Unit 4 Lớp 12: Reading

     

Bài viết phía dẫn biện pháp học và biện pháp giải bài tập của phần reading về công ty đề khối hệ thống giáo bên trường , một công ty điểm rất đáng để quan trọng điểm trong chương trình tiếng Anh 12. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, kết cấu cần nhớ và tham khảo lưu ý giải bài xích tập bên dưới đây.


*

I. Từ bỏ vựng

compulsory (a)=mandatory/obligatory: bắt buộceducation cấp độ (n): cung cấp họccurriculum (n): chương trình họctuition fees (n): học tập phígeneral education: giáo dục và đào tạo phổ thôngstate school : ngôi trường quốc lậpindependent school : ngôi trường tư- public school: ngôi trường dân lậpacademic year <,ækə"demik jiə:>: năm họccertificate (n): bệnh chỉ, giấy bệnh nhận

II. Cấu tạo cần lưu giữ ý:

to be separated <"sepəreitid>: được tách rato be made up: được tạo cho bởito put into force: bao gồm hiệu lực

III. Hướng dẫn giải bài bác tập

1. Before you read:

Read the facts below & decide whether the statements are true (T) or false (F). Then compare your results with your partner’s.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 12: reading

(Đọc rất nhiều sự kiện tiếp sau đây và tiếp nối quyết định phần lớn câu nói đúng (T) tốt sai (F), tiếp nối so sánh kết quả của em với hiệu quả của các bạn cùng học.)

1. Children start Grade 1 when they are 6 years old.

2. Schooling is compulsory from the age of 6 lớn 16

3. The school year generally begins in September và ends in late May.

4. The students vì not have any examinations when they finish secondary schoo

5. A school year consists of two terms.

T

F

T

F

T

2. While you read:

Đây là bài bác đọc của unit trong sách giáo khoa:

Schooling is compulsory for all Englgish children from the age of 5 khổng lồ 16. The academic year in Enland runs from September lớn uly và is divided into 3 terms Autumn Term is from the beginning of September to mid-December. Spring Term is from the beginning of January to lớn id-March and Summer Term from early April to lớn mid-July Each term is separated by a one-week-break called half-term, usually at the over of October, mid-Ferbruary and the kết thúc of May.

There are two parallel school systems in England. The first is the state scool system, which is không tính phí for all students and paid for by state. The second category is the”Independent” or “public” school system, which is fee-paying. The state school system, which educated 93% of the pupils in England, can be divided into two levels of education: Primary education and secondary education.

See the table below for more information about the school education system in England.

The National Curriculum is mix by government and must be followed in all state schools. It is made up of the follwing subjects: English, Design và technology, Geography, maths, Information technology, Musicin the national examination at certain , sience, art, physical education, history, và a Modern Foreign Language. English, Maths và science are vi xử lý core subjects, which are compulsory in the nation examinations at certain stages of the school education system.

Xem thêm: Hướng Dẫn Ôn Thi Đại Học Môn Văn Giá Siêu Tốt, Hướng Dẫn Ôn Thi Thpt Quốc Gia Môn Văn

School education system in England:


Level of education

Grade/Year

(From – to)

Age

(From – to)

Pre-school

Childcare environment

3 -4

In an Infant or Primary school

4 - 5

Primary school

1 – 3

5 – 7

4 – 6

8 – 10


Task1:Find words or phrases in the reading passage which have the same following meanings.

(Tìm phần nhiều từ hoặc cụm từ trong bài xích đọc gồm cùng hầu hết nghĩa sau.)

1. Schools in which all children can attend without paying tuition fees

state school

2. A stage of study for children aged from 5 khổng lồ 10

primary education

3. A stage of study for children aged from 11 to lớn 16

secondary education

4. Put into force by the law

compulsory

5. The examinations children sit at the over of compulsory education

the General Certificate of Secondary Education

6. A detailed plan for a course of study offered in a school or college

Curriculum

Task 2:Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi)

1. When vì children in England start theircompulsory education at school? (Lúc như thế nào thì trẻ em ở Anh bước đầu giáo dục buộc phải ở trường?)

They reach the age of 5.

2. How many terms are there in a school year in England? (Có bao nhiêu học kỳ trong một năm học sống Anh?)

There are three terms.

3. What are the two school systems in England? (Hai hệ hống trường ngơi nghỉ Anh là gì)

The two school systems in England are the state school system and the "independent" or “public” school system.

4. Vày children have khổng lồ pay fees if they go khổng lồ “independent” or “public” schools? (Trẻ em tất cả phải trả ngân sách học phí nếu tới trường ở trường tư ở mặt Anh không?)

Yes, they do.

5. How many vi xử lý core subjects are there in the national curriculum? (Có từng nào môn chủ yếu ở trong công tác học quốc gia?)

There are three chip core subjects in the national curriculum: English, Maths & Science.

Xem thêm: Mua Bán Nhà Đường Bùi Minh Trực Phường 6 Quận 8 Giá Rẻ, Please Wait

6. When can students take the GCSE examination? (Lúc như thế nào thì học sinh rất có thể tham gia kì thi GCSE?)

When they finish the secondary schools, they have 10 take an examination called the General Certificate of Secondary Education. (GCSE)

3. After you read:

Work in groups. Tell the others one of the most difficult school subjects you are studying and what you would like your friends và your teacher to dc lớn help you learn that subject more effectively.

(Làm việc từng nhóm. Kể cho chúng ta khác trong số những môn học nặng nề nhất sống trường em sẽ học và phần đa gì em muốn chúng ta em và giáo viên của em làm để giúp em học tập môn đó hữu hiệu hơn.)

Gợi ý hội thoại

A: Is there any subject you find the most difficult?B: Yes, it"s English.C: What bởi you find difficult about it?B: Its pronunciation. Most of my friends do think so.C: bởi you ask your teacher to lớn help you?B: Why not? But after a lot of practices I still find I cannot pronounce & read the words correctly.A: Well, from my experience, in order lớn speak English well & correctly we should be patient and constant. It takes a lot of time và patience. You read a word or a sentence many times until you find it good enough.C: và you should study with your friends khổng lồ help one another in speaking. If possible, you can ask your teacher to correct you when you find you‘re run good or not confident in yourself.A: You will speak more easily & better if you"re patient & practise frequently.