Toán lớp 4 trang 99 luyện tập chung

     

Số 57 234 tất cả tổng những chữ số là 21; số 64 620 gồm tổng các chữ số là 18; số 5270 có tổng các chữ số là 14.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 99 luyện tập chung

bởi đó các số phân chia hết cho 3 là: 57 234; 64 620.

Vậy những số chia hết cho tất cả 3 và 2 là: 57 234; 64 620.

c) Ta hoàn toàn có thể chọn trong các số ở chỗ b để tìm những số phân chia hết mang đến 5 và cho 9.

Trong hai số 57 234; 64 620, số phân chia hết mang đến 5 là 64 620.

lại có số 64 620 bao gồm tổng các chữ số là 18 cần chia hết mang đến 9.

Vậy các số chia hết cho tất cả 2; 3; 5 cùng 9 là: 64620.


Bài 3


Video gợi ý giải


Tìm chữ số tương thích để viết vào ô trống sao cho:

*

Phương pháp giải:

Áp dụng tín hiệu chia hết mang lại 2, 5, 9, 3:

- những số bao gồm chữ số tận thuộc là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết mang lại 2.

- những số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết mang lại 5.

- Các số có tổng những chữ số chia hết mang lại 9 thì phân chia hết mang đến 9.

- các số bao gồm tổng các chữ số chia hết mang lại 3 thì phân chia hết cho 3.

Lời giải chi tiết:

a) Viết vào ô trống một trong số chữ số 2; 5; 8 ta được những số 528; 558; 588 chia hết mang lại 3.

b) Viết vào ô trống một trong những chữ số 0, 9 ta được số 603; 693 phân tách hết cho 9.

Xem thêm: Sau Sinh Ăn Cải Ngọt Được Không ? Lợi Ích Bất Ngờ Của Họ Cải

c) Viết vào ô trống chữ số 0 ta được số 240 chia hết cho tất cả 3 và 5.

d) Viết vào ô trống chữ số 4 ta được số 354 chia hết cho cả 2 cùng 3.


Bài 4


Video hướng dẫn giải


Tính quý giá của từng biểu thức sau rồi xét xem cực hiếm đó chia hết cho gần như số nào trong số số 2; 5:

a) 2253 + 4315 – 173 b) 6438 – 2325 × 2

c) 480 – 120 : 4 d) 63 + 24 × 3

Phương pháp giải:

- Tính giá trị biểu thức theo quy tắc:

+ Biểu thức chỉ gồm phép cùng và phép trừ thì ta tính theo thứ tự từ trái thanh lịch phải.

+ Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì ta tính phép nhận, phân chia trước; tính phép cộng, trừ sau.

- Áp dụng tín hiệu chia hết mang lại 2, 5:

+ các số có chữ số tận thuộc là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân chia hết mang lại 2.

+ những số có chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5 thì phân chia hết mang lại 5.

Lời giải chi tiết:

a) 2253 + 4315 – 173 = 6568 - 173 = 6395

Số 6395 gồm chữ số tận cùng là 5 cần số 6395 chia hết cho 5, không phân chia hết cho 2.

b) 6438 – 2325 × 2 = 6438 - 4650 = 1788

Số 1788 tất cả chữ số tận cùng là 8 buộc phải số 1788 phân tách hết cho 2, không phân tách hết đến 5.

c) 480 – 120 : 4 = 480 - 30 = 450

Số 450 bao gồm chữ số tận thuộc là 0 yêu cầu số 450 chia hết cho cả 2 với 5.

d) 63 + 24 × 3 = 63 + 72 = 135

Số 135 có chữ số tận thuộc là 5 cần số 135 chia hết cho 5, không phân chia hết cho 2..


Bài 5


Video lí giải giải


Một lớp học tập có thấp hơn 35 học sinh và nhiều hơn thế nữa 20 học sinh. Nếu học viên trong lớp xếp phần lớn thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không hề thiếu bạn nào. Tìm kiếm số học sinh của lớp học đó.

Xem thêm: Trẻ Sơ Sinh Tháng Đầu Tăng Bao Nhiêu, Trẻ 1 Tháng Tuổi Tăng Bao Nhiêu Kg

Phương pháp giải:

- Số học viên trong lớp xếp mọi thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, đầy đủ bạn nào cần số học viên của lớp học yêu cầu là số vừa phân tách hết mang lại 3 vừa chia hết mang lại 5.