Update Nhiều Dòng Trong Sql

     

Chúng ta gồm bảng tài liệu table congty()id | ten_cong_ty | nganh_nghe1 cong ty 1 aaa2 cong ty 2 bbb3 cong ty 3 ccc

Bây giờ họ cần update lại ngôi trường ngành nghềaaa = AAAbbb = BBBccc = CCC

thường thướng chúng ta thực hiện 3 câu truy vấn vấn cô quạnh như sau:

$sql_1 = "https://thietkewebshop.vn/update-nhieu-dong-trong-sql/imager_4_15699_700.jpgUPDATE congty mix nganh_nghe="https://thietkewebshop.vn/update-nhieu-dong-trong-sql/imager_4_15699_700.jpgAAA"https://thietkewebshop.vn/update-nhieu-dong-trong-sql/imager_4_15699_700.jpg WHERE id=1"https://thietkewebshop.vn/update-nhieu-dong-trong-sql/imager_4_15699_700.jpg;mysql_query($sql_1);$sql_2 = "https://thietkewebshop.vn/update-nhieu-dong-trong-sql/imager_4_15699_700.jpgUPDATE congty mix nganh_nghe="https://thietkewebshop.vn/update-nhieu-dong-trong-sql/imager_4_15699_700.jpgAAA"https://thietkewebshop.vn/update-nhieu-dong-trong-sql/imager_4_15699_700.jpg WHERE id=1"https://thietkewebshop.vn/update-nhieu-dong-trong-sql/imager_4_15699_700.jpg;mysql_query($sql_2);$sql_3 = "https://thietkewebshop.vn/update-nhieu-dong-trong-sql/imager_4_15699_700.jpgUPDATE congty mix nganh_nghe="https://thietkewebshop.vn/update-nhieu-dong-trong-sql/imager_4_15699_700.jpgAAA"https://thietkewebshop.vn/update-nhieu-dong-trong-sql/imager_4_15699_700.jpg WHERE id=1"https://thietkewebshop.vn/update-nhieu-dong-trong-sql/imager_4_15699_700.jpg;mysql_query($sql_3);như vậy chúng ta sẽ chỉ định mở quy vấn cho tới 3 lần…nếu tài liệu lớn sẽ sút đáng nói đến tốc độ thực thi.

Bạn đang xem: Update nhiều dòng trong sql

để giảm thời hạn thực thi và tăng tốc độ truy vấn chúng ta đưa 3 câu truy hỏi vấn trên thành 1 câu truy vấn vấn như sau:

$sqls = "https://thietkewebshop.vn/update-nhieu-dong-trong-sql/imager_4_15699_700.jpgUPDATE congtySET nganh_nghe = CASE WHEN id = 1 THEN "https://thietkewebshop.vn/update-nhieu-dong-trong-sql/imager_4_15699_700.jpgAAA"https://thietkewebshop.vn/update-nhieu-dong-trong-sql/imager_4_15699_700.jpg WHEN id = 2 THEN "https://thietkewebshop.vn/update-nhieu-dong-trong-sql/imager_4_15699_700.jpgBBB"https://thietkewebshop.vn/update-nhieu-dong-trong-sql/imager_4_15699_700.jpg WHEN id = 3 THEN "https://thietkewebshop.vn/update-nhieu-dong-trong-sql/imager_4_15699_700.jpgCCC"https://thietkewebshop.vn/update-nhieu-dong-trong-sql/imager_4_15699_700.jpgELSE "https://thietkewebshop.vn/update-nhieu-dong-trong-sql/imager_4_15699_700.jpg"https://thietkewebshop.vn/update-nhieu-dong-trong-sql/imager_4_15699_700.jpgENDWHERE id IN (1,2,3)"https://thietkewebshop.vn/update-nhieu-dong-trong-sql/imager_4_15699_700.jpg;mysql_query($sqls);Chuc các bạn thành công

PHP Developernhantamhttp://www.panpic.vn


Share this:


Like this:


Like Loading...

Related


Comments (0)Trackbacks (0)Leave a commentTrackback
No comments yet.No trackbacks yet.

Xem thêm: Cung Phản Xạ Là Gì? Vòng Phản Xạ Là Gì ? Vòng Phản Xạ Là Gì?


Leave a Reply Cancel reply


Enter your phản hồi here...

Fill in your details below or click an icon lớn log in:


*

Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
*

You are commenting using your thietkewebshop.vn.com account.(LogOut/Change)


*

You are commenting using your Twitter account.(LogOut/Change)


*

You are commenting using your Facebook account.(LogOut/Change)


Cancel

Connecting to %s


Notify me of new comments via email.

Xem thêm: Cách Tạo Trò Chơi Ô Chữ Trên Powerpoint Nhanh Và Đẹp, Hướng Dẫn Cách Làm Trò Chơi Ô Chữ Trên Powerpoint

Notify me of new posts via email.


Δ


Giáo dục việt nam quên hầu hết người xuất sắc kỹ năng làmviệcPHP convert utf-8ucwords
RSS feed

Bài viết mới


Danh mục

DatabasePHPScriptsSmartphoneTin họcWeb ServerXã Hội

nhantam


“Hữu xạ thoải mái và tự nhiên Hương”Donate


Sitemap


Liên kết


Thẻ

antiword read tệp tin unicode utf8back urlbat dong bo voi ajaxcentos php crontabcodeigniter get datacss overflow only for heightcăn bệnh ung thưget nội dung tiny MCE Editorhtml Editorhọc lập trìnhjavascript get value checkboxJavaScript sprintfLighttpd optimization hack expirelighttpd rewrite showroom wwwlighttpd rewrite url character dotlihgttpd performancelấy dự liệu dạng get trong codeigniterlẫy tài liệu từ checkboxlỗi fonts tiếng Việt vào OutlookMySQL Advancenhac sy Nguyen Van ChungNhat ky cua mepdf unicode Vietnamesephp 5.3setup tên miền on lighttpdSimpleModal xuất hiện onloadsmarty assign mathsmarty plugin convert unicodeSQL joinstring SmartySubmit a new windowsu dung xcopy voi cmdthiet ke web doanh nghiepthế nào là anh tài ?tối ưu hóa indexes torng mysqlwget cron jobxampp allow ending php5Xử lý chuỗizend tìm kiếm lucene Unicode VietnameseĐể trở thành bạn giàu có
Top
Create a free website or blog at thietkewebshop.vn.com.
Privacy và Cookies: This site uses cookies. By continuing to lớn use this website, you agree khổng lồ their use. Khổng lồ find out more, including how to lớn control cookies, see here:Cookie Policy
FollowFollowing
Join 1,236 other followers
Sign me up
%d bloggers like this: