Từ vựng về văn hóa

     

Văn hóa là đặc thù của mỗi nước ko thể bỏ qua khi bạn muốn tìm đọc về một giang sơn nào đó còn xa lạ. Không chỉ mỗi quốc gia, cơ mà mỗi vùng miền, mỗi nơi các bạn sinh sống, làm việc đều có những nét văn hóa truyền thống riêng. Nếu như bạn đang muốn share nhiều rộng với chúng ta bè, đồng nghiệp về nét đặc thù ấy, TOPICA Native để giúp bạn tự tín hơn với bộ từ vựng giờ đồng hồ Anh về văn hóa dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Từ vựng về văn hóa

1.

Xem thêm: Bật Mí Cách Nấu Chè Đậu Đen Mềm Dẻo, Cách Nấu Chè Đậu Đen Mềm Dẻo

Trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh về văn hóa

Culture (ˈkʌltʃə(r)): Văn hóaCultural assimilation (ˈkʌltʃərəl əˌsɪməˈleɪʃn): Sự đồng hóa về văn hóaExchange (ɪksˈtʃeɪndʒ): Trao đổiCultural exchange (ˈkʌltʃərəl ɪksˈtʃeɪndʒ): dàn xếp văn hóaCultural festival (ˈkʌltʃərəl ˈfestɪvl): liên hoan văn hóaCultural heritage (ˈkʌltʃərəl ˈherɪtɪdʒ): di sản văn hoáCultural integration (ˈkʌltʃərəl ˌɪntɪˈɡreɪʃn): Hội nhập văn hóaCultural misconception (ˈkʌltʃərəl ˌmɪskənˈsepʃn): hiểu lầm về văn hóaCultural specificity (ˈkʌltʃərəl ˌspesɪˈfɪsəti): Nét đặc trưng văn hóaCultural uniqueness (ˈkʌltʃərəl juˈniːknəs): Nét độc đáo trong văn hóaCulture shock (ˈkʌltʃə(r) ʃɒk): Sốc về văn hóaAcculturation (əˌkʌltʃəˈreɪʃn): Sự tiếp nhận và biến thay đổi văn hóaAncient monument (ˌeɪnʃənt ˈmɒnjumənt): di tích lịch sử cổArt show (ɑːt ʃəʊ): buổi biểu diễn văn nghệArtworks siêu thị (ˈɑːtwɜːk ʃɒp): shop mỹ nghệAssimilate (əˈsɪməleɪt): Đồng hóaCivilization (ˌsɪvəlaɪˈzeɪʃn): Nền văn minhDiscriminate (against smb) (dɪˈskrɪmɪneɪt): khác nhau đối xử (với ai)Eliminate (ɪˈlɪmɪneɪt): một số loại trừEthical standard (ˈeθɪkl ˈstændəd): chuẩn chỉnh mực đạo đứcFine art handicraft articles (faɪn ɑːt ˈhændikrɑːft ˈɑːtɪkl): Đồ bằng tay thủ công mỹ nghệFolk culture (fəʊk ˈkʌltʃə(r)): văn hóa dân gianFull satisfaction guaranteed (fʊl ˌsætɪsˈfækʃn ˌɡærənˈtiː): bảo đảm hoàn toàn thỏa mãnGarments (ˈɡɑːmənt): Đồ may mặcHistoric site (hɪˈstɒrɪk saɪt): di tích lịch sử lịch sửWonder (ˈwʌndə(r)): Kỳ quanWooden carvings (ˈwʊdn ˈkɑːvɪŋ): Đồ gỗ chạm trổ gỗIntangible cultural heritage of humanity (ɪnˈtændʒəbl ˈkʌltʃərəl ˈherɪtɪdʒ əv hjuːˈmænəti): Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loạiIntegrate (ˈɪntɪɡreɪt): Hội nhậpInternational và domestic tours (ˌɪntəˈnæʃnəl ənd dəˈmestɪk tʊə(r)): các tua du ngoạn quốc tế và nội địaNational identity (ˈnæʃnəl aɪˈdentəti): phiên bản sắc dân tộcNew Year’s Eve (ˌnjuː jɪəz ˈiːv): Đêm giao thừaOffering/ sustenance (ˈɒfərɪŋ/ ˈsʌstənəns): Đồ cúngTradition (trəˈdɪʃn): truyền thốngTraditional opera (trəˈdɪʃənl ˈɒprə): ChèoOral tradition (ˈɔːrəl trəˈdɪʃn): Truyền miệngPrejudice (ˈpredʒədɪs): Định kiến, thành kiếnRace conflict (reɪs ˈkɒnflɪkt): Xung đột sắc tộcRacism (ˈreɪsɪzəm): nhà nghĩa phân biệt chủng tộcRattan wares (ræˈtæn weə(r)): Đồ làm bằng mâyRitual (ˈrɪtʃuəl): Lễ nghiShow prejudice (against smb/smt) (ʃəʊ ˈpredʒədɪs): biểu lộ thành kiến (với ai, chiếc gì)Stone stele (stəʊn): Bia đáTangerine trees (ˌtændʒəˈriːn triː): Cây quít, quấtTet pole (pəʊl): Cây nêu ngày tếtMuseum (mjuˈziːəm): Bảo tàngThe Museum of Fine Arts (ðə mjuˈziːəm əv faɪn ɑːt): kho lưu trữ bảo tàng mỹ thuậtThe Museum of History (ðə mjuˈziːəm əv ˈhɪstri): kho lưu trữ bảo tàng lịch sửThe Museum of the Army (ðə mjuˈziːəm əv ðə ˈɑːmi): kho lưu trữ bảo tàng quân độiThe Museum of the Revolution (ðə mjuˈziːəm əv ðə ˌrevəˈluːʃn): bảo tàng cách mạng

*

Học từ bỏ vựng tiếng Anh về văn hóa

Pagoda (pəˈɡəʊdə): chùaThe Ambassadors’ Pagoda (ðə æmˈbæsədə(r) pəˈɡəʊdə): chùa Quán SứPagoda of the Heavenly Lady (pəˈɡəʊdə əv ðə ˈhevnli ˈleɪdi): chùa Thiên MụThe One Pillar pagoda (ðə wʌn ˈpɪlə(r) pəˈɡəʊdə); miếu Một CộtThe Perfume Pagoda (ðə ˈpɜːfjuːm pəˈɡəʊdə): miếu HươngThe portico of the pagoda (ðə ˈpɔːtɪkəʊ əv ðə pəˈɡəʊdə); Cổng chùaThe ancient capital of the Nguyen Dynasty (ðə ˌeɪnʃənt ˈkæpɪtl əv ðə Nguyen ˈdɪnəsti): cụ đô triều NguyễnMarket (ˈmɑːkɪt): chợThe Ben Thanh market (ðə Ben Thanh ˈmɑːkɪt): Chợ Bến ThànhThe Hung Kings (ðə Hung kɪŋ): những vua HùngThe Lenin park (ðə lenin pɑːk): khu vui chơi công viên LêninThe Reunification Railway (ðə ˌriːˌjuːnɪfɪˈkeɪʃn ˈreɪlweɪ): Đường sắt Thống NhấtThe thirty-six streets of old Hanoi (ðə ˈθɜːti sɪks striːt əv əʊld Hanoi): bố mươi sáu phố phường hà nội thủ đô cổThe Trinh Lords (ðə Trinh lɔːd): những chúa TrịnhThe Vietnamese speciality (ðə ˌviːetnəˈmiːz ˌspeʃiˈæləti): Đặc sản Việt NamTo be imbued with national identity (ɪmˈbjuː): Đậm đà bạn dạng sắc dân tộcTo be well­ preserved (ˌwel prɪˈzɜːvd): Được giữ lại gìn, bảo tồn tốt

*

Học tự vựng giờ đồng hồ Anh về văn hóa

2. Mẫu câu áp dụng từ vựng tiếng Anh về văn hóa

 Văn hóa là công ty đề rất gần gũi mỗi khi bọn họ muốn mày mò và share những góc nhìn của bản thân về một sự vật, sự việc, hay như là một đất nước. Với phần đông mẫu câu thực hiện từ vựng giờ Anh về văn hóa truyền thống dưới đây, shop chúng tôi hy vọng bạn sẽ áp dụng được để giao tiếp trong cuộc sống thường ngày nhé:

We celebrate New Year’s Eve with parties và fireworks – Chúng tôi ăn mừng đêm giao thừa với tiệc tùng, lễ hội và pháo hoaCooking is a hugely important part of French culture – Nấu nạp năng lượng là 1 phần vôi cùng đặc trưng của văn hóa truyền thống Pháp.

Xem thêm: Nguyên Nhân Cơ Bản Dẫn Đến Bùng Nổ Chiến Tranh Thế Giới

The film examines the culture clash between the generations – Bộ phim luận bàn về cuộc xung đột văn hóa truyền thống giữa những thế hệ.The children are taught to respect different cultures – Những đứa trẻ được dạy đề nghị tôn trọng những nền văn hóa truyền thống khác nhauIt’s a result of the cultural exchange between nhật bản and Vietnam – Đó là tác dụng của sự trao đổi văn hóa truyền thống giữa Nhật bản và Việt NamVietnamese Tet traditional holiday is a Cultural uniqueness – Ngày Tết truyền thống là một đường nét văn hóa khác biệt của Việt Nam

Với phần lớn từ vựng tiếng Anh về văn hóa này, hy vọng các bạn sẽ tiếp thu được thật nhiều kỹ năng mới không chỉ có về văn hóa truyền thống mà còn bao gồm cả những kỹ năng khác trong quá trình học. Vượt qua nỗi sợ “học vẹt từ vựng” bằng phương pháp đặc biệt được tin dùng vày 80000+ trên 20 nước nhà tại đây