UNIT 1 LỚP 10: WRITING

     

Unit 1: A Day In The Life Of… – giờ Anh Lớp 10

D. Writing

D. Writing Unit 1 Trang 17 SGK giờ Anh Lớp 10

Task 1. Read the following passage và find all the verbs that are used in the past simple và the connecttors (time expressions) in the story. (Đọc đoạn văn sau cùng tìm toàn bộ các hễ từ được sử dụng ở thì vượt khứ 1-1 và những từ nối (cụm từ diễn đạt thời gian) trong câu chuyện.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 10: writing

)

A narrative

()(14^th) July 1995 is a day I shall never forget. On that day, I stared death in the face.

*

Our flight was due khổng lồ leave at 11 a.m., & I arrived at the airport quite early. We got on the plane at 10:30 & the plane took off on time. The air-hostesses were just beginning lớn serve our lunch when the plane began to lớn shake.

At first, we thought we were flying in bad weather. We were told lớn stay seated & fasten our seat belts. Then suddenly the plane seemed to lớn dip. We realised we were in danger. Many people screamed in panic. We all thought we had only minutes khổng lồ live.

Then, just when we had given up all hope, we felt the plane slowly gained height. A few minutes later the pilot announced that everything was all right.

We were all overjoyed & relieved. One hour later we landed safely. It was the most frightening experience of my life.

Tạm dịch

Một câu gửi kể

Chuyến cất cánh của công ty chúng tôi theo kế hoạch sẽ xuất hành lúc 11 giờ đồng hồ sáng, tôi đến trường bay rất sớm. Công ty chúng tôi lên máy cất cánh lúc 10.30 với máy cất cánh cất cánh đúng giờ. Các cô tiếp viên vừa ban đầu phục vụ bữa trưa thì máy bay bước đầu chao đảo.

Thoạt đầu shop chúng tôi tường mình đang bay trong tiết trời xấu. Công ty chúng tôi được yêu ước ngồi yên và thắt dây an toàn. Thình lình sản phẩm bay dường như lao xuống. Công ty chúng tôi nhận thấy minh đang chạm mặt nguy hiểm. Nhiều người dân kêu thét lên hoảng sợ. Tất cả shop chúng tôi đều nghĩ rằng mình chỉ còn sống vài ba phút nữa thôi.

Rồi ngay lập tức khi công ty chúng tôi hoàn toàn giỏi vọng, cửa hàng chúng tôi cảm thấy sản phẩm công nghệ bay dần dần lấy lại độ cao. Vài ba phút sau viên phi công thông tin là mọi bài toán đã ổn. Vớ cả chúng tôi đều vui tươi nhẹ nhõm. Một tiếng sau máy cất cánh hạ cánh an toàn. Đó là 1 trong sự việc khủng khiếp nhất trong đời tôi.

Hướng dẫn giải

The simple past: stared; was; arrived; got; took off; began; thought; were; told; seemed; realized; screamed; thought; had; felt; announced; was; landed.

Connectors: on that day, when, at first, then, just when, a few minutes later, one hour later.

Tạm dịch

Thì thừa khứ đơn: stared; was; arrived; got; took off; began; thought; were; told; seemed; realized; screamed; thought; had; felt; announced; was; landed.

Liên từ: on that day, when, at first, then, just when, a few minutes later, one hour later.

Task 2. Work in groups. Identify the events, the climax, and the conclusion of the story. Then report your results. (Làm câu hỏi theo nhóm. Khẳng định những sự kiện, đỉnh điểm câu chuyện và phần dứt của câu chuyện. Tiếp đến tường thuật tác dụng của em.)

Hướng dẫn giải

The events: got on plane, plane took off, hostesses were just beginning to lớn serve lunch when the plane began lớn shake, plane seemed lớn dip, people scrcamed in panic

The climax: We all thought we had only minutes to lớn live.

Xem thêm: Tại Sao Xung Thần Kinh Được Dẫn Truyền Trong Một Cung Phản Xạ Chỉ Theo Một Chiều

The conclusion: pilot announced that everything was all right, we landed safely.

Tạm dịch

Những sự kiện: lên máy bay, máy bay cất cánh, các nữ tiếp viên chỉ mới bước đầu phục vụ bữa trưa thì sản phẩm công nghệ bay ban đầu rung chuyển, sản phẩm bay dường như đang rơi, mọi fan hoảng loạn.

Đỉnh điểm câu chuyện: vớ cả chúng tôi nghĩ chỉ từ vài phút đế sống.

Phần kết: Phi công thông báo toàn bộ đã ổn. Cửa hàng chúng tôi hạ cánh an toàn.

Task 3. Use the prompts below to lớn build up a narrative about a hotel fire. (Dùng trường đoản cú gợi ý dưới để viết một mẩu truyện kể về cuộc hỏa hoán vị ở khách hàng sạn.)

Last year /I / spend / summer holidays / a seaside town. / The khách sạn / be modern / comfortable. / I / have / wonderful holiday / until / fire.

It / be / Saturday evening / và / everybody / be / the discotheque / ground floor. / It / be / crowded / with people. / They / dance /and / sing happily. / Suddenly / we / smell / smoke. / Then / black smoke / begin / fill / room. / Everybody / start / scream / in panic. / People / run toward / fire exits. / One door / be / block. / Many people / begin / cough / choke.

Then / just as we / think / we / have / only / minutes / live, / fire brigade / arrive. / Firemen / fight / their way / into / room / & soon / everyone / be / safely out of the building. / Luckily / nobody / be / seriously hurt. / It / be / most frightening experience / my life.

Hướng dẫn giải

Last year, I spent my summer holidays in a seaside town. The hotel was modern và comfortable. I had a wonderful holiday until the fire.

It was Saturday evening and everybody was in the discotheque on the ground floor. It was crowded with people. They were dancing và singing happily. Suddenly, we felt smoke. The đen smoke began khổng lồ fill up the room. Everybody began khổng lồ scream in panic. People ran towards the fire exits. One door was blocked. Many people began lớn cough và choke.

Then, just as we all thought we had only minutes lớn live, the fire brigade arrived. Firemen fought their way into the room, and soon, everyone was safely out of the building. Luckily, nobody was seriously hurt. It was the most frightening experience of my life.

Tạm dịch

Năm ngoái, Tôi vẫn nghỉ hè tại một thị trấn ven biển. Khách sạn hiện đại và thoải mái. Tôi đã gồm một kỳ du lịch tuyệt vời cho đến khi vụ cháy nổ diễn ra.

Đó là về tối thứ bảy và mọi fan ở trong vũ trường trên tầng trệt, rất nhiều người. Họ sẽ nhảy múa và hát vui vẻ. Đột nhiên, shop chúng tôi thấy khói. Sương đen bước đầu lấp đầy căn phòng. Phần nhiều người ban đầu hét lên vào hoảng sợ. Mọi tín đồ chạy về phía cửa sinh hiểm. Một cánh cửa đã bị chặn. Những người bước đầu ho với nghẹt thở.

Sau đó, khi công ty chúng tôi nghĩ chỉ bao gồm vài phút để sống, đội cứu vớt hỏa đến. Quân nhân cứu hỏa vẫn tiến vào phòng, với chẳng mấy chốc, mọi bạn đều bình an ra ngoài tòa nhà. May thay, không có bất kì ai bị mến nặng. Đó là trải nghiệm kinh sợ nhất trong cuộc đời tôi.

Xem thêm: Xem Phim Kiếm Vũ Thời Đại Sát Thủ Thuyet Minh Hd, Kiếm Vũ Thời Đại Sát Thủ Hd Vietsub + Thuyết Minh

Các chúng ta Vừa xem Qua văn bản D. Writing Unit 1 Trang 17 SGK giờ Anh Lớp 10. Bài xích Học bao hàm Task 1, Task 2, Task 3, Sau bài học Này Các các bạn sẽ Đến E. Language Focus – Unit 1: A Day In The Life Of…, các bạn Cùng theo dõi và quan sát Nhé.