TOÁN LỚP 4 HỌC KỲ 2

     

Top 40 Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2 gồm đáp án

Với đứng top 40 Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2 có đáp án được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 4 của các trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện tự đó ăn điểm cao trong các bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 học kỳ 2

*

Tải xuống

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát unique Học kì 2 (cơ bản)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bằng phân số nào bên dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng

A. 3 tấn 25 kilogam = 325 kilogam

B. 5 km2 17 m2 = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 milimet = 5 m

Câu 3: Đoạn AB trên phiên bản đồ vẽ theo tỉ lệ 1: 1 000 nhiều năm 12 cm. Độ dài thật của đoạn AB là:

A. 120 cmB. 1 200 cmC. 12 000 cmD. 12 cm

Câu 4: trong các số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không phân tách hết mang lại 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382D. 7650

Câu 5: tất cả 5 viên bi blue color và 8 viên bi màu sắc đỏ. Vậy phân số chỉ số bi màu xanh da trời so với toàn bô viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi có độ dài đường chéo cánh thứ độc nhất là 9 dm. Độ lâu năm đường chéo cánh thứ hai bởi độ dài đường chéo cánh thứ nhất. Tính diện tích s hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dm2 C. 27 dm2 D. 54dm2

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : tra cứu x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng cùng hơn chiều rộng 40 m.

a) Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b) tín đồ ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 m2 thu được 3 kg thóc. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cùng của hai số là 50. Số béo gấp 3 lần số bé. Tra cứu số bé

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta có sơ đồ

*

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = trăng tròn (m)

Chiều nhiều năm thửa ruộng là:

40 + trăng tròn = 60 (m)

a) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x trăng tròn = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kg thóc)

Đổi: 3 600 kg = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng nhì số là: 50 x 2 = 100

Ta gồm sơ đồ:

*

Tổng số phần đều bằng nhau là:

1 + 3 = 4

Số nhỏ xíu là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

*

b)Số “Bảy triệu hai trăm bố mươi nghìn tám trăm linh năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số tương thích điền vào khu vực chấm nhằm 11dm2 6cm2 = …cm2 là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 thuộc cầm kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số tương thích vào ô trống:

*

Bài 4. hiện giờ tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi con.Tìm tuổi của từng người, biết bây giờ tổng số tuổi của hai bà mẹ con là 40.

Bài 5. Một hình thoi có đô lâu năm đường chéo ngắn là 18cm. Độ lâu năm đường chéo cánh dài bởi 5/3 độ lâu năm đường chéo ngắn.Tính diện tích s hình thoi đó.

Bài 6.

*

Đáp án và gợi ý giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta bao gồm sơ đồ gia dụng tuổi bé là:

*

Tổng số phần đều bằng nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của người mẹ là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của con là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: bé 8 tuổi; chị em 32 tuổi

Bài 5.

Xem thêm: Cung Song Tử Là Người Như Thế Nào, Định Nghĩa, Khái Niệm

Độ nhiều năm đường chéo dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát quality Học kì 2 (nâng cao)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: tất cả 3 viên bi blue color và 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh da trời so với tổng số viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi gồm độ dài những đường chéo cánh là 60dm với 4m. Diện tích s hình thoi là:

A. 120 dm2 B. 240 m2 C. 12m2 D. 24dm2Câu 3: các phân số

*
được xếp theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ bé đến béo là:

*
*

Câu 4: bạn dạng đồ sân vận động thành phố Đông Hà vẽ theo tỉ lệ thành phần 1: 100 000. Hỏi độ lâu năm 1cm trên phiên bản đồ này ứng cùng với độ dài thật là bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm:

8m2 9dm2 = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: giá trị của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): kiếm tìm x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): bao gồm hai rổ cam, nếu cung cấp rổ đầu tiên 4 trái thì sau đó số cam ở hai rổ bởi nhau, trường hợp thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì kế tiếp số cam sinh hoạt rổ đầu tiên gấp 3 lần số cam sinh sống rổ thứ hai. Hỏi ban đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm toàn bộ các số bao gồm 3 chữ số làm thế nào để cho nếu rước mỗi số cộng với 543 thì được số tất cả 3 chữ số giống như nhau?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 quả cam vào rổ đầu tiên thì 2 rổ bởi nhau.

Suy ra rổ vật dụng hai nhiều hơn rổ trước tiên 4 quả.

Nếu thêm 24 quả vào rổ trước tiên thì số cam rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam rổ thiết bị hai.

Ta gồm sơ đồ:

Nhìn vào sơ đồ vật ta thấy:

Số cam làm việc rổ thứ nhất là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ vật dụng hai là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 quả ,10 trái

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số tất cả 3 chữ số kiểu như nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị loại bỏ

Vì số: 555 - 543 thời hạn làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: vào các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ hơn các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa phân tách hết cho 2, vừa chia hết mang lại 5 tất cả tận cùng là:

A. 0 B. 1 C. 2D.5

Câu 3: trong số số 32743; 41561; 54567, 12346 số phân tách hết mang đến 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích

*
, chiều lâu năm
*
m. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: cực hiếm của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A có 45 em, thời điểm cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt một số loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt các loại Khá, còn lại là một số loại trung bình. Hỏi lớp có bao nhiêu em xếp các loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp loại tốt và tương đối là

*

Phân số chỉ số em xếp các loại trung bình là

*

Số em xếp một số loại trung bình là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số để trước câu vấn đáp đúng :

*

Bài 4. đến hình bình hành có chu vi bằng nhau (cùng bằng 12 cm) một hình có số đo một cạnh là 3 cm, một hình bao gồm số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ cùng ghi thương hiệu hình thoi vào một trong những trong nhị hình đó.

Bài 5. một lớp kính hình chữ nhật có chu vi là 3 m, chiều rộng lớn 3 dm. Tính diện tích tấm kính kia ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng công ty ông Hùng rộng lớn 1500m2. Buổi sáng ông Hùng cày được 2/5 diện tích s thửa ruộng. Chiều tối ông Hùng cày tiếp và còn lại 1/10 diện tích s thửa ruộng. Hỏi giờ chiều ông Hùng cày được bao nhiêu mét vuông thửa ruộng kia ?

Đáp án và trả lời giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính chính là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều nhiều năm tấm kính đó là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng tấm kính sẽ là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tấm kính sẽ là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Xem thêm: Bán Nhà Trần Cao Vân Đà Nẵng Giá Rẻ 2022, Bán Nhà Mặt Tiền Tại Đường Trần Cao Vân

Số mét vuông buổi sáng ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số mét vuông còn lại chưa cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số m2 buổi chiều ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành bao gồm độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích s hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dm2 B. 136dm2 C. 146dm2 D. 156dm2

Câu 2: Số tương thích để điền vào vị trí chấm của 32dm2 49dm2 =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dm2 D. 3249dm2

Câu 3: trong số phân số tiếp sau đây phân số bằng

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng mẫu mã số những phân số

*
ta được các phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào chỗ chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: search m cùng n sao cho

*
, m với n theo thứ tự là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2D. 3,3

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): search x cùng u:

*

Câu 2 (2 điểm): ko quy đồng, hãy đối chiếu hai phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần đầu tiên bà An bán tốt

*
bao đường. Lần trang bị hai bán được bằng
*
lần thứ nhất. Sau nhị lần chào bán bao đường sót lại 12kg. Hỏi lúc đầu bao đường tất cả bao nhiêu kilogam ?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):