UNIT 1 LỚP 11: WRITING

     

1. The following are some family rules. Complete them, using the phrases below. Add a few more if you can.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 11: writing

Bạn vẫn xem: tiếng anh lớp 11 unit 1 writing

(Dưới đấy là những lý lẽ trong gia đình. Sử dụng những các từ tiếp sau đây để hoàn thành câu. Nếu rất có thể em hãy bổ sung cập nhật thêm)


*

Hướng dẫn giải:1. My parents don"t let me stay out late at the weekend.2. They make me keep my room tidy.3. They tell me lớn take my studies seriously.4. They warn me not to lớn smoke or take drugs.5. They want me lớn have good table manners.6. I am not allowed to stay overnight at my friend’s house.7. They forbid me lớn swear or spit on the floor.

Tạm dịch:• giữ phòng của tôi gọn gàng• Tôn trọng tín đồ cao tuổi• Giữ cân nặng bằng bằng cách tham gia một môn thể thao• học nghiêm túc• giúp đỡ về việc nhà với các quá trình nhà khác• Theo bước chân của họ• có cách cư xử tốt• Thăm các cụ tôi ít nhất mỗi tuần một lần• bạn bè dục buổi sáng mỗi ngày• Chỉ chơi game điện tử vào thời gian cuối tuần• tránh việc nguyền rủa• ko khạc nhổ bên trên sàn nhà

1. Phụ huynh tôi không để tôi sống lại muộn vào thời điểm cuối tuần.2. Họ khiến tôi giữ phòng của mình gọn gàng.3. Bọn họ bảo tôi học nghiêm túc.4. Họ cảnh báo tôi không thuốc lá hoặc sử dụng thuốc.5. Người ta muốn tôi bao gồm cách cư xử tốt.6. Tôi không được phép nghỉ ngơi qua đêm tại nhà bạn của người sử dụng tôi.7. Bọn họ cấm tôi chửi rủa hoặc khạc nhổ bên trên sàn nhà.

Xem thêm: Mẫu Sổ Chủ Nhiệm Tiểu Học Theo Thông Tư 30, Mẫu Sổ Chủ Nhiệm Tiểu Học 2022 Theo Thông Tư 28

(Hãy hiểu lại danh mục ở bài bác tập 1 rồi chọn cha quy định quan trọng nhất mà cha mẹ em thường áp dụng với em. Hãy nghĩ về ra lý do và viết vào mức trống đến sẵn.)


*

Hướng dẫn giải:The most important rule in my family is that we should visit our grandparents at least once a week. We live about 10 km away, và my parents want us lớn have a closer relationship with our grandparents by visiting them regularly & making sure that they are not lonely.

Xem thêm: Lời Dẫn Chương Trình Thời Trang Giấy, Báo Cũ, Chương Trình Văn Nghệ Biểu Diễn Thời Trang

3. An English teenager is going to stay with your family for two months on a cultural homestay programme. Complete a letter lớn inform him / her of the rules in your family. Write between 160-180 words, using the suggested ideas in the danh sách above.

(Một bạn học viên người Anh sắp đến sang sinh hoạt lại trong mái ấm gia đình em trong tầm 2 tháng theo lịch trình giao lưu lại văn hóa. Hãy xong xuôi bức thư nhằm báo cho mình đó biết về những công cụ trong mái ấm gia đình em. Hãy áp dụng ý tưởng lưu ý trong hạng mục trên đề viết bức thư dài khoảng 160-180 từ.)


*

Hướng dẫn giải:Pham Ngoc Thach, Dong Da. Ha Noi, Viet nam giới February. 10th. 20...Dear Lauren,I"m very happy khổng lồ know that you"ll be staying with my family for two months. We live in a four-bedroom flat on the 15th floor. You will have your own bedroom for your stay here.You asked me about our family rules. There are three important ones that we must follow.One important rule in my family is that every thành viên of the family has khổng lồ keep his or her own room tidy. My brother và I have khổng lồ make our beds every morning, & clean the floor và windows twice a week.Another important rule is that my brother & I must be home before 10 p.m. My parents are very strict và believe that setting a curfew will help us become responsible, và stay sale & healthy.The third important rule is that we mustn"t invite friends lớn stay overnight. This is not only our family rule, but also the rule for ail people living in the building.If you have any questions, please let me know. We will try our best to lớn make you feel comfortable during your stay with us.I hope you will enjoy your time in Viet Nam.Looking forward lớn meeting you.Best wishes,Ha