READING UNIT 1: HOME LIFE ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

     

Đây là chương mở màn của công tác tiếng Anh lớp 12, luân chuyển quanh công ty đề cuộc sống thường ngày gia đình - một chủ đề khá rất gần gũi và ngay gần gũi. Nội dung bài viết cung cấp đầy đủ từ vựng, cấu tạo cần học tương tự như hướng dẫn bí quyết làm những bài tập vào phần A - Reading.


*

I. Từ bỏ vựng tất cả trong bài bác học:

Dưới đấy là các từ mới sử dụng trong phần Reading:

shift <∫ift> (n): ca, kípbiologist (n): đơn vị sinh vật dụng họcresponsibility (n): trách nhiệmhousehold chores (n); việc nhà, bài toán vặt vào nhàattempt <ə"tempt>: sự cụ gắngmischievous <"mist∫ivəs> (adj): tinh nghịch, tai quáiclose-knit <"klousnit>:gắn bó với nhau (về tình cảm, quyền lợi)

II. Cấu tạo cần để ý trong bài xích học:

to join hands: cố kỉnh tay nhau, thuộc nhauto take/assume the responsibility to sb for sth: chịu trách nhiệm với ai về điều gì đóto run the household: trông nom việc nhàto be willing (to bởi vì sth) : chuẩn bị làm loại gìto give a hand: góp một tayto win a place at university: thi đỗ vào trường đại họcto take out the garbage: đổ rác

III. Lí giải giải bài bác tập

1. Before you read

Hỏi và trả lời các câu sau:

1. Where is the family?

The family is sitting in their living room

2. What is each member of the family doing?

The father is playing with the son & the mother is helping the girl with her study.

Bạn đang xem: Reading unit 1: home life đời sống gia đình

3.Is the family happy? Why (not)?

It"s a happy and closely-knit family, everyone of which loves và helps one another.

2. While you read:

Đây là bài bác đọc của unit trong sách giáo khoa:

I come from a family of five people : my parents , my two younger brothers và I . My mother works as a nurse in a big hospital.She has khổng lồ work a long hours and once a week she has lớn work on a night shift . My father is a biologist .He works from 8 am lớn 5 pm in a lab , but sometimes when there is a project he doesn’t come home until very late at night . Althought my parents are very busy at work, they try lớn spend as muck time for their childrens as possible . It is generally believed the “ men make house và women make trang chủ “ but in my family , both parents join hands khổng lồ give us a nice hoyuse và a happy hime.My mother is a very caring woman . She takes the responsibility for running the household .She is always the first one to get up in the morning khổng lồ make sure that we leave trang chủ for school with breakfast and in suitable clothers . In the afternoon , after hospital ,she rushes khổng lồ the market , the hurries trang chủ so that dinner is readdy on the table by the time Dad gets home. Dad is always willing to give a hand with cleaning the house . Unlike most men , he enjoys cooking.Sometimes , at weekends . He cooks us some special dishes. His eel soup is better than any other soups I have ever eatẹn.As I am now in my final year at the secondary school, và in my attempt lớn win a place at university , I am under a lot of study pressure. However. Being the eldest child và the only daughter in the family I try ti help with household chores.My main reponsibility is khổng lồ wash the dishes and take out the garbege. I also look after the boys , who are quite active & mischievous sometimes, but most of the time they are quite obedient và hard-working . They love joining my father in mending things around the house ar weekend.We are a very close-knit family and very supportive of one another.We often tóm tắt our feelings , & whenever problems come up, we discuss them frankly & find solutions quickly. We always feel safe & secure in our family. It is a base frim which we can go into the world with confidence .

Task 1: lựa chọn đáp án gồm nghĩa sát nhất với những câu đến sẵn

1.He doesn"t come trang chủ until very late at night. (Anh ấy ko về nhà cho đến đêm muộn)

A. He never comes home late at night.B. He comes home late at night. (Anh ấy về đơn vị lúc đêm muộn)C. He sometimes comes home late at night.

