COMMUNICATION UNIT 4: COMMUNICATION

     

Phần communication hướng dẫn bạn học cách giới thiệu về những thành phố trên khắp quả đât theo nhà đề cuộc sống thường ngày trong vượt khứ. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài bác tập vào sách giáo khoa.


*

1a. Look at the introduction to the competition that was lauched on the 4Teen wabsite. Discuss the questions.

Bạn đang xem: Communication unit 4: communication

Nhìn vào phần trình làng cuộc thi bên trên trang mạng 4Teen rồi bàn luận câu hỏi.

1. What bởi vì you think is the purpose of the Looking Back competition?2. Who bởi you think sent in the stories to the competition?3. What vì chưng you think the stories below are about?

*

b. Read the stories and see if your answers are correct.

Đọc những câu chuyện và xem câu trả lời của bạn có đúng không.

2. Read the stories và find the words which mean:

Story 1:

1. Not able khổng lồ read or write: illiterate2. Tell: Pass on3. Behave towards ( somebody): treat

Story 2:

4. A cubed chunk: block5. To live in dificult conditions: survive6. A vehicle that travels over snow: dogsled

3. What vì chưng you think?

Work in groups. Discuss the questions.

1.Why did the postman have to lớn walk from villaoe khổng lồ village?

It was difficult to lớn reach the villagers on the mountain/There were no other means of transport available.

Xem thêm: Nhìn Gió Đông Về Em Lạnh Không, Lời Bài Hát Hơn Cả Sự Quan Tâm (Remix)

2.Why were most villagers illiterate?

There was no school in the villages/The nearest school might be too far away.

3.Why did the people in Baffin Island use ice bl to build their houses?

There were no other materials available in that deserted land/There were no easy means to lớn transport materials from other places khổng lồ the island.

4.Why did each house have only one room?

It was impossible to build a big house with several rooms in the ice and snow./People felt safer living in communal groups.

4. Which responses relate to which story?

Câu nào liên quan tới câu chuyện?

Story 1

1. It must be incredible travelling by dogsled.Iwish I could bởi vì it.2. The job was hard but worthwhile. I respect him for what he did.4. I hope they are now able to lớn get more information from the outside world.

Story 2:

1. It must be incredible travelling by dogsled.Iwish I could bởi vì it.3. Unbelievable! How could they stand the cold?5. Was it possible for them khổng lồ grow crops?

5. Work in groups. Work out a story for the Looking Back competition. Then present it lớn your class.

Xem thêm: Top 48+ Hình Nền Người Mẫu, Ảnh Nền Gái Xinh Full Hd 2022, Tuyển Tập Hình Ảnh Người Mẫu Đẹp Nhất Năm 2018

Làm việc theo nhóm. Viết 1 mẩu truyện cho cuộc thìNhìn lại vượt khứ. Tiếp nối thuyết trình trước cả lớp.