UPDATE DỮ LIỆU TRONG SQL

     
khóa đào tạo và huấn luyện Lập trình Phân tích kiến tạo Sử dụng SQL vps Insert, Delete, Update Table vào SQL vps

Dẫn nhập

Như trong bài KHỞI TẠO, XÓA, SỬA TABLE đang đề cập, một Table (Bảng) bao hàm các Column (Trường nằm trong tính) và những Record (Bản ghi). Vào đó, những Record đó là dữ liệu đưa vào những Table tương ứng kết cấu của dữ liệu định sẳn của những Column.

Bạn đang xem: Update dữ liệu trong sql

Tuy nhiên, trong quá trình lưu trữ dữ liệu, ta thấy rõ không những lưu trữ nhưng Table còn buộc phải phát sinh các hoạt độngTHÊM, XÓA, SỬA DỮ LIỆUvới một hay nhiều dữ liệu trong Table. Sau đây, bọn họ sẽ cùng tìm hiểu các thao tác làm việc trên.

Nội dung chính

Để theo dõi cực tốt bài này, bạn nên xem qua các bài:

Trong bài xích này, họ sẽ thuộc nhau mày mò một số sự việc sau:

Database mẫu thao tác với dữ liệu bằng đồ họa Table. Thao tác với tài liệu bằng Code.

Database mẫu

Để thao tác tốt với bài xích này, họ sử dụng database TRUONGHOCsau. Hoặc chúng ta có thể tự khởi tạo nên Database có những Table tượng tự nhằm nhớ bài xuất sắc hơn.

--khởi chế tạo database TRUONGHOCCREATE DATABASE TRUONGHOCGO-- áp dụng databaseUSE TRUONGHOCGO -- chế tạo ra bảng HOCSINHCREATE TABLE HOCSINH(MAHS CHAR(5),TEN NVARCHAR(30),NAM BIT, -- Column nam nữ Nam: 1 - đúng, 0 - saiNGAYSINH DATETIME,DIACHI VARCHAR(20),DIEMTB FLOAT,)GO-- sinh sản bảng GIAOVIENCREATE TABLE GIAOVIEN(MAGV CHAR(5),TEN NVARCHAR(30),Nam BIT, -- Column nam nữ Nam: 1 - đúng, 0 - saiNGAYSINH DATETIME,DIACHI VARCHAR(20),LUONG MONEY)GO-- sinh sản bảng LOPHOCCREATE TABLE LOPHOC(MALOP CHAR(5),TENLOP NVARCHAR(30),SOLUONG INT)GO

Thao tác với dữ liệu bằng đồ họa Table

Thêm/ Sửa/ Cập nhập dữ liệu vào Table (Insert/ Update Record)

Để thêm hoặc sửa tài liệu bằng giao diện, chúng ta tìm tới Table đề nghị thêm/ sửa >Chuột đề xuất > Edit vị trí cao nhất 200 rows.

*

Giao diện thêm/sửa tài liệu trên table hiển thị như sau

Tạo một Record mới tại dòng tất cả vị trí lốt * phía trước. Sau khoản thời gian nhập đủ dữ liệu thành phần quan trọng > Enter.Giá trị mặc định tại những trường trực thuộc tính thuở đầu là NULL Dòng có dấu mũi thương hiệu phía trước, biểu lộ Record hiện nay hành bạn đang chọn. Tại đây bạn cũng có thể thêm/sửa một hay các thành phía bên trong Record.

*

Trong quy trình thêm/ sửa dữ liệu, chúng ta cần xem xét nhập dữ liệu theo cấu trúc của kiểu dữ liệu đã chọn trong quá trình khởi tạo ra Table ( các kiểu dữ liệu đã reviews trong bàiKIỂU DỮ LIỆU vào SQL)

Xoá dữliệu bên trên Table (Delete Record)

Xóa một record

Để xóa một record đã bao gồm trong Table, tại record đề nghị xóa > chuột buộc phải > Delete.

