TOÁN NANG CAO LOP 2

     

MỘT SỐ BÀI TOÁN

Bài 1.

Bạn đang xem: Toán nang cao lop 2

tất cả mấy hình chữ nhật trong mỗi hình sau? Tô màu sắc vào các hình chữ nhật đó.

*

Bài 2. tất cả mấy hình tứ giác trong những hình sau?

*

Bài 3. vào hình vẽ có mấy hình tứ giác?

*

Bài 4. Trong mẫu vẽ có

- Mấy hình tứ giác?

- Mấy hình tam giác?

*

Bài 5. Ở hình mặt có tất cả bao nhiêu hình vuông?

( những ô vuông đều đều bằng nhau )

*

Bài 6. Kẻ một quãng thẳng trên hình bên để được:

a) 2 hình tam giác với 1 hình tứ giác;

b) 3 hình tứ giác;

c) 2 hình tứ giác và 1 hình tam giác.

*

Bài 7. Kẻ một đoạn thẳng trên hình bên để được 5 hình tam giác.

*

Bài 8. Số hình tam giác với số hình tứ giác trong hình bên hơn, kém nhau mấy hình?

*

Bài 9. Nhỏ kiến đi tự A mang đến B theo mặt đường AIB hoặc theo đường ACDEGHB thì đi đường nào ngắn hơn?

*

Bài 10. Em hãy cắt hình tam giác ABC (trong hình bên). Rồi cắt đôi hình tam giác đó thành hai phần nhằm ghép lại được một hình vuông.

Lời giải:

*

Bài 11. a) Ở hình A có mấy hình tròn? Mấy hình vuông? Mấy hình tam giác?

b) Ở hình B tất cả mấy hình tròn? Mấy hình vuông? Mấy hình tam giác?

*

Bài 12. Ghi tên các đường gấp khúc bao gồm trong hình bên, biết:

a) Đường vội khúc đó gồm 2 đoạn thẳng;

b) Đường vội khúc đó có 3 đoạn thẳng.

*

Bài 13. Tính chu vi hình tam giác có những cạnh là:

a) 120cm, 135cm, 200cm

b) 100cm, 15dm, 2m

Bài 14. Tính chu vi hình tam giác có những cạnh là:

a) 105cm, 110cm, 113cm, 160cm

b) 65cm, 7dm, 112cm, 2m

Bài 15. Ghép hai hình vuông vắn để được một hình chữ nhật (như hình vẽ)

*

Em hãy tính chu vi hình chữ nhật, biết chu vi hình vuông là 40cm (hình vuông tất cả bốn cạnh bằng nhau)

Bài 16. Xếp 4 hình tam giác thành 1 hình tứ giác (xem hình vẽ)

*

Bài 17. Xếp 4 hình tam giác để được hình mũi thương hiệu hoặc ngôi nhà

*

Hướng dẫn giải:

Bài 1. Hình A có 2 hình chữ nhật, hình B có 1 hình chữ nhật, hình C gồm 3 hình chữ nhật.

*

Bài 2. Hình A có một tứ giác, hình B có 2 tứ giác, hình C có một tứ giác .

Bài 3.

*

a) Hình H 1 tất cả 3 tứ giác là: Hình 1, hình 2, hình (1+2)

b) Hình H 2 bao gồm 4 tứ giác là Hình 2, hình (1+2), hình (2+3), Hình (1+2+3).

Bài 4.

*

a) vào hình H3 có:

- 2 hình tứ giác là: hình 2, hình (1+2), hình (1+2+3).

Xem thêm: Bạn Biết Gì Về Những Tỉnh Nào Nhỏ Nhất Việt Nam : Bé Gấp 20, Tỉnh Nào Có Diện Tích Nhỏ Nhất Việt Nam

- 4 hình tam giác là: hình 1, hình 2, hình 3, hình (2+3)

b) trong hình 4 có:

- 4 hình tứ giác là: hình (2+3), hình (1+2+3), hình (2+3+4) với hình (1+2+3+4)

- 6 hình tam giác là: hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình (1+2), hình (3+4)

Bài 5.

*

Trong hình gồm 14 hình vuông vắn là:

Hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình 5, hình 6, hình 7, hình 8, hình 9, hình (1+2+5+4), hình (2+3+6+5), hình (4+5+8+7), hình (5+6+9+8), hình (1+2+…+9)

Bài 6.

Ta có thể kẻ như sau

*

Bài 7.

*

Có 5 hình tam giác là: hình 1, hình 2, hình 3, hình (2+3) và hình (1+2+3).

Bài 8.

*

- có 4 hình tam giác là: hình 1, hình (1+2), hình (1+2+3), hình (1+2+3+4).

- gồm 6 hình tứ giác là: hình 2, hình 3, hình 4, hình (2+3), hình (3+4), hình (2+3+4).

- Số hình tứ giác rộng số hình tam giác là:

6 – 4 = 2 (hình)

Bài 9. - Đường AIB bao gồm 9 đoạn 1cm, độ dài của nó là 9cm.

- Đường ACDEGHB tất cả 9 đoạn 1cm, độ dài của chính nó cũng là 9cm.

- hai đường trên dài bởi nhau.

Bài 10.

*

Bài 11. a) Hình A có: 1 hình tròn, 2 hình vuông, 0 hình tam giác

b) Hình B có: 2 hình tròn, 3 hình vuông, 8 hình tam giác.

Bài 12. a) Đường vội khúc gồm 2 đoạn là: GAB, ABC, BCD, CDE, DEG, EGA, AGC, BCG, CGE, GCD

b) Đường cấp khúc có 3 đoạn là: GABC, ABCD, BCDE, CDEG, DEGA, EGAB, AGCB, ABCG, BAGC, DCGE, GCDE, CGED, AGCD, BCGE.

Bài 13.

Xem thêm: Có Thai Ăn Đu Đủ Sống Được Không ? Ăn Đu Đủ Khi Mang Thai Có Nguy Cơ Sảy Thai Không

a) Chu vi hình tam giác là:

120 + 135 + 200 = 455 (cm)

b) 15dm = 150cm, 2m = 200cm

Chu vi hình tam giác:

100 + 150 + 200 = 450 (m)

Bài 14. a) Chu vi hình tứ giác là105 + 110 +113 + 160 = 488 (m)

b) 7dm = 70cm, 2m = 200cm

Chu vi hình tứ giác là:

65 + 70 + 112 + 200 = 447 (cm)

Bài 15.

*

Cạnh hình vuông vắn là: 40 : 4 = 10 (cm)

Chu vi hình chữ nhật tất cả 6 đoạn từng đoạn dài bằng cạnh hình vuông. Vậy chu vi hình chữ nhật là: