READING UNIT 9 : THE POST OFFICE

     

Work in partner. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và vấn đáp các thắc mắc sau.)


Before

Before you read

Work in a partner. Ask and answer the following questions.

Bạn đang xem: Reading unit 9 : the post office

(Làm việc theo cặp. Hỏi và vấn đáp các thắc mắc sau.)

1. How far is it from your house khổng lồ the nearest post office? 

(Từ nhà của bạn đến bưu điện sớm nhất bao xa?)

2. How often bởi vì you so lớn the post office?

(Bao lâu thì chúng ta đến bưu năng lượng điện một lần? Để làm gì?)

3. What services vị you think the post office offers?

(Theo các bạn thì bưu điện gồm những thương mại & dịch vụ gì?)

 

*

Lời giải chi tiết:

1. The nearest post office is about 2km from my house.

(Bưu điện sớm nhất cách bên tôi khoảng chừng 2 km.)

2. I often go khổng lồ the post office once a month to buy Television Magazine. Sometimes I also go there khổng lồ send letters to my friends in other provinces.

(Tôi thường đến bưu năng lượng điện 1 mon 1 lần để mua Tạp chí Truyền hình. Thỉnh thoảng tôi mang đến đó nhằm gửi thư cho người bạn sinh sống tỉnh khác.)

3. I think the post office offers many services such as mail và parcel service, SMS, money transfer service, press distribution, flower telegram service, telephone và fax service, phone cards và internet cards distribution, postal savings and so on.

(Tôi suy nghĩ bưu điện cung ứng nhiều thương mại dịch vụ như thư cùng bưu phẩm, SMS, đưa tiền, ship hàng nhanh, dịch vụ thương mại hoa điện tử, dịch vị điện thoại và fax, triển lẵm thẻ smartphone và Internet, tiết kiệm bưu giá thành và vân vân.)


While

While you read

Read the text which introduces the services provided by Thanh tía Post Office and then bởi vì the tasks follow.

(Đọc các văn bản trong đó reviews các thương mại dịch vụ được cung cấp bởi Bưu điện Thanh tía và sau đó làm những nhiệm vụ theo.)

(Open daily from 7 a.m. Khổng lồ 9 p.m.)

Thanh bố Post Office is equipped with advanced technology và has a spacious and pleasant front office. We offer the best serv ices with a well-trained staff, who are always thoughtful and courteous to lớn customers.

Mail và Parcel Service

You can choose to send your letters by air or surface mail. We also have the Express Mail Service và your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.

The maximum weight limit of a parcel is 31.5 kg. We offer a very competitive rate for parcels under 15 kg.

Express Money Transfer

Just imagine your relatives are living over one thousand kilometres away from you and you want lớn send them some money quickly. This speedy and secure service for transferring money can be useful. The money will be sent to your relatives in less than 24 hours.

Phone Calls & Faxes

Besides the ordinary telephone gọi service, our Post Office provides the Messenger hotline Service. This service helps you khổng lồ notify the recipient of the time và place to receive the call.

If you want to send a document and do not want to chiến bại its original shape, our facsimile service will help you. Fax transmission has now become a cheap và convenient way to lớn transmit texts and graphics over distances.

Press Distribution

Don"t bother to go out early to lớn buy your daily newspapers. Just subscribe lớn your favourite newspapers and magazines và we will have them delivered lớn your house early in the morning.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

(Mở shop ngày từ bỏ 7 giờ phát sáng đến 9h tối)

Bưu năng lượng điện Thanh ba được trang bị technology tiên tiến và văn phòng và công sở phía trước rộng rãi, thoải mải. Công ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ với một nhóm ngũ nhân viên được đào tạo tốt, luôn luôn chu đáo và lịch lãm với khách hàng.

Dịch vụ bưu phẩm với bưu kiện

Bạn rất có thể chọn gửi đường hàng ko hay con đường biển. Cửa hàng chúng tôi cũng có dịch vụ thương mại chuyển phát cấp tốc và bưu phẩm/ bưu kiện đưa phát cấp tốc (SMS) của bạn sẽ được đưa trong thời gian ngắn nhất gồm thể.

Giới hạn trọng lượng tối đa của kiện mặt hàng là 3l.5kg. Cửa hàng chúng tôi cung cấp một mức chi phí rất đối đầu và cạnh tranh cho bưu kiện dưới 15kg.

Chuyển tiền nhanh

Chỉ đề xuất tưởng tượng fan thân của công ty đang làm việc cách các bạn hơn 1000km và bạn có nhu cầu gửi đến họ một số trong những tiền một giải pháp nhanh chóng. Thương mại & dịch vụ chuyển tiền nhanh chóng và an ninh có thể gồm ích, số tiền này sẽ được gửi đến fan thân của người sử dụng trong vòng ko đầy 24 giờ.

Gọi điện thoại và Fax

Bên cạnh thương mại dịch vụ cuộc hotline thoại thông thường, bưu điện của công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ cuộc gọi các bạn bè. Dịch vụ thương mại này giúp cho bạn thông báo cho người nhận về thời gian và địa điểm để dìm cuộc gọi.

Nếu bạn muốn gửi một tài liệu và không muốn để mất đi định dạng ban sơ của nó, dịch vụ thương mại fax của shop chúng tôi sẽ góp bạn. Truyền fax đang trở thành một vẻ ngoài rẻ và dễ dàng để truyền tài văn phiên bản và biểu thứ từ khu vực này mang lại nơi khác.

Phát hành báo chí

Đừng bận tâm phải đi ra bên ngoài sớm để sở hữ báo từng ngày của bạn. Chỉ việc đăng kí tờ báo với tạp chí yêu thương thích của doanh nghiệp và công ty chúng tôi sẽ phạt báo tận nhà của khách hàng vào buổi sớm sớm.


Task 1

Task 1. Circle the letter (A, B, C or D) before the word that has the opposite meaning lớn the italicised word.

(Khoanh tròn mẫu mã tự (A, B,C hoặc D) trước từ tất cả nghĩa trái với từ bỏ in nghiêng.)

1. Thanh cha Post Office has a spacious and pleasant front office.

A. Large B. Beautiful

C. Cramped D. Open

2. Our well-trained staff are always courteous to customers.

A. Helpful B. Rude

C. Friendly D. Open

3. This speedy and secure service of transferring money can be useful.

A. Rapid B. Hurried

C. Careful D. Slow

4. If you want khổng lồ send a document và do not want to đại bại its original shape, send it by a fax machine.

A. Chất lượng B. Outdated

C. Changed D. Imaginative

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

1. Bưu điện Thanh ba có trụ sở rộng rãi và dễ dàng chịu.

A. Lớn

B. đẹp

C. Hẹp

D. Rộng mở

2. Đội ngũ nhân viên cấp dưới được huấn luyện và giảng dạy của shop chúng tôi luôn lịch sự với khách hàng.

Xem thêm: Xem Phim Cô Vịt Xấu Xí Phần 4 Tập 2 Full Hd, Xem Phim Thiên Đường Mỹ Nam Tập 2 Full Hd

A. Hữu ích

B. Thô lỗ

C. Thân thiện

D. Cởi mở

3. Dịch vụ thương mại chuyển tiền nhanh chóng và an ninh này hoàn toàn có thể hữu ích.

A. Nhanh

B. Cấp vã

C. Cẩn thận

D. Chậm

4. Nếu bạn có nhu cầu gửi một tài liệu và không muốn mất hình dạng ban đầu của nó, giữ hộ nó bởi một vật dụng fax.

A. Duy nhất

B. Lỗi thời

C. Bị vậy đổi

D. Giàu trí tưởng tượng

Lời giải chi tiết:

1. C  2. B 3. D 4. C

1. C: spacious > (rộng rãi >

2. B: courteous >(lịch sự >

3. D: speedy >(nhanh >

4. C: original >(nguyên bạn dạng >


Task 2. Read the text again và then answer the following question.

(Đọc những văn bản một lần nữa và tiếp nối trả lời các câu hỏi sau đây.)

1. What is Thanh tía Post Office equipped with?

(Bưu điện Thanh ba được trang bị dòng gì?)

2. What services are offered at Thanh bố Post Office?

(Bưu năng lượng điện Thanh Ba hỗ trợ những thương mại & dịch vụ nào?)

3. According to lớn the text, what are three different ways of sending a letter?

(Theo bài đọc, bố cách khác nhau để nhờ cất hộ thư là gì?)

4. What is the Messenger call Service used for?

(Dịch vụ lời nhắn thoại được sử dụng để làm gì?)

5. What will you have to bởi if you want lớn get your newspapers và magazines delivered to lớn your house?

(Nếu bạn có nhu cầu báo và tạp chí được giao đến tận nhà bạn nên làm gì?)


1. Thanh ba Post Office is equipped with advanced technology & a spacious pretty place for transaction.

(Bưu năng lượng điện Thanh cha được trang bị công nghệ tiên tiến cùng nơi giao dịch thanh toán rộng rãi.)

