To say the least là gì

     

Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS & IDIOMS số 38 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vì Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.
Bạn đang xem: To say the least là gì

TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị. Vào bài học thành ngữ WORDS and IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ rất thông dụng tại Mỹ, vào đó có động từ to SAY, S-A-Y nghĩa là nói. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.PAULINE: The first idiom is lớn SAY THE LEAST, to lớn SAY THE LEAST.TRANG: to SAY THE LEAST có một từ mới là LEAST, đánh vần là L-E-A-S-T nghĩa là ít nhất. Khi người Mỹ nói lớn SAY THE LEAST, tức là nói ít nhất về một điều gì đó, họ muốn nhấn mạnh rằng điều đó còn tốt đẹp hơn xuất xắc quan trọng rộng những lời họ nói. Trong thí dụ sau đây, một ông bố bày tỏ cảm tưởng của ông về quyết định của con trai ông.PAULINE: When my son told me that he had decided to become a doctor like me I was pleased, lớn SAY THE LEAST. In fact, I was absolutely thrilled by his decision. He made me so proud.TRANG: Ông bố nói: Khi nam nhi tôi nói với tôi rằng nó đã quyết định trở thành bác sĩ như tôi, tôi nói ko quá là tôi hài lòng. Thật ra tôi cực kỳ sung sướng về quyết định của nhỏ tôi. Con tôi làm mang đến tôi hết sức hãnh diện.TO DECIDE, D-E-C-I-D-E là quyết định, THRILLED, T-H-R-I-L-L-E-D là sung sướng, xúc động, và PROUD, P-R-O-U-D là hãnh diện. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.PAULINE: When my son told me that he had decided to become a doctor lượt thích me I was pleased, to lớn SAY THE LEAST. In fact, I was absolutely thrilled by his decision. He made me so proud.TRANG: Thí dụ thứ hai dưới đây nói về một số người phi thường đã qua đời.PAULINE: When you consider all the famous people who recently passed away, last year was a sad year, khổng lồ SAY THE LEAST. Many well-known và well-loved personalities who left us will be greatly missed, including a former President, a musical genius, a heroic actor, và a scientist who made one of the most important discoveries of the 20th century.TRANG: khi chúng ta nghĩ đến tất cả những nhỏ người nổi tiếng vừa qua đời, thật ko quá đáng lúc nói rằng năm ngoái là một năm buồn. Chúng ta tiếc nhớ những nhân vật nổi tiếng và được yêu thương mến đã rời bỏ chúng ta, kể cả một cựu tổng thống, một thiên tài âm nhạc, một diễn viên anh hùng, và một khoa học gia từng thực hiện một trong những khám phá quan trọng nhất trong thế kỷ thứ 20.FAMOUS, F-A-M-O-U-S là nổi tiếng, lớn PASS AWAY, P-A-S-S và A-W-A-Y là qua đời, PERSONALITY, P-E-R-S-O-N-A-L-I-T-Y là nhân vật, GENIUS, G-E-N-I-U-S là thiên tài, và SCIENTIST, S-C-I-E-N-T-I-S-T là khoa học gia. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.PAULINE: When you consider all the famous people who recently passed away, last year was a sad year, lớn SAY THE LEAST. Many well-known and well-loved personalities who left us will be greatly missed, including a former President, a musical genius, a heroic actor, và a scientist who made one of the most important discoveries of the 20th century.TRANG: Tiếp theo phía trên là thành ngữ thứ hai.PAULINE: The second idiom is SUFFICE IT to lớn SAY, SUFFICE IT lớn SAY.TEXT: TRANG: SUFFICE IT to SAY có một từ mới là SUFFICE, đánh vần là S-U-F-F-I-C-E là vừa đủ. Vì thế SUFFICE IT to SAY có nghĩa là chỉ cần nói thế là đủ, không cần phải nói thêm nữa.Trong thí dụ sau đây, một giới trẻ tên Josh đã đi chơi với một cô gái chưa quen biết bởi vì bạn bè sắp đặt, và anh đã rất bất mãn.PAULINE: Josh has been on a few blind dates, but SUFFICE IT khổng lồ SAY, last night was the absolute worst.

Xem thêm: Tổ Chức Nông Lương Thế Giới, Tổ Chức Lương Thực Và Nông Nghiệp Liên Hợp Quốc


Xem thêm: What I Hope So Nghĩa Là Gì, I Hope So (Tôi Cũng Hy Vọng Vậy)


There’s really nothing more to lớn add. The evening was so bad that he never intends on going out with someone again without meeting her first.TRANG: Anh Josh đã đi dạo vài lần với những cô gái mà anh không quen biết, tuy vậy chỉ cần nói rằng tối ngày hôm qua là buổi đi dạo tệ nhất. Thật ko còn gì để nói thêm nữa. Buổi tối trong ngày hôm qua tệ đến nỗi anh dự định sẽ không bao giờ đi dạo với một cô nào mà không gặp mặt cô ấy trước.DATE, D-A-T-E nghĩa là hẹn hò đi chơi, BLIND DATE là một cuộc gặp mặt giữa nhì người chưa quen biết nhau, và WORST, W-O-R-S-T là xấu nhất, tệ nhất. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.PAULINE: Josh has been on a few blind dates, but SUFFICE IT lớn SAY, last night was the absolute worst. There’s really nothing more khổng lồ add. The evening was so bad that he never intends on going out with someone again without meeting her first.TRANG: vào thí dụ thứ hai, một công ty đã khá thành công trong thời điểm vừa qua. Sau đây là lời ông giám đốc doanh nghiệp này nói với ban nhân viên:PAULINE: SUFFICE IT khổng lồ SAY that our company had a very profitable year. I don’t think I need to say anything more because you can read all the details in my report. Our challenge now is to build on our success.TRANG: Chỉ cần nói rằng công ty của chúng ta đã có một năm đầy thắng lợi. Tôi mang đến rằng tôi ko cần nói gì thêm nữa bởi vì quý vị có thể đọc tất cả các chi tiết vào bản phúc trình của tôi. Thách thức mà chúng ta phải đối phó bây giờ là phải xây dựng bên trên sự thành công của chúng ta.PROFITABLE, P-R-O-F-I-T-A-B-L-E nghĩa là có nhiều lời, và CHALLENGE, C-H-A-L-L-E-N-G-E là thử thách, thách thức. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.PAULINE: SUFFICE IT to lớn SAY that our company had a very profitable year. I don’t think I need to say anything more because you can read all the details in my report. Our challenge now is to build on our success.TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS và IDIOMS bây giờ của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được nhị thành ngữ mới. Một là to lớn SAY THE LEAST nghĩa là nói ít nhất về một điều gì, và hai là SUFFICE IT khổng lồ SAY nghĩa là chỉ cần nói rằng... Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.