Tiếng Anh Lớp 11

     

1. A. Match the words with the pictures & answer the question. (Ghép các từ và tranh sau đây cho phù hợp, kế tiếp trả lòi câu hỏi.)


*

b. What is the common cause of all the disasters depicted in the pictures above. (Nguyên nhân chung của các thảm hoạ được trình bày trong tranh là gì?)


2. Professor Linn is talking to a class of grade 11 students about global warming Listen to lớn the talk and choose the best answers.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 11


(Giáo sư đang thủ thỉ với học sinh lớp 11 về hiện nay tượng nóng lên toàn cầu. Nghe bài thủ thỉ và chọn gần như câu vấn đáp đúng nhất)


https://thietkewebshop.vn/wp-content/uploads/2019/01/Lop-11-moi.unit-6.Listening.2.-Professor-Linn-is-talking-to-a-class-of-grade-11-students-about-global-warming-Listen-to-the-talk-and-choose-the-best-answers.mp3
*

Tạm dịch:

1. Câu nào tiếp sau đây KHÔNG được nhắc trong cuộc nói chuyện?A. Lạnh lên thế giới là gì.B. Nguyên nhân gây ra sự nóng lên toàn cầu.C. Ảnh hưởng của sự việc nóng lên toàn cầu.D. Làm ráng nào để gia công giảm sự nóng dần lên toàn cầu.

2. Mục đích chính của bài xích giảng của gs Linn là gì?A. Có tác dụng cho học sinh hiểu được sự tăng cao lên toàn cầu.B. Để làm cho học viên hiểu rằng kia là trách nhiệm của họ để bớt sự tăng cao lên toàn cầu.C. Để giúp học viên hiểu được khí công ty kính là gì.D. Để làm cho cho học sinh hiểu rằng sự nóng lên trái đất dẫn đến các quy mô thời tiết thảm khốc.

3. Bao gồm bao nhiêu nguồn thải khí đơn vị kính mà GS. Linn nói đến?A. MộtB. HaiC. BaD. Bốn

4. Tất cả bao nhiêu người rất có thể phải chịu ảnh hưởng của sự nóng dần lên toàn cầu?A. Một triệu người.B. Hàng trăm ngàn người.C. Hàng trăm ngàn triệu người.D. 20-30% số lượng dân sinh thế giới.

5. Theo cuộc nói chuyện này, bước đầu tiên để làm gì sẽ giúp đỡ giảm sự ấm dần lên toàn cầu?A. Để có tương đối nhiều thông tin về nhà đề.B. Biến hóa lối sống của bạn.C. Để thông báo cho tất cả những người khác về công ty đề.D. Để truyền cảm xúc cho fan khác gắng đổi.


Audio Script:

Hi, everybody. In my talk today, I"ll discusss global warming, & its causes and effects on our lives. I hope you can all understand that it’s everyone"s duty to help reduce global warming right now.

You all know that global warming is the rise in the average temperature of the earth due to lớn the increase of greenhouse gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, methane, and water vapour. Climate scientists now believe that humans are mainly responsible for this. The burning of fossil fuels such as coal, oil, và natural gas. & the cutting down of large areas of forests have contributed lớn the emission of a large amount of harmful gases into the atmosphere in recent years. The thick layer of these gases traps more heat from the sun, which leads to lớn the increase in the earth"s temperature.

Global warming results in climate change và catastrophic weather patterns such as heat waves, Hoods, droughts và storms, which can affect human lives. Hundreds of millions of people may suffer from famine, water shortages, and extreme weather conditions if we bởi not reduce the rate of global warming. This could also result in a 20-30% loss of animal & plant species.

Being well-informed about the effects of global warming is the first important step towards solving this problem. You"ll be more willing to lớn change your lifestyle if you understand the impact of global warming. Moreover, you"ll be able khổng lồ inform others và inspire change.


Dịch Script:

Chào các người. Trong bài rỉ tai của tôi hôm nay, tôi sẽ bàn bạc về sự nóng dần lên toàn cầu, các vì sao và ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống của bọn chúng ta. Tôi mong muốn tất cả các bạn đều phát âm rằng nhiệm vụ của mọi tín đồ là giúp sút sự rét lên toàn cầu ngay bây giờ.

Bạn đều hiểu được sự lạnh lên trái đất là sự tăng thêm nhiệt độ trung bình của trái đất bởi vì sự tăng thêm các khí đơn vị kính như carbon dioxide, carbon monoxide, khí mê-tan với hơi nước. Các nhà khoa học khí hậu hiện giờ tin rằng con người sở hữu yếu chịu trách nhiệm về điều này. Việc đốt những nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ, với khí tự nhiên. Và câu hỏi cắt giảm những khu rừng to lớn đã đóng góp thêm phần phát thải một lượng lớn khí độc hại vào thai khí quyển một trong những năm sát đây. Các tầng lớp dày thừa nhận nhiệt nhiều hơn từ khía cạnh trời, dẫn đến sự ngày càng tăng nhiệt độ của trái đất.

