Language focus

     

Phần này để giúp đỡ bạn học ôn tập từ vựng vẫn học của unit 2 với chủ đề "clothing" (quần áo) cùng rất ngữ pháp về câu bị động, thì hiện tại xong xuôi và thì thừa khứ đơn. Bài viết sau là gợi nhắc giải bài tập vào sách giáo khoa.


*

LANGUAGE FOCUS – UNIT 2: CLOTHING

1. Work with a partner. Read the dialogue. (Các các bạn hãy thực hành thực tế với một các bạn cùng học. Đọc đoạn đối thoại sau:)

Nga: Come và see my photo album.Mi: Lovely! Who’s this girl?Nga: Ah! It’s Lan. My old friend.Mi: How long have you known her?Nga: I’ve known her for six years.Mi: Have you seen her recently?Nga: No, I haven’t seen her since 2003.She moved to Ho chi Minh đô thị with her family then.

Bạn đang xem: Language focus

Dịch bài:

Nga:Đến xem album hình ảnh của mình đi.Mi:Đẹp quá! cô nàng này là ai vậy?Nga:À! Đó là Lan, các bạn cũ của bản thân đấy.Mi:Bạn quen cô ấy lâu chưa?Nga:Mình đang quen cô ấy 6 năm rồi.Mi:Gần đây bạn có gặp mặt cô ấy không?Nga:Không. Mình đã không chạm mặt cô ấy từ thời điểm năm 2003. Cô ấy gửi tới tp.hcm với gia đình từ đấy.

Now use the information in the table to make similar dialogues. (Bây giờ sử dụng những thông tin trong bảng tiếp sau đây để tiến hành những bài hội thoại tương tự:)

a) Lan - old friend

six years

2003

b) quang quẻ - brother"s friend

seven months

January

c) Hoa - new friend

three weeks

Monday

Giải:

b.Quang - brother"s friend

A:Come and see my photo album, B.B:Lovely! Who"s this boy?A:Ah! It"s Quang, my brother"s friend.B:How long have you known him?A:I"ve known her for seven months.B:Have you seen him recently?A:No, I haven"t seen her since January. He went to Vung Tau đô thị to work there.

c. Hoa - new friend

A:Come and see my photo album, B.B:Lovely! Who"s this girl?A:Ah! It"s Hoa, my new friend.B:How long have you known her?A:I"ve known her for three weeks.B:Have you seen her lately?A:No, I haven"t seen her since Monday. She"s gone on holiday with her family to da Lat for a week.

2. Work with a partner. Imagine you & your partner are visiting Ho bỏ ra Minh City. Ask and answer questions about the things vou liavc done. Use the present pcrfect tense of the verbs in the box. (Thực hành cùng với một các bạn cùng học. Tưởng tượng chúng ta và một bạn cùng học tập khác đang thăm thành phố Hồ chi Minh. Hỏi với trả lời thắc mắc về đa số gì chúng ta đã làm. Dùng thì hiện tại chấm dứt của cồn từ vào khung.)

do visit see go eat

Giải:

A. Have you visited the Giac Lam Pagoda yet? (Bạn vẫn thăm miếu Giác Lâm chưa?)B. Yes. I’ve already visited it. (Có, tôi đang thăm nó rồi)A. Have you eaten Vienamese food yet? (Bạn đã trải đồ ăn nước ta chưa?)B. No, I haven’t. (Chưa)A. Have you been to lớn the Reunification Palace yet? (Bạn đang đi đến Dinh Thống tuyệt nhất chưa)B. No, I haven’t. (Chưa)A. Have you eaten in a vegetarian restaurant yet? (Bạn đã ăn tại một nhà hàng chay chưa)B. No, I haven’t, but I’ll try it sometime. (Chưa. Dẫu vậy mình vẫn thử vào lúc nào đó)A. Have you seen the Zoo và Botanical Gardens yet? (Bạn đang thăm vườn thú và khu dã ngoại công viên bách thảo chưa)B. Yes, I’ve already seen them. (Rồi, mình đi xem rôi)A. Have you eaten Chinese food yet? (Bạn dã thử nạp năng lượng đồ Hoa chưa)B. Yes, I think it"s very delicious. (Rồi, mình nghĩ nó khôn xiết ngon)A. Have you been to lớn the Dam Sen Amusement Park yet? (Bạn đã đến công viên Đầm Sen chưa?)B. Yes, I’ve already seen it. (Rồi. Mình đã đi vào xem rồi)A. Have you ealen French food yet? (Bạn ăn uống đồ Pháp chưa)B. Yes. It’s very tasty. (Rồi, nó ngon lắm)

3. Work with a partner. Ask & answer questions about each of the activities in the box. (Thực hành cùng với một bạn cùng học. Hỏi cùng trả lời thắc mắc về từng hoạt động trong khung.)

