Từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 1

     

Bài học Vocabulary Unit 1 Lớp 10 tổng hòa hợp từ vựng của bài học với hệ thống rất đầy đủ ngữ nghĩa cùng phiên âm. Thông qua đó giúp những em tiện lợi ghi nhớ với tra cứu vớt trong quá trình học và thực hành tiếng Anh.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 1


Tóm tắt bài giảng

1. Trường đoản cú vựng Reading Unit 1

2. Từ bỏ vựng Speaking Unit 1

3. Tự vựng Listening Unit 1

4. Tự vựng Writing Unit 1

5. Tự vựng Language Focus Unit 1

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp tự Vựng Unit 1


Daily routine (n): kiến thức hằng ngày, các bước hằng ngày

Bank (n) : bờ

Boil (v) : luộc, hâm sôi (nước)

Plough (v) : cày (ruộng)

Harrow (v) <"hærou>: bừa (ruộng)

Plot of land (exp): thửa ruộng

Fellow peasant (exp): các bạn nông dân

Lead (v) : dẫn, dắt (trâu)

Buffalo (n) <"bʌfəlou>: bé trâu

Field (n) :đồng ruộng, cánh đồng

Pump (v) : bơm (nước)

Chat (v) =talk in a friendly way: thì thầm phím, tán gẫu

Crop (n) : vụ, mùa

Do the transplanting (exp) : cấy (lúa)

Be contented with (exp) =be satisfied with (exp) <"sætisfaid>: hài lòng

Go off =ring (v): reo leo, reng len (chuông)

Get ready = prepare (v) : chuẩn bị

Be disappointed with (exp) : thất vọng

Be interested in (exp) <"intristid> : thích hợp thú, quan lại tâm

Go to bed (exp): đi ngủ (go-went-gone)

Go khổng lồ school (exp): đi học

Have breakfast/lunch/dinner (exp) : nạp năng lượng sáng/trưa/tối (have-had-had)

In the morning/afternoon/evening (exp): buổi sáng/chiều/tối

Get up (v): ngủ dậy (get-got-got)

Wake up (v): thức giấc (wake-woke-waken)

Local tobacco: <"loukəl tə"bækou> : dung dịch lào

Life (n) : cuộc sống

Lives (npl.) cuộc sống

Cue (n) : sự gợi ý, lời ám chỉ

Farmer (n) <"fɑ:mə>: nông dân

Alarm (n) <ə"lɑ:m>=alarm clock: đồng hồ đeo tay báo thức

Break (n)
: sự nghỉ

Take an hour’s rest: sinh hoạt 1 tiếng

Take a short rest (exp): sống ngắn (take-took-taken)

Neighbor (n) <"neibə>: bạn láng giềng

See (v) thấy (see-saw-seen)

Option (n) <"ɔp∫n>: sự chọn lựa, quyền lựa chọn

Italicised word: chữ in nghiêng

Meaning (n) <"mi:niη>: nghĩa

Suit (v) : hợp với, thích hợp với

Go & see (exp) = visit (v) <"vizit>: viếng thăm

Occupation (n) <,ɒkjʊ"pei∫n>= job (n) : nghề nghiệp, công việc.


2. Tự Vựng phần Speaking Unit 1 Lớp 10


Tenth-grade student: học sinh lớp 10

Timetable (n) <"taimtəbl>=schedule (n) <"∫edju:l; "skedʒul>: thời hạn biểu, thời khóa biểu.

Xem thêm: Nơi Bán Vòng Quay Vô Cực Phần 2 Tập 5, Vòng Quay Vô Cực Phần 2 Tập 5

Weekly (n) <"wi:kli>: hằng tuần

Civic education (n) <"sivik edju:"kei∫n>: giáo dục công dân

Technology (n) : công nghệ học

Maths (n) : toán học

Music (n) <"mju:zik>: nhạc, âm nhạc

Literature (n) <"litrət∫ə>: văn chương, văn học

Information giải pháp công nghệ (n) < infə"mei∫n tek"nɔlədʒi >: công nghệ thông tin.