2. Mail & Parcel Service, Express Money Transfer, Phone Calls and Faxes, Press và Distribution & Flower Telegram Service are services at Thanh cha Post Office.

(Dịch vụ thư cùng bưu phẩm, chuyển tiền nhanh, gọi điện cùng fax, giao báo và hoa là những dịch vụ mà Bưu năng lượng điện Thanh bố cung cấp.)


3. They are sending by air, surface mail & the Express Mail Service.

(Đó là gửi bằng đường mặt hàng không, đường bộ thông thường và đưa thư tốc hành.)

4. The Messager call Service is used for notifying the recipient of the time & place to lớn receive the call.

(Dịch vụ tin nhắn thoại được dùng để xem xét người nhấn về thời gian và vị trí nhận cuộc gọi.)

5. If we want khổng lồ get our newspapers and magazines delivered to our house, we have lớn subscribe.

(Nếu chúng ta muốn báo cùng tạp chí được giao đến tận nhà, họ phải để theo tháng.)


Task 3

Task 3. Find evidence in text to tư vấn these statements.

(Tìm minh chứng trong bài bác đọc để cung cấp các lời nói này.)

1. You cannot make a phone gọi at Thanh tía Post Office at 10 p.m.

(Bạn quan yếu gọi smartphone ở bưu năng lượng điện Thanh cha lúc 10 giờ tối.)

2. You can save money if you send a parcel which is under 15kg.

(Bạn rất có thể tiết kiệm tiền trường hợp gửi bưu phẩm dưới 15 kg.)

3. The post office offers a special mail service which is particularly fast.

(Bưu điện hỗ trợ dịch vụ thư đặc biệt quan trọng vô cùng nhanh.)

4. Your relatives vày not have khổng lồ wait till tomorrow to lớn get money you send them today.

(Họ hàng của doanh nghiệp không rất cần được chờ mang đến ngày mai để dìm tiền các bạn gửi hôm nay.)

Lời giải chi tiết:

1. The post office opens daily from 7 a.m khổng lồ 9 p.m.

(Bưu điện mở siêu thị ngày trường đoản cú 7 giờ sáng đến 9h tối.)

2. We offer a very competitive rate for parcels under 15kg.

(Chúng tôi cung ứng giá tuyên chiến và cạnh tranh cho gần như bưu phẩm dưới 15 kg.)

3. We also have the Express Mail Service & your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.

(Chúng tôi cũng có thể có dịch vụ Thư tốc hành cùng thư tốc hành của bạn sẽ được đưa đi trong thời hạn ngắn nhất tất cả thể.)

4. We offer a speedy & secure service of transferring money in less than 24 hours.

(Chúng tôi hỗ trợ dịch vụ chuyển khoản nhanh trong vòng chưa mang đến 24 tiếng.)


After you read

After you read

Work in groups. Answer the following questions.

(Làm việc theo nhóm. Vấn đáp những câu hỏi sau đây.)

1. Which service provided by Thanh tía Post Office do you think is the most important & why? 

(Dịch vụ làm sao được hỗ trợ bởi Bưu Điện Thanh bố mà các bạn nghĩ là quan trọng nhất và tại sao?)

2. What services vày you think Thanh ba Post Office should have in the future?

(Theo chúng ta thì Bưu Điện Thanh bố nên có những dịch vụ gì làm việc trong tương lai?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. In my opinion, it is Express Money Transfer. Because when you send some money lớn your relatives, certainly you can’t feel safe & wonder whether it arrives or not. Now with this service, you feel much safer. Your money isn"t only sent quickly but also securely.

Xem thêm: Mua Bán Ô Tô Cũ Tại Thanh Hóa Ô Tô Cũ Mới Giá Rẻ Từ Choxe, Mua Bán Xe Ô Tô Tại Thanh Hóa

(Theo tôi, kia là chuyển tiền nhan. Bởi vì khi bạn gửi tiền đến họ hàng, chắc hẳn rằng bạn không thể cảm thấy bình an và tự hỏi liệu nó mang đến nơi xuất xắc không. Bây chừ với dịch vụ thương mại này, bạn cảm thấy an toàn hơn nhiều. Tiền của doanh nghiệp không hầu hết được gởi đi nhanh lẹ mà còn an toàn.)

2. I think they should expand their services such as the mạng internet Network và international phone calls.

(Tôi nghĩ họ nên mở rộng các thương mại dịch vụ như mạng lưới mạng internet và các cuộc gọi quốc tế.)