Trình Bày Quá Trình Chuyển Hóa Nitơ Trong Đất

     

TÓM TẮT LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA NITƠ vào ĐẤT

I. NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN mang lại CÂY

Nitơ là một vào những nguyên tố phổ biến nhất trong tự nhiên, chủ yếu tồn tại trong không khí cùng trong đất.

Bạn đang xem: Trình bày quá trình chuyển hóa nitơ trong đất

Nitơ trong ko khí

Nitơ vào đất

Dạng tồn tạiChủ yếu tồn tại ở dạng nitơ phân tử. Ngoài ra có ở dạng NO cùng NO2Tồn tại ở 2 dạng: nitơ khoáng trong số muối khoáng cùng nitơ hữu cơ trong xác sinh vật
Đặc điểm

- Cây không hấp thụ được nitơ phân tử

- Nitơ phân tử sau thời điểm được các vi sinh vật cố định nitơ chuyển hóa thành NH3thì cây mới đồng hóa được.

- Nitơ ở dạng NO và NO2trong bầu không khí là độc với thực vật

- Cây chỉ hấp thụ được nitơ khoáng từ đất dưới dạng NH4+và NO3-

- Cây không trực tiếp hấp thụ được nitơ hữu cơ trong xác sinh vật. Nitơ phải được vi sinh vật đất khoáng hóa thành NH4+và NO3-

II. QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ trong ĐẤT

1. Quy trình chuyển hóa nitơ vào đất

Cây không trực tiếp hấp thụ được nitơ hữu cơ trong xác sinh vật. Nitơ phải trải qua bé đường chuyển biến thành NH4+và NO3-nhờ hoạt động của những vi sinh vật đất:

Con đường chuyển hóa diễn ra theo 2 giai đoạn:

- Amôn hóa là quy trình chuyển hóa nitơ hữu cơ trong xác thực vật thành amôni (NH4+) nhờ vi khuẩn amôn hóa:

- Qúa trình nitrat hóa là quy trình chuyển hóa từ dạng nitơ ôxi hóa (NH4+) lịch sự dạng nitơ khử là NO3-nhờ vi khuẩn nitrat hóa:

Ngoài ra trong đất còn xảy ra quá trình chuyển hóa nitrat thành nitơ phân tử (NO3-→ N2). Quy trình này do những vi sinh vật kị khí thực hiện, diễn ra mạnh lúc đất thiếu không khí. Vì đó, để ngăn chặn sự mất mát nitơ cần đảm bảo độ thoáng mang lại đất

2. Quy trình cố định nitơ phân tử

- quá trình liên kết N2với H2để hình thành bắt buộc NH3gọi là quá trình cố định nitơ

- vào tự nhiên, hoạt động của đội vi sinh vật cố định nitơ gồm vai trò quan trọng trong việc bù đắp lại lượng nitơ của đất đã bị lấy đi.

Xem thêm: 99+ Stt Em Yêu Anh Ngắn Chất, Lãng Mạn Hà I Love You Bằng Ngôn Ngữ Tay

- Vi sinh vật cố định nitơ gồm 2 đội : vi sinh vật sống tự do như vi khuẩn lam và nhóm cộng sinh với thực vật, điển hình là những vi khuẩn thuộc chi Rhizobium tạo nốt sần ở rễ cây họ Đậu.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Cơm Keto Để Tủ Lạnh, Keto Giảm Béo

- Vi khuẩn cố định nitơ gồm được khả năng như vậy là do nó tất cả enzim nitrôgenaza tất cả khả năng bẻ gẫy liên kết tía bền vững trong N2để nitơ liên kết với hiđrô tạo thành amoniac (NH3). Vào môi trường nước NH3chuyển thành NH4+.

SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA NI TƠ vào ĐẤT


Mẫu số 1

*

Mẫu số 2

*

Mẫu số 3

*

Mẫu số 4

*

Mẫu số 5

*