Hậu quả của sự nóng lên thế giới dẫn mang lại sự đổi khác khí hậu và những kiểu thời tiết khắc nghiệt như sóng thần, số đông lụt, hạn hán cùng bão, bao gồm thể ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của bé người. Hàng trăm ngàn triệu người hoàn toàn có thể bị nạn đói, háo nước và đk thời tiết rất đoan nếu họ không làm cho giảm tỷ lệ ấm lên toàn cầu. Điều này cũng rất có thể dẫn mang đến mất 20-30% những loài động vật hoang dã và thực vật.

Được thông tin khá đầy đủ về tác động của sự nóng lên trái đất là những bước đầu tiên đặc biệt để giải quyết vấn đề này. Các bạn sẽ sẵn sàng chuyển đổi lối sống của bản thân nếu bạn hiểu được ảnh hưởng tác động của sự tăng cao lên toàn cầu. Hơn nữa, bạn sẽ có thể thông báo cho tất cả những người khác và tạo xúc cảm cho sự nuốm đổi.

Xem thêm: Lời Bài Hát Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống Lyrics, Lời Bài Hát Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống


3. Listen khổng lồ the talk again & answer the questions. (Nghe lại bài rỉ tai và trả lời câu hỏi.)


*

Hướng dẫn giải:

1. Carbon dioxide, carbon monoxide, methane, water vapour.

2. The thick layer of the greenhouse gases traps more heat from the sun leading to lớn the increase of the temperature on the earth.

3. Heat waves, floods, droughts và storm surges.

4. Famine, water shortages, extreme weather conditions & a 20-30% loss of anima. And plant species.

5. When you have a lot of information about the topic, you’ll be more willing khổng lồ change your lifestyle and you"ll be able khổng lồ inform others and inspire change.


Tạm dịch:

1. Theo GS. Linn, khí nhà kính là gì?Carbon dioxide, carbon monoxide, mêtan, khá nước.

2. Điều gì dẫn cho sự gia tăng nhiệt độ?Lớp dày của khí công ty kính nhận nhiệt nhiều hơn từ khía cạnh trời dẫn cho sự ngày càng tăng nhiệt độ trên trái đất.

3. Những mô hình thời tiết khắt khe nào được đề cập mang lại trong cuộc nói chuyện?Sóng thần , đàn lụt, hạn hán và bão.

4. Các quy mô thời ngày tiết thảm khốc hoàn toàn có thể mang lại những gì?Nạn đói, thiếu thốn nước, điều kiện thời tiết cực đoan với mất 20-30% những loài động vật và thực vật.

5. Lý do cần buộc phải được thông tin tương đối đầy đủ về nhà đề?Khi bạn có nhiều thông tin về chủ thể này, các bạn sẽ sẵn sàng thay đổi lối sống của chính bản thân mình hơn và các bạn sẽ có thể thông báo cho những người khác và tạo cảm hứng cho sự chũm đổi.


4. Work in groups. Discuss if the weather patterns in Viet phái mạnh have changed over the last ten years. Provide some examples. Then report the results to the class.


(Làm bài bác tập theo nhóm. Thảo luận xem vào 10 năm qua các kiểu khí hậu ở việt nam có biến đổi không. Cho ví dụ, sau đó trình bày tác dụng trước cả lớp.)


Hướng dẫn giải:

Over the last ten years, there have been noticeable changes in Vietnam"s climate due lớn the rise in temperatures & sea level. It is hotter và hotter and the temperatures reach 40c or even over. Summer rainfall has declined, causing droughts in many areas, for example in central và central highland provinces. In rainny season, the levels of flooding and storms have increased rapidly. They are often unpredictable. The most vulnerable areas are quang quẻ Binh, quang đãng Tri, thua Thien Hue, quang quẻ Ngai, Phu Yen.

Xem thêm: Viết Về 4 Mùa Bằng Tiếng Anh, Bài Viết Về Các Mùa Trong Năm Bằng Tiếng Anh


Tạm dịch:

Trong 10 năm qua, đã có những biến đổi đáng chú ý trong khí hậu vn do sự ngày càng tăng nhiệt độ cùng mực nước biển. Trời lạnh hơn cùng nóng hơn và ánh nắng mặt trời đạt 40c hoặc thậm chí là hơn. Lượng mưa ngày hè đã giảm, tạo ra hạn hán ở các vùng, lấy ví dụ như ở các tỉnh khu vực miền trung và Tây Nguyên. Vào mùa mưa, cường độ ngập lụt với bão đã tiếp tục tăng nhanh. Chúng thường bắt buộc đoán trước. Các vùng dễ dẫn đến tổn thương độc nhất là Quảng Bình, Quáng Trị, quá Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên.