Language Focus Unit 3: At Home

     

Look at the pictures. Complete the dialogue. Use must or have to & the verbs in the box. (Hãy nhìn tranh và hoàn thành hội thoại sau, áp dụng must hoặc have to lớn và hễ từ mang lại trong khung.)


bài xích 1

Task 1. Look at the pictures. Complete the dialogue. Use must or have to and the verbs in the box.

Bạn đang xem: Language focus unit 3: at home

(Hãy quan sát tranh và chấm dứt hội thoại sau, áp dụng must hoặc have to và cồn từ đến trong khung.)

*

Lời giải chi tiết:

Nga: Can you come khổng lồ the movies, Lan?

Lan: No. I have lớn do my chores.

Nga: What vày you have khổng lồ do?

Lan: I (1) must/ have khổng lồ tidy my bedroom. Then I (2) must/ have khổng lồ dust the living-room & I (3) must/ have lớn sweep the kitchen floor, too.

Nga: That won"t take long. What else?

Lan: I (4) must/ have to lớn clean the fish tank and then I (5) must/ have khổng lồ empty the garbage. Finally, I (6) must/ have to lớn feed the dog.

Nga: OK. Let’s start. Then we can go out.

Tạm dịch:

Nga: Bạn có thể đến xem phim không Lan?

Lan: Không. Mình nên làm quá trình nhà.

Nga: Bạn đề xuất làm gì?

Lan: Mình phải dọn dẹp và sắp xếp phòng ngủ của mình. Sau đó, mình đề xuất hút bụi phòng khách và quét sàn nhà bếp nữa.

Nga: Việc đó sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Còn điều gì nữa không?

Lan: Mình phải dọn dẹp vệ sinh bể cá và tiếp đến mình phải đổ rác. Cuối cùng, mình yêu cầu cho chó ăn.

Nga: OK. Hãy ban đầu nào. Sau đó bạn có thể đi ra ngoài.


bài bác 2

Task 2. Look at the pictures. Use ought to to give advice khổng lồ these people.

(Em hãy nhìn tranh rồi sử dụng ought to để khuyên những người dân này.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

a. You ought lớn study harder. 

b. You ought to get up earlier.

c. You ought to go on a diet.

d. You ought to lớn eat more fruit.

e. You ought to lớn go to a dentist.

Tạm dịch:

a. Bạn nên học chăm chỉ hơn.

b. Bạn nên dậy nhanh chóng hơn.

c. Các bạn nên ăn uống kiêng.

d. Chúng ta nên ăn uống nhiều trái cây hơn.

e. Bạn nên đi gặp gỡ nha sĩ.


bài xích 3

Task 3. Complete the diologues. Use the reflexive pronouns in the box. You will have lớn use some of the reflexive pronouns more than once.

(Em hãy chấm dứt các đối thoại sau, dùng những đại từ bội nghịch thân mang lại ở trong khung. Em sẽ bắt buộc dùng một vài ba đại từ phản thân nhiều hơn một lần.)

myself yourself himself yourselves

herself ourselves themselves

a.

Miss Lien: Did someone help bố draw that picture?


Bao: No. He did it (0) himself.

b.

Nga: The repairman can’t fix the washing machine until tomorrow.

Mrs. Linh: Come on. We’ll have khổng lồ try and do it (1) _______.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xem Tốc Độ Xử Lý Của Máy Tính Đơn Giản, Tốc Độ Bộ Xử Lý Là Gì

c.

Aunt Thanh: What’s the matter, Hoa?

Hoa: I cut (2)_______.

Aunt Thanh: Let me see. Oh, it"s all right. You didn"t cut (3) _______ badly.

d.

Lan: Why are you crying, Nga?

Nga: I just watched the movie Romeo và Juliet. The boy killed (4)_______ and then the girl killed (5)_______ as well.


Lan: Why did they kill (6)_______?

Nga: It’s a long story.

e.

Mr. Nhat: Boys và girls, you"ll do this experiment this afternoon.

Students: Will you come lớn help us?

Mr. Nhat: Yes, I will. But you"ll have to vị it (7)_______ first.

Lời giải đưa ra tiết:


(0) himself (1) ourselves (2) myself

(3) yourself (4) himself (5) herself


(6) themselves (7) yourselves

Tạm dịch:

a.

Cô Liên: Có đề xuất ai đó đã giúp bố vẽ bức tranh đó?

Bảo: Không. Em ấy tự vẽ.

b.

Nga: Thợ thay thế sửa chữa không thể sửa sản phẩm giặt cho tới ngày mai.

Bà Linh: Thôi nào. Chúng ta sẽ phải cố gắng và tự sửa thôi.

c.

Dì Thanh: gồm chuyện gì vậy. Hoa?

Hoa: Cháu bị đứt tay.

Dì Thanh: Để dì xem. Ồ, đã ổn thôi. Vết cắt không sâu lắm.

d.

Lan: nguyên nhân bạn khóc, Nga?

Nga: mình vừa xem bộ phim truyền hình Romeo với Juliet. Phái mạnh trai tự gần cạnh và rồi cô nàng cũng từ sát.

Lan: lý do họ từ sát?

Nga: Đó là 1 câu chuyện dài.

e.

Thầy Nhật: các em sẽ làm cho thí nghiệm này vào chiều ni nhé.

Học sinh: Thầy sẽ đến để giúp chúng em phải không ạ?

Thầy Nhật: Ừ. Nhưng những em sẽ bắt buộc tự mình có tác dụng trước.

Xem thêm: Vật Lý 11 Bài 12 Thực Hành Xác Định Suất Điện, Giải Bài Tập Vật Lí 11


bài 4

Task 4. Work with a partner. Ask & answer questions about Hoa, Nam, Ha, Nga, & Mrs. Vui using Why -Because.

(Em hãy cùng bạn em hỏi và trả lời câu hỏi về Hoa, Nam, Hà cùng Nga, dùng Why - Because.)