VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ SỞ THÍCH

     

Viết Về sở trường Bằng giờ đồng hồ Anh gọn gàng ❤️️ 18 mẫu mã Hay ✅ share Tuyển Tập Những bài viết Ngắn Hay chọn Lọc giúp bạn Đọc Học tốt Ngoại Ngữ.


Cách Viết Đoạn Văn Viết Về sở thích Bằng giờ Anh

Chi tiết cách viết đoạn văn viết về sở thích bằng giờ đồng hồ Anh tiếp sau đây với những thắc mắc gợi ý cùng cách trả lời về nhà đề sở trường của bản thân sẽ giúp đỡ các em học sinh thực hiện tốt bài bình chọn viết của mình.

1. Phương pháp đặt thắc mắc về sở thích:

What is your hobby?When did you start it?How bởi you enjoy it?/ What vày you think about it?/ How vày you feel about it?/ How bởi you lượt thích it?Why do you like/enjoy it?How long vì you think you will continue with your hobby?What vì chưng you like doing?What sort of hobbies vì you have?What bởi vì you get up khổng lồ in your miễn phí time?

2. Cách nhắc nhở câu vấn đáp về sở thích:

My hobby is… (walking, reading book, shopping, playing games, cooking…)I started when …(I was young/ I was a child/ I was ten years old…)Firtly, I …, then I …I spend + (số đếm) + hours on itBecause I can learn about many things in…, it make me feel relaxedI would never stop…, I don’t know…In my không lấy phí time I…I relax by (watching TVI’m interested in…I enjoy…I’m keen on…

Hướng Dẫn Viết Về sở thích Bằng giờ đồng hồ Anh

Tham khảo đông đảo hướng dẫn viết về sở trường bằng giờ Anh rõ ràng trong đoạn phim dưới trên đây để rèn luyện cho mình giải pháp viết tốt nhất.


thietkewebshop.vn khuyến mãi ngay bạn