Viết Chương Trình Tính Tổng S=1+2+3+...+N

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Viết chương trình tính tổng S = 1+2+3+…+N. Với N là số nguyên nhập từ bàn phím? thực hiện câu lệnh For..to..do


*

var i,N: integer; s: longint;

Begin

Writeln("Nhap vao so nguyen N="); Readln(N);

s:=0;

For i:=1 to_N vì s:=s+1;

Writeln("Tong cac so tu 1 den N la: ",S);

Readln

End.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng s=1+2+3+...+n


*

uses crt;

var n,i,s:integer;

begin

clrscr;

write("nhap n="); readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n bởi vì

s:=s+i;

writeln("ket qua la: ",s);

readln;

end.


*

viết chương trình tính tổng x, y với x, y được nhập từ bàn phím.

viết chương trình tính trung bình 3 số x, y, z được nhập từ bàn phím


Viết chương trình để tính chu vi và diện tích của hình vuông với cạnh a là số nguyên được nhập từ bàn phím.


Câu 1 : Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương c từ bàn phím. Hãy viết chương trình pascal xác định số a chia hết đến 2 tốt không? In kết quả ra màn hình.

Xem thêm: Cách Hạ Sốt Cho Trẻ Khi Đi Tiêm Phòng Chuyên Gia Hướng Dẫn, Cách Hạ Sốt Đơn Giản Tại Nhà Cho Trẻ Sau Tiêm Vắc

Câu 2: Viết chương trình lập 3 số nguyên a,b,c từ bàn phím. Em hãy viết chương trình pascal tính tổng 3 số trên. In kết quả ra màn hình.

Câu 3: viết chương trình pascal nhập 3 số nguyên từ bàn phím. Em hãy viết chương trình pascal kiểm tra xem số vừa nhập là chẵn tốt lẻ và in kết quả ra màn hình.


Lớp 8 Tin học tập Lập trình đơn giản và dễ dàng
2
0

viết chương trình pascal tính (A=dfrac19x+n) với x,n là số nguyên dương được nhập từ bàn phím . In kết quả ra màn hình


Lớp 8 Tin học Lập trình đơn giản dễ dàng
1
0

Tính tổng : 1+2+3+...+n với n là số nguyên được nhập từ bàn phím


Lớp 8 Tin học Lập trình dễ dàng
2
0

1)Cho ba ví dụ về hoạt động lặp với số lần biết trước

2)Nêu cú pháp cùng tính chất của các thành phần trong câu lệnh lặp với số lần biết trước, đến ví dụ?

3)Hãy tế bào tả thuật toán tính tổng và tích của các số tự nhiên từ 1 đến N (với N nguyên dương được nhập vào từ bàn phím). Sau đó hãy viết chương trình (CT) Pascal tương ứng cho từng thuật toán


Lớp 8 Tin học tập Lập trình đơn giản và dễ dàng
1
0

Câu 1: Viết chương trình nhập vào một sô nguyên dương y từ bàn phím. Hãy viết chương trình pascal số y có phân chia hết mang đến 5 hay không và in kết quả ra màn hình.

Câu 2: Viết chương trình nhập vào 3 số thực m,n,h. Hãy viết trương trình pascal tìm điểm lớn nhất trong 3 số đó và in kết quả ra màn hình.

Xem thêm: Hỏi Đáp Về Sản Phẩm Bảo Hiểm Liên Kết Chung Và Sản Phẩm Bảo Hiểm Liên Kết Đơn Vị

Câu 3: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên x,y từ bàn phím. Em hãy viết chương trình pascal sắp xếp 2 biến bên trên theo giá trị tăng dần và in ra màn hình kết quả đã sắp xếp.


Lớp 8 Tin học Lập trình đơn giản và dễ dàng
6
0

Hôm ni là ngày đầu tuần , như thường lệ ta sẽ làm event tiếp

Câu hỏi như sau :

C1 : Viết chương trình tính tuổi của bạn nam giới biết bạn Nam sinh vào năm 2003 . Hãy kiểm tra coi bạn nam giới có sẽ ở trong tuổi vị thành niên hay không ( Tổ chức Y tế thế giới quy định là tuổi từ 10 - 19 tuổi là vị thành niên)

C2 : Viết chương trình tìm abc biết (abc=a^3+b^3+c^3+3abc) . Với abc là số nguyên

C3 : Viết chương trình tính tổng bằng cách sử dụng vòng lặp while..do . A=1+2+3+4+...+n với n là số nguyên dương được nhập từ bàn phím

Phần thưởng sẽ được trao với mỗi câu là 1GP . Tùy trường hợp các bạn trình bày tốt sẽ được tặng thêm 1GP


Lớp 8 Tin học Lập trình đơn giản dễ dàng
8
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)