*

Hoặc chúng ta có thể click chuột trái vào phía đằng trước record cần xóa. > phímDelete. Cửa sổ thông báo xác nhận xuất hiện tại >Yes nhằm hoàn tất thao tác làm việc xóa một record.

*

Xóa đồng thời những Record

Nếu bạn có nhu cầu xóa thuộc lúc những Record, nhấp giữ con chuột trái vào vùng phía đằng trước Record cần xóakéo mang đến hết các record ước ao xóa > phím Delete. Tương tự, cửa sổ thông báo yêu cầu xác thực thao tác xóa.

Xem thêm: Dưới Đây Là Ảnh Của Nhuộm Phủ Bóng Có Hại Tóc Không, Nhuộm Phủ Bóng Có Hại Tóc Không

*

Thao tác với tài liệu bằng code

Để việc làm việc với dữ liệu bằng code được dễ dàng và nhanh chóng hơn, Kteam khuyến khích các bạn dùng công cụ hỗ trợ nhắc lệnh đã có hướng dẫn setup trong bàiHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÔNG CỤ SQL TOOLBELT.

Một số cấu trúc nhập tài liệu bằng code cần lưu ý

Như bài KIỂU DỮ LIỆU vào SQLđã đề cập, trong quá trình khởi chế tạo ra Table, từng column được gán một kiểu tài liệu riêng. Do vậy, quá trình nhập liệu cũng cần tuân hành nguyên tắc để tài liệu nhập vào không xẩy ra lỗi. Sau đấy là một số cấu tạo nhập liệu cơ bản:

*

*


Thêm Record theo column tùy chọn:

INSERT INTO

( column1, column2, column3, … , columnn, )

VALUES (

Gợi ký nhập dữ liệu, -- tên column1 – mẫu mã dữ liệu tương ứng column1

Gợi cam kết nhập dữ liệu, -- tên column2 – kiểu dữ liệu khớp ứng column2

Gợi ký kết nhập dữ liệu, -- thương hiệu column3 – mẫu mã dữ liệu tương ứng column3

)

Thêm Record theo thiết bị tự cấu tạo mặc định Column:

INSERT INTO

VALUES (

Gợi ký kết nhập dữ liệu, -- tên column1 – phong cách dữ liệu khớp ứng column1

Gợi ký nhập dữ liệu, -- thương hiệu column2 – đẳng cấp dữ liệu tương xứng column2

Gợi ký nhập dữ liệu, -- thương hiệu column3 – hình dáng dữ liệu tương ứng column3

)

Khi áp dụng công ráng nhắc lệnh, thao tác thêm record > SQL sẽ hiển thị kết cấu mặc định của tài liệu mới theo kiểu tài liệu của column trong Table:

*

Ví dụ:

Thêm một Record bắt đầu vào table HOCSINH theo như đúng thứ tự mặc định của Table

--Thêm một Record bắt đầu vào Table HOCSINH theo như đúng thứ tự mặc định của TableINSERT dbo.HOCSINHVALUES ( "CS002" , -- MAHS - char(5) N"KIM LONG" , -- TEN - nvarchar(30) 1 , -- phái nam - bit "19940226", -- NGAYSINH - datetime "DONGNAI" , -- DIACHI - varchar(20) 9.0 -- DIEMTB - float )Lưu ý:

Từ khóa INTO có hoặc không hầu như không gây ảnh hưởng đến kết cấu lệnh.Dữ liệu nhập liệu cần phải lưu tuần tự khớp ứng thứ tựcolumn vẫn chọn.

Xóa dữ liệu trong Table (Delete Record)

Xóa tổng thể dữ liệu bằng lệnh TRUNCATE và DELETE

Nếu bạn để ý, trong bài KHỞI TẠO, XÓA, SỬA TABLE trong SQL; Kteam đang đề cập đến lệnh TRUNCATE để xóa tất cả dữ liệu trong Table cùng với cú pháp :

TRUNCATE TABLE

Trong bài này, Kteam sẽ giới thiệu lệnh DELETE cũng có công dụng xóa toàn bộ dữ liệu trong Table với cú pháp:

DELETE

Câu hỏi đưa ra là:

Nếu chúng tất cả cùng chức năng, tại sao cần phải áp dụng hai lệnh xóa tài liệu riêng biệt? Vậy chúng có gì không giống nhau? Sự khác hoàn toàn đó có tác động gì đến thao tác truy vấn của người sử dụng trong SQL. Hãy cùng Kteam mày mò một số khác biệt cơ bản giữa hai lệnh này!


