VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN TIẾP XÚC VỚI ĐƯỜNG THẲNG

     

Viết phương trình đường trò trọng tâm I và tiếp xúc với con đường thẳng delta cũng là trong số những dạng toán gây cực nhọc khăn cho những em, bởi vì vậy đó chính là nội dung bài viết mà các em nên tham khảo.

Bạn đang xem: Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng


Nội dung nội dung bài viết này sẽ giúp các em biết công việc cơ phiên bản để viết phương trình con đường tròn gồm tâm I và tiếp xúc với đường thẳng delta.

I. Giải pháp viết phương trình mặt đường tròn trọng tâm I xúc tiếp với con đường thẳng delta

Để viết phương trình con đường tròn chổ chính giữa I nằm trên đường thẳng delta ta bắt buộc nhớ kỹ năng và kiến thức sau:

+ đến đường tròn (C) trung khu I(a;b) bán kính R và mặt đường thẳng delta (Δ).

Đường thẳng Δ tiếp xúc với mặt đường tròn (C) khi và chỉ khi : d(I, Δ) = R

+ Trục tung Oy bao gồm phương trình x = 0 bắt buộc để mặt đường tròn tiếp xúc với trục tung khi và chỉ còn khi:

 

*

+ Trục hoành Ox bao gồm phương trình y = 0 để mặt đường tròn tiếp xúc với trục hoành khi và chỉ khi:

 

*

+ Đường tròn xúc tiếp với nhị trục tọa độ khi và chỉ còn khi: R = |a| = |b|.

> Chú ý: Cho mặt đường thẳng Δ: ax + by + c= 0 với điểm M(x0; y0). Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng Δ là: 

*

II. Lấy ví dụ viết phương trình đường tròn I tiếp xúc với đường thẳng delta

* lấy ví dụ 1: Viết phương trình mặt đường tròn trung khu I(-2; 3) với tiếp xúc với trục tung Oy.

Xem thêm: Văn Lập Luận Chứng Minh - Soạn Bài Cách Làm Bài (Chi Tiết)

* Lời giải:

Vì đường tròn (C) xúc tiếp với trục tung Oy (x = 0) và gồm tâm I(-4; 3) nên:

a = -2; b = 3 và R = |a| = 2.

Do đó, mặt đường tròn (C) có phương trình:

(x + 2)2 + (y - 3)2 = 4.

* lấy ví dụ 2: Viết phương trình đường tròn chổ chính giữa O(4; 3) tiếp xúc với con đường thẳng ∆: 3x - 4y + 5 = 0

* Lời giải:

Vì đường tròn (C) xúc tiếp với con đường thẳng ∆ nên khoảng cách từ trọng điểm O mang lại đường thẳng ∆ bằng bán kính đường tròn, tức là:

 

*

Vậy phương trình đường tròn (C) gồm dạng:

 (x - 4)2 + (y - 3)2 = 1.


Trên đây thietkewebshop.vn đã ra mắt với các em cách viết phương trình đường tròn trung khu I tiếp xúc với mặt đường thẳng delta.

Xem thêm: Tìm Hiểu Các Nhà Văn Nhà Thơ Ở Hà Nội Trước Năm 1975, Một Số Nhà Văn Với Hà Nội

 Hy vọng nội dung bài viết giúp những em nắm rõ hơn. Nếu có câu hỏi hay góp ý những em hãy nhằm lại comment dưới bài viết, thietkewebshop.vn chúc những em thành công.