=> Chọn câu trả lời B

2. "Men build the house and women make it home" (Đàn ông xây nhà, bọn bà làm tổ ấm)

A. Both men and women are good at building houses.B. Men and women have to live separately.C.Men’s responsibility is to work and support the family and women’s job is lớn look after the family. (Trách nhiệm của bầy ông là thao tác làm việc và cung ứng gia đình và các bước của thiếu phụ là âu yếm gia đình).

=> Chọn đáp án C

3. Our parents join hands khổng lồ give us a nice house và a happy home. (Bố chị em tôi với mọi người trong nhà chung tay nhằm cho cửa hàng chúng tôi một khu nhà ở đẹp với hạnh phúc)

A. Our parents work together lớn give us a nice house and a happy home.(Bố mẹ tôi cùng cả nhà chung tay để cho cửa hàng chúng tôi một nơi ở đẹp cùng hạnh phúc)B. Our parents take each other’s hands when they give us a nice house và a happy home.C. Our parents shake hands when they give us a nice house và a happy home.

=> Chọn câu trả lời A

4. The boys are mischievous sometimes. (Những cậu nhỏ nhắn đôi khi cực kỳ tinh ranh, nghịch ngợm)

A. The boys are well-behaved sometimes.B. The boys enjoy playing tricks and annoying people sometimes (Những cậu nhỏ xíu đôi khi sử dụng mánh khóe và có tác dụng mọi người khó chịu)C. The boys miss their parents sometimes.

=> Chọn giải đáp B

5. We are a very close-knit family. (Chungs tôi là một gia đình rất khăng khít)

A. Members of our family have very close relationships with each other. (các member trong gia đình tôi có quan hệ rất thân cận với những người khác)B. Members of our family need each other.C. Members of our family are never close khổng lồ each other.

Xem thêm: Làm Sao Để Tẩy Thuốc Nhuộm Trên Da Đơn Giản, Hiệu Quả, Cách Tẩy Vết Thuốc Nhuộm Tóc Trên Da

=> Chọn câu trả lời A

Task 2: Đọc và vấn đáp câu hỏi:

1. How busy are the parents in the passage?

The mother has towork a long hours và once a week she has khổng lồ work on a night shift & the fatherworks from 8 am khổng lồ 5 pm in a lab , andsometimes when there is a project he doesn’t come home until very late at night.

2. How caring is the mother?

She’s always the first khổng lồ get up in the morning lớn make sure her children can leave trang chủ for school with breakfast and in suitable clothes, & she always makes dinner ready before her husband gets home.

3. How vì chưng the father & the daughter cốt truyện the household chores?

The father sometimes cooks some special dishes và mends things around the house at weekends. & the daughter helps with the household chores: washing up & taking out the garbage. She also takes care of her two younger brothers.

4.What is the daughter attempt to vị after secondary school?

She attempts to win a seal in a university.

5. Why vì the children feel they are safe và secure in their family?

Because they are a close-knit & supportive of one another, they often chia sẻ their feelings & whenever problems come up, they discuss them frankly and quickly find solutions

3.After you read:

So sánh gia đình được diễn đạt trong đoạn văn với mái ấm gia đình của bạn

Dưới đây là một nội dung bài viết gợi ý cho chúng ta tham khảo:

Unlike the family descibed in the text, my family as four people in my family: My father, my mother, my younger sister và I. My mother is an English teacher, she works quite far from home so that she has lớn go to work very early in the morning. My father is a doctor. He is very busy everyday, sometimes he has to lớn work on a night shift, the same with the mother in the passage. In spite of being very busy with their job, my family always spend time together, especially at weekend. My parents take me và my sister out for dinner, & we also go khổng lồ the cinema khổng lồ watch some interesting movie.

My biggest goal this time is to lớn pass the entrance exam of the university, so that I have to spend lots of time learning. However, my sister and I join hands khổng lồ help my parents to bởi vì houseworks và cook meals when they come home late. The gaps between my sister & I is quite big, so we not very close-knit, but we love & always willing khổng lồ help each other every time.

Xem thêm: Sữa Óc Chó Bao Nhiêu 1 Thùng, Sữa Óc Chó Hạnh Nhân Dạng Gói 20 Gói/Thùng 195Ml

I bởi not spend much time talking with my parents about problems, & we all busy everyday. However, we spend time together as much as possible lớn build-up the family"s relationships between members.