Anh 8 Unit 4 Read

     

Once a poor fanner had a daughter named Little Pea. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter.


READ.

Bạn đang xem: Anh 8 unit 4 read

The Lost Shoe

Once a poor farmer had a daughter named Little Pea. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter, Stout Nut. Unfortunately, the new wife was very cruel lớn Little Pea. Little Pea had to vì chưng chores all day. This made Little Pea’s father very upset. He soon died of a broken heart.

Summer came & went. In the fall, the village held its harvest festival. That year, everyone was excited as the prince wanted to choose his wife from the village. Stout Nut’s mother made new clothes for her, but poor Little Pea had none.

However, before the festival started, a fairy appeared & magically changed Little Pea’s rags into beautiful clothes.

As Little Pea ran to lớn the festival, she dropped one of her shoes và lost it. When the prince found the shoe, he decided to marry the girl who owned it. Of course the shoe fitted Little Pea. & the prince immediately fell in love with her.

Dịch bài đọc:

Chiếc giầy bị đánh rơi

Ngày xưa bao gồm một người nông dân nghèo bao gồm một cô nhỏ gái tên là Little Pea. Sau khi vợ qua đời, người nông dân lấy bà xã khác. Người vợ mới của ông có một cô đàn bà tên là Stout Nut. Bà vợ mới đối xử cùng với Little Pea khôn xiết độc ác. Suốt ngày, Little Pea đề nghị làm các bước nhà. Câu hỏi này khiến cho cho phụ thân của Little Pea rất bi hùng phiền. Ít lâu sau ông đã qua đời bởi quá đau lòng.

Mùa hè cho rồi đi. Vào mùa thu, làng mạc mở liên hoan tạ mùa. Năm đó bạn người thường rất nô nức chính vì hoàng tử mong mỏi kén vợ ở buôn bản này. Bà mẹ của Stout Nut may nhiều áo xống mới mang đến cô. Tuy thế bà ta ko đoái hoài gì mang lại Little Pea xứng đáng thương.

Thế nhưng, trước khi tiệc tùng bắt đầu, một bà tiên hiển thị và dùng phép thuật biến áo quần rách tà tơi của Little Pea thành xống áo đẹp.

Khi Little Pea đến lễ hội, cô tiến công rơi mội cái giày. Lúc hoàng tử bắt gặp chiếc giày, chàng quyết cưới cho được cô gái người chủ của chiếc giầy về làm cho vợ. Tất nhiên chiếc giày vừa khít chân Little Pea và thay là hoàng từ lấy lòng yêu cô ngay.


bài xích 1

Task 1. Complete the sentences with words from the story.


(Hãy xong các câu sau bằng các từ vào câu chuyện.)


a) Little Pea’s father was a ________.

b) Little Pea’s mother________ when she was young.

c) Little Pea________ to do the housework all day after her father got married________ .

d) The prince wanted to________ a girl from Little Pea’s village.

e) Stout Nut’s mother did not make ________ ________ for Little Pea.

f) The prince found Little Pea’s________ shoe.

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

a. Little Pea’s father was a farmer.

b Little Pea"s mother died when he was young.

c. Little Pea had to bởi vì the housework all day after her father got married again.

d. The prince wanted to marry/ choose a girl from Little Pea’s village.

Xem thêm: Vì Sao Mĩ Tham Gia Chiến Tranh Muộn, Tại Sao Mỹ Lại Tham Gia Chiến Tranh Muộn

e. Stout Nut’s mother did not make new clothes for Little Pea.

f. The prince found Little Pea"s lost shoe.

Tạm dịch:

a. Phụ vương của Little Pea là một trong những người nông dân.

b bà mẹ của Little Pea tắt thở khi cô còn bé.

c. Little Pea phải thao tác nhà một ngày dài sau khi phụ vương cô thành thân lần nữa.

d. Hoàng tử mong kết hôn cùng với một cô gái từ xã của Little Pea.

e. Người mẹ của Stout Nut không may quần áo new cho Little Pea.

f. Hoàng tử kiếm tìm thấy chiếc giầy bị mất của Little Pea.


bài 2

Task 2. Answer the questions. Write the answers in your exercise book.

(Hỏi và trả lời câu hỏi. Em hãy viết câu trả lời vào vở bài xích tập của em.)

a) Who was Little Pea?

b) What did Stout Nut’s mother make Little Pea do all day?

c) How did Little Pea get her new clothes?

d) Who did the prince decide to marry?

e) Is this a true story? How vì you know?

Lời giải chi tiết:

a. Little Pea was a poor farmer"s daughter.

b. Stout Nut’s mother made Little Pea vị the chores all day.

c. A fairy magically changed her rags into beautiful clothes.

d. The prince decided lớn marry the girl who owned the shoe.

e. No, this isn"t a true story. This is a folktale.

Tạm dịch:

a. Little Pea là đàn bà của một tín đồ nông dân nghèo.

b. Bà bầu của Stout Nut bắt Little Pea làm việc nhà cả ngày.

c. Một nữ giới tiên đã thay đổi quần áo rách tả tơi của cô ấy ấy thành áo quần đẹp.

d. Hoàng tử quyết định kết hôn với cô gái chủ nhân của loại giày.

Xem thêm: Bà Bầu Bị Đi Ngoài Nên Ăn Gì, Đi Ngoài Có Ảnh Hưởng Đến Thai Nhi Không

e. Không, trên đây không phải là 1 trong những câu chuyện có thật. Đây là 1 câu chuyện cổ tích dân gian.