Unit 1 lớp 9 language focus

     

Unit 1: A Visit From A Pen Pal – giờ đồng hồ Anh Lớp 9

Language Focus

Language Focus Unit 1 Trang 11 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9

The Past SimpleThe Past Simple With Wish

1.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 9 language focus

Work with a partner. Ask & answer questions about what each person did on the weekend. (Hãy thực hành với một bạn cùng lớp. Hỏi và vấn đáp các câu hỏi về những bài toán mà mọi cá nhân đã làm trong thời gian ngày cuối tuần.)

What did bố do on the weekend?

→ He went khổng lồ see the movie called “Ghosts và Monsters”.

When did he see it?

→ He saw it on Saturday afternoon at two o’clock.


NameActivitiesDay / Time
BaMovie – Ghosts và MonstersSaturday / 2 pm
NgaConcert – Ha Noi singersSaturday / 8 pm
LanCamp – Y&Y (Youth and Young Pioneer Associations)All weekend
NamSoccer match – Dong Thap vs. The CongSunday/4 pm
HoaPlay – Much Ado About NothingSunday / 7 pm

Tạm dịch


TênHoạt độngNgày / Giờ
BaPhim – Ma và Quái vậtThứ bảy/ 2 tiếng đồng hồ chiều
NgaHòa nhạc – mọi ca sĩ Hà NộiThứ bảy/ 8 giờ tối
LanCắm trại – Hội thiếu niên chi phí phongTất cả cuối tuần
NamTrận soccer – Đồng Tháp và ráng CôngChủ nhật/ 4 giờ đồng hồ chiều
HoaKịch – Much Ado About NothingChủ nhật/ 7 giờ đồng hồ tối

Gợi ý

A: What did………. Vì on the weekend?

B: He/ She ….(động tự thì vượt khứ đơn)………

A: When did she/ he ….. (động trường đoản cú nguyên mẫu)…………. ?

B: She/ He ….(động từ bỏ thì quá khứ đơn)……… it on …..(days of weekend) at ……….. (giờ)……… .

Tạm dịch

A: ………. đã làm những gì vào cuối tuần?

B: chúng ta ấy đã…………..

A: các bạn ấy đã……….. Lúc nào……….. ?

B: bạn ấy sẽ ………….. Vào hôm….. Lúc…….

Hướng dẫn giải

Ba

– What did bố do on the weekend?

→ He went to lớn see the movie called “Ghosts and Monsters”.

– When did he see it?

→ He saw it on Saturday afternoon at two o’clock.

Nga

– What did Nga do on the weekend?

→ She went to a concert and listen to Ha Noi singers.

– When did she go there?

→ She went there at 8 o’clock on Saturday evening.

Lan

– What did Lan vày on the weekend?

→ She went camping with the Y và Y.

– How long did she go camping?

→ She went camping all the weekend.

Nam

– What did Nam vày on the weekend?

→ He went lớn see a football match Dong Thap versus The Cong.

– When did he go there?

→ He went there at 4 o’clock on Sunday afternoon.

Hoa

– What did Hoa vị on the weekend?

→ She went lớn see a play called “Much A vày about Nothing”

– When did she see it?

→ She saw it at 7 o’clock on Sunday evening.

2. Lan và her friends are holding a farewell buổi tiệc ngọt for Maryam. Write the things they did to prepare for the party. Use the pictures & the words in the box. (Lan và chúng ta của cô dự định tổ chức một bữa tiệc chia tay mang lại Maryam. Hãy viết phần nhiều gì mà họ làm để chuẩn bị cho bữa tiệc. Sử dụng tranh và đông đảo từ trong khung.)

buy (mua)make (làm)hang (treo)go (đi)paint (vẽ)a cake (một loại bánh)flowers (những bông hoa)a picture of Ha Noi (bức tranh về Hà Nội)colorful lamps (đèn những màu)shopping (mua sắm)

*

Hướng dẫn giải

1. Lan made a cake. (Lam đang làm một cái bánh.)

2. chảy hung colorful lamps. (Tân đã treo các chiếc đèn màu.)