*

*

*

*

*

Một số ví dụ như về xóa tài liệu có điều kiện

Ở phần này, chúng ta thực hiện một số ví dụ sau để làm rõ hơn về kiểu cách xóa dữ liệu trong Table. Nhập dữ liệu vào DatabaseTRUONGHOC đầu bài xích để chúng ta cũng có thể thao tác thuận tiện hơn với các lệnh truy tìm vấn sau. Dưới đấy là database mẫu đã được cập nhập dữ liệu

*

Ví dụ 1: Xóa tất cả dữ liệu vào Table HOCSINH, ta sử dụng lệnh:

DELETE dbo.HOCSINHHoặc

TRUNCATE TABLE dbo.HOCSINHVí dụ 2: Xóa đông đảo giáo viên gồm lương hơn 5000:

DELETE dbo.GIAOVIEN WHERE LUONG >5000Ví dụ 3: Xóa đều giáo viên tất cả lương hơn 5000 và mã số thầy giáo DELETE dbo.GIAOVIEN WHERE LUONG > 5000 & MAGV Ví dụ 4: Xóa những học sinh có điểm TB là 1; 8; 9.

DELETE dbo.HOCSINH WHERE DIEMTB IN (1,8,9)Ví dụ 5: Xóa những học sinh có mã học viên thuộc danh sách FD001, FD002, FD003

SELECT* FROM dbo.HOCSINH WHERE MAHS IN ("FD002","FD001")Ví dụ 6: Xóa những học sinh có điểm trong vòng 1 đến 8

DELETE dbo.HOCSINH WHERE DIEMTB BETWEEN 1 & 8Ví dụ 7: Xóa những học viên có địa chỉ không bắt buộc ở Đà Lạt.

DELETE dbo.HOCSINH WHERE DIACHI NOT like "DALAT"

Cập nhập dữ liệu trong Table (Update Record)

Cú pháp:UPDATE

SET , ,…,,

WHERE

Lưu ý:

Nếu chúng ta không áp dụng WHERE vào lệnh sửa dữ liệu > tất cả các Record trong Table đầy đủ bị cập nhập dữ liệu.

Ví dụ minh họa:

Với Table GIAOVIEN ban sơ có tài liệu như sau

*

Ví dụ 1: Cập nhập Lương của tất cả giáo viên thành 10000

UPDATE dbo.GIAOVIEN mix LUONG = 10000

*

Ví dụ 2: Cập nhập lương của tất cả giáo viên thành 10000 và địa chỉ tại DALAT

UPDATE dbo.GIAOVIEN mix LUONG = 10000, DIACHI ="DALAT"

*

Ví dụ 3: Cập nhập lương của không ít giáo viên nam giới thành 1

UPDATE dbo.GIAOVIEN mix LUONG = 1WHERE Nam="1"

*

Kết

Trong bài bác này, chúng ta đã biết phương pháp thêm, xóa sửa dữ liệuSQL.

Bài sau, họ sẽ ban đầu tìm đọc về KHÓA CHÍNH vào SQL.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài bác viết. Hãy nhằm lại comment hoặc góp ý của người sử dụng để phạt triển nội dung bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập –Thử thách –Không xấu hổ khó”.

Xem thêm: Màn Hình Laptop 15.6 Full Hd Ips 30 Pin, Màn Hình Laptop 15

Tải xuống


Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như hy vọng muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở liên kết bên dưới!

*

Thảo luận

Nếu chúng ta có ngẫu nhiên khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN dưới hoặc trong mục HỎI và ĐÁP trên thư viện thietkewebshop.vn.com để nhận ra sự cung cấp từ cộng đồng.