Xem thêm: Những Cuốn Sách Nên Đọc Ở Tuổi 20 Đọc Để Mạnh Mẽ Hơn, Trưởng Thành Hơn

Geography (n) : địa lý học

History (n) <"histri>: lịch sử học

Chemistry (n) <"kemistri>: hoá học

Class meeting : sinh họat lớp

Informatics(n) <,infə:"mætiks>: tin học

Lesson (n) <"lesn>: bài học

Class (n) : giờ học, buổi học

English (n) <"iηgli∫>: Anh văn

Physics (n) <"fiziks>: vật lý học

Physical education (n) <"fizikl edju:"kei∫n>: giáo dục thể chất

Biology (n) : sinh vật học

Activity (n) <æk"tiviti>: hoạt động

Watch TV : coi tivi

Ride khổng lồ the stadium: đi xe đạp đến sảnh vận động

Stadium (n) <"steidiəm>: sảnh vận động

Ride (v) =go by bicycle <"baisikl>: đi xe cộ (xe buýt, xe pháo lửa, xe điện...), đi xe pháo đạp.

e.g. Ride to school (đi xe đạp điện đến trường)

Ride- rode –ridden <"ridən>(v): đi xe đạp

Play football : nghịch bóng đá

Play(v) : chơi

Ride home : đi xe đạp điện về nhà

Do the homework <"houmwə:k>: làm bài bác tập làm việc nhà


3. Từ bỏ Vựng phần Listening Unit 1 Lớp 10


- cyclo (n): xe cộ xích lô

- district (n): quận

- drop (v): để (ai) xuống xe

- food stall (n): quầy thực phẩm

- immediately (adv): tức thì lập tức

- park (v): đậu xe

- passenger (n): hành khách

- pedal (v): đạp xe đạp điện ð pedal (n): bàn đấm đá (xe đạp)

- purchase (n): vật/hàng hóa cài đặt được


4. Từ bỏ Vựng phần Writing Unit 1 Lớp 10


- choke (v): nghẹt thở (khói)

- cough (v): ho

- dip (v): lao xuống

- discotheque (n): vũ trường

- fire exit (n): cửa sinh hiểm

- gain height: tăng độ cao

- in danger: trong tình trạng nguy hiểm

- land safely: hạ cánh an toàn

- overjoyed (adj): vui vẻ khôn xiết

- panic (n) (U): sự hoảng loạn; sự hốt hoảng

- scream in panic: la, hét trong hốt hoảng

- relieved (adj): bớt căng thẳng

- seaside (n): bờ biển

- seat belt (n) (C): đai an toàn; dây an toàn

- serve (v): phục vụ

- shake/ shook/ shaken (v): rung, lắc, giật

- suddenly (adv): đột nhiên

- take off: (máy bay) chứa cánh


5. Trường đoản cú Vựng phần Language Focus Unit 1 Lớp 10


- as soon as: tức thì khi

- bean (n): phân tử đậu

- camp fire (n): lửa trại

- creep into (v): trườn vào

- flow (v): (nước) chảy

- give up: từ bỏ bỏ

- instead of (prep): cố kỉnh vì

- leap out of (v): nhảy đầm ra khỏi

- pea (n): hạt đậu Hà Lan

- put out (v): dập tắt

- put up (v): dựng lên

- realise (v): dìm ra

- stream (n): dòng suối

- tent (n): cái lều

- waste of time (n): sự lãng phí thời gian

- wind (its way) (v): lượn, uốn nắn (dòng chảy)


A B

1. When did the plane take off? a. Building

2. The thieves ran away when the burglar alarm went off. B. Move downward

3. Let"s take a break. We"ll go on when you are ready. C. Made stop burning

4. Could you get me up early tomorrow? d. Leave the ground

5. She laughed and chatted happily with other women. E. Talked in a friendly way