Comic (truyện tranh) computer (máy tính) supermarket(siêu thị)Volleyball (bóng chuyền) Singapore movies(phim)Elephant (voi) Hue durian (quả sầu riêng)

Giải:

1.comic

A. Have you ever read a comic book?B. Yes, I have.A. When did you last read it?B. This morning.

2.computer

A. How was it?B. It was interesting.A. Have you ever used a computer?B. No, I haven’t. I don’t know anything about computer..

3.supermarket

A. Vày you intend lớn learn it?B. Yes, I’m going lớn learn it next month.A. Have you ever gone khổng lồ a supermarket?B. Yes, I have.A. When did you last go there?B. Last Saturday.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Tp Hcm 2022, Điểm Chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Năm 2021

4.volleyball

A. Have you ever played volleyball?B. Yes, I have.A. When did you last play it?B. I played it with my friends last weekend.A. Is it your favorite sport?B. Yes, it is.A. I see. Bởi vì you often play it?B. Yes. I usually play it with my friends.

5.Singapore

I. Have you over been to lớn Singapore?J. No, I haven’t.I. Bởi you want khổng lồ go there?J. Yes, of course, but I haven’t had any occasion.

6. Movies

A. Have you ever gone to lớn the movies?B. No. I haven"t, because I don’t lượt thích it. I‘d rather watch television programmes.

7.elephant

M : Have you ever ridden an elephant?N : No, I haven"t.M : vị you lượt thích to ride it?N : Yes. I hope’ll have an occasion to ride it.

8. Hue

A. Have you ever been khổng lồ Hue?B.No, I haven"t.A.Do you want to go there?B.Yes. I will go to Hue on holiday.

Xem thêm: Các Chùa Ở Tịnh Biên An Giang, Top 10 Chùa Ở An Giang Đẹp Và Nổi Tiếng

9.durian

O: Have you ever eaten a durian?P: Yes, I have.O: When did you last eat it?P: Last month. When I visited my uncle in my home village.

4. Read the first scnlcnce và then complete the second sentence with the same meaning. Use the passive form. (Đọc câu đầu tiên và sau đó hoàn hảo câu sản phẩm công nghệ hai với thuộc nghĩa. Cần sử dụng dạng bị động)

Giải:

a) They made jeans cloth from cốt tông in the 18thcentury.=> Jean cloth was made from cốt tông in the 18thcentury. (Quần áo jeans được làm từ côt tông vào cầm cố kỉ 18)b) They grow rice in tropical countries.=> Rice is grown in tropical countries. (Gạo được trồng ở những nước nhiệt đới)c) They will produce five milllion bottles of champagne in France next year.=> Five million bottles of champagne will be produced in France next year. (5 triệu chai săm panh sẽ tiến hành sản xuất ngơi nghỉ Pháp vào khoảng thời gian tới)d) They have just introduced a new style of jeans in the USA.=> A new style of jeans has just been introduced in the USA.(Một mẫu quần jean mới đã được trình làng ở Mỹ)e) They have built two depatment stores this year.=> Two departments stores have been built this year. (Hai tầng chung cư đã được xây năm nay)

5. Change the sentences from the active into the passive. (Đổi những câu từ dữ thế chủ động sang bị động.)

Giải:

a) We can solve the problem.=> The problem can be solved. (Vấn đề rất có thể được giải quyết)b) People should stop experiments on animals.=> Experiments on animals should be stopped. (Thí nghiệm trên động vật nên được giới hạn lại)c) We might find life on another planet.=> Life might be found on another planet. (Sự sống có thể được kiếm tìm thấy trên những hành tinh khác)d) We have lớn improve all the schools in the city.=> All the schools in the city have to lớn be improved. (Mọi trường học trong thành phố nên được cải thiện)e) They are going to lớn build a new bridge in the area.=> A new bridge is going lớn be built in the area (Một cây cầu mới sắp được xây sinh sống trong vùng)