Ý Nghĩa Của Too Good To Be True Trong Tiếng Anh

     

“Too good to be true” là các từ chỉ một việc tốt đến mức cạnh tranh tin, hoặc tất cả vẻ rất tốt nhưng không tồn tại thật.

Bạn đang xem: ý nghĩa của too good to be true trong tiếng anh

2. Ví dụ


Ví dụ 1: I had to ask them lớn repeat their salary offer because it just seemed too good to lớn be true!

Tạm dịch:

Tôi vẫn yêu mong họ (phía tuyển chọn dụng) tái diễn mức lương họ ý kiến đề xuất bởi chỉ là, dường như nó “quá xuất sắc để là sự thật”!

Ví dụ 2: ‘I’m afraid you were quoted the wrong price. I thought it was too good khổng lồ be true.” (Tôi e rằng chúng ta đã được báo giá sai. Tôi cho rằng nó “quá tốt để đổi mới sự thật”!)


Ví dụ 3: She added: “His original quote was really reasonable & I suppose I should have thought then that it was too good to lớn be true”.

Tạm dịch:

Ví dụ 4: When we saw some of their results, <…> we thought it was almost too good khổng lồ be true,” Conway told bbc Radio Sheffield.

Xem thêm: Đọc Truyện Ê Nhóc Làm Bạn Gái Anh Nhé, Ê Nhóc, Làm Bạn Gái Anh Đi

Tạm dịch:

Conway nói với bbc Radio Sheffield: “Khi công ty chúng tôi thấy một số công dụng của họ,<…> công ty chúng tôi nghĩ rằng nó gần như là “quá tốt để đổi thay sự thật”.

Xem thêm: Ví Dụ Về Phản Xạ Có Điều Kiện Và Không Điều Kiện, Ví Dụ Về Phản Xạ Có Điều Kiện


Related Posts


*

Thư Viện Thành Ngữ

Foot in the door là gì?


by Lews
October 11, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

Clam up là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

A nail in the coffin là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

All the more là gì?


by Lews
May 3, 2021

About Us


We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Kiểm tra our landingpage for details.


Menu


Recent News


edit post

Foot in the door là gì?


October 11, 2021
edit post

Clam up là gì?


May 3, 2021
No Result
View All Result