3. Nga bought some flowers. (Nga đã mua phần đa bông hoa.)

4. Mai painted a picture of Ha Noi. (Mai vẫn vẽ một tranh ảnh về Hà Nội.)

5. Lien went shopping. (Liên đã đi cài sắm.)

3. Work with a partner. Write wishes you want to lớn make in these situations. (Thực hành cùng với một chúng ta cùng học. Viết hầu như lời cầu mà bạn muốn trong những tình huống này.)

Example: I wish i were taller.

a. You are not very tall.

b. It’s so hot. You want khổng lồ be in the swimming pool.

c. You don’t have a computer.

d.

Xem thêm: Phân Biệt False Và Not Given Trong Ôn Luyện Thi Ielts Reading

You live very far from school.

e. You don’t have a sister.

f. You draw very badly.

g. You don’t have your friend’s phone number.

h. You don’t know many friends.

i. There aren’t any rivers và lakes in your hometown.

Hướng dẫn giải

a. You are not very tall. (Bạn không cao lắm.)

Đáp án: I wish I were taller. (Tôi mong tôi cao hơn.)

b. It’s so hot. You want to be in the swimming pool. (Trời nóng bạn muốn ở hồ nước bơi.)

Đáp án: I wish I were in the swimming pool. (Tôi ước gì tôi đã ở hồ bơi.)

c. You don’t have a computer. (Bạn không có máy vi tính.)

Đáp án: I wish I had a computer. (Tôi cầu tôi bao gồm máy vi tính.)

d. You live very far from school. (Bạn sống khôn cùng xa ngôi trường học.)

Đáp án: I wished I lived near school (I wish I didn’t live very far from school). (Tôi cầu tôi sống sát trường. (Tôi ước tôi sống không xa trường))

e. You don’t have a sister. (Bạn không tồn tại chị gái.)

Đáp án: I wish I had a sister. (Tôi ước tôi có chị gái.)

f. You draw very badly. (Bạn vẽ rất xấu.)

Đáp án: I wish I could draw well/better (I wish I didn’t draw so badly). (Tôi mong tôi vẽ đẹp. (Tôi ước gì tôi không vẽ xấu như vậy.))

g. You don’t have your friend’s phone number. (Bạn không có số điện thoại của công ty của bạn.)

Đáp án: I wish I had my friend’s phone number. (Tôi cầu gì tôi bao gồm số điện thoại của bạn mình.)

h. You don’t know many friends. (Bạn không có không ít bạn.)

Đáp án: I wish I knew many friends. (Tôi ước tôi có khá nhiều bạn.)

i. There aren’t any rivers and lakes in your hometown. (Không bao gồm dòng sông giỏi ao hồ nước nào ngơi nghỉ quê bạn.)

Đáp án: I wish there were (some) rivers và lakes in my hometown. (Tôi ước tất cả một vài dòng sông cùng ao hồ ở quê nhà.)

Các các bạn Vừa xem Qua câu chữ Language Focus Unit 1 Trang 11 SGK tiếng Anh Lớp 9. Bài xích Học bao hàm The Past Simple, The Past Simple With Wish, Sau bài học kinh nghiệm Này Các bạn sẽ Đến Unit 2: Clothing, chúng ta Cùng theo dõi và quan sát Nhé.

Xem thêm: Viên Uống Sáng Hồng Eva Có Tốt Không ? Viên Uống Sáng Hồng Eva


Các nhiều người đang xem Language Focus Unit 1 Trang 11 SGK tiếng Anh Lớp 9 nằm trong Unit 1: A Visit From A Pen Pal tại Tiếng Anh Lớp 9 môn giờ đồng hồ Anh Lớp 9 của thietkewebshop.vn. Hãy nhấn Đăng cam kết Nhận Tin Của trang web Để cập nhật Những thông tin Về học tập Tập mới nhất Nhé.