 - giờ đồng hồ Anh 8 thietkewebshop.vn"