VÒNG LẶP WHILE TRONG PHP

     

Khác cùng với vòng lặp for trong php, vòng lặp while cùng vòng lặp vì while lặp đối với những việc không xác định được tần số lặp, còn vòng lặp for thì hiểu rằng số lần lặp mới lặp được. Tuy vậy có những bài xích toán có thể dùng cả 3 vòng lặp for, while và do while nhằm giải. Nhưng để làm được thì thứ nhất ta phải khám phá các quan niệm vòng lặp while và bởi vì while trong php.

Bạn đang xem: Vòng lặp while trong php

*


*

Cấu trúc vòng lặp whileCấu trúc vòng lặp vì whileKhi nào thực hiện vòng lặp for, while và vày whileVòng lặp while và do while trong việc truy xuất mảng

1. Kết cấu vòng lặp while

Cú pháp:


Trong kia $condition là điều kiện để giới hạn vòng lặp. Trường hợp $condition có mức giá trị false thì vòng lặp kết thúc, trái lại vòng lặp sẽ liên tiếp lặp. Vòng lặp while đã lặp vô hạn trường hợp biểu thức đk bạn truyền vào luôn luôn luôn đúng.

Ví dụ: Dùng vòng lặp while vào php liệt kê những số từ là một tới 10.

Để giải câu hỏi này ta rất có thể dùng vòng lặp for trong php để giải một giải pháp dễ dàng.


Giải thích:

$i = một là biến dùng làm lặp.while ($i là dòng bắt đầu vòng lặp, trong các số ấy điều kiện lặp là $i .echo $i . ‘ - ‘ xuất ra màn hình biến $i và ký kết tự -.$i++ Tăng phát triển thành $i lên 1 1-1 vị, ví dụ bây giờ $i = 1 thì sau khi vòng lặp chạy thì biến $i = 2, cái này rất đặc biệt vì nếu không tồn tại dòng này vươn lên là $i sẽ luôn luôn bằng 1 sau từng vòng lặp, như thế điều khiếu nại vòng lặp đang thành ​($i (1 => đúng => vòng lặp có khả năng sẽ bị lặp vô hạn.

Lần lặp 1: biến chuyển $i = 1, kiểm tra đk thấy (1 => true nên bên trong vòng lặp sẽ tiến hành và xuất ra màn hình hiển thị “1 – “, đồng thời cái $i++ đang tăng $i lên 1 => $i = 2 và quay trở lại vòng lặp để lặp vòng tiếp theo.

Lần lặp 2: thay đổi $i = 2, kiểm tra điều kiện thấy (2 => true nên bên phía trong vòng lặp sẽ triển khai và xuất ra màn hình “2 - “, đồng thời mẫu $i++ vẫn tăng $i lên 1 => $i = 3 và quay lại vòng lặp nhằm lặp vòng tiếp theo.

Tương tự lần lặp 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Sau vòng lặp sản phẩm công nghệ 9 thay đổi $i sẽ sở hữu giá trị $i = 10.

Lần lặp 10: biến $i = 10, kiểm tra đk thấy (10 => true nên phía bên trong vòng lặp sẽ triển khai và xuất ra màn hình hiển thị “10 – “, đồng thời chiếc $i++ vẫn tăng biến chuyển $i lên 1 => $i = 11 và quay lại vòng lặp nhằm lặp vòng tiếp theo.

Lần lặp 11: đổi thay $i = 11, kiểm tra điều kiện thấy (11 => false. Không thỏa mãn điều kiện vì thế vòng lặp xong xuôi (các dòng lệnh bên phía trong cũng không triển khai nên không lộ diện màn hình chuỗi “11 – “).

Kết thúc: kết hợp các tác dụng lại với nhau thì màn hình sẽ in ra dòng “1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – “.

Với vòng lặp for thì lặp theo một quy luật pháp tăng, bớt đều thì đối với while không mọi lặp theo quy phép tắc mà chúng ta cũng có thể lặp theo một biểu thức.

Ví dụ:


$i = 0;$j = 10;while ($i 5) $i++; $j -= 2;

Vòng lặp này sẽ triển khai 3 lần.

Lần 1: $i = 0, $j = 10, kiểm tra điều kiện thấy ( 0 5 ) => true đề nghị vòng lặp thực hiện tăng $i lên và giảm $j xuống 2. Bây giờ $i = 1, $j = 8.

Xem thêm: Nam Nuôi Tóc Dài Trong Bao Lâu ? Cắt Tóc Bao Lâu Thì Dài

Lần 2: $i = 1, $j = 8, kiểm ta điều kiện thấy ( 1 5 ) => true yêu cầu vòng lặp thực hiện tăng $i lên 1 và bớt $j xuống 2. Bây giờ $i = 2, $j = 6.

Lần 3: $i = 2, $j = 6, kiểm tra đk thấy ( 2 5 ) => true yêu cầu vòng lặp thực hiện tăng $i lên 1 và sút $j xuốn 2. Hôm nay $i = 3, $j = 4.

Lần 4: $i = 3, $j = 4, kiểm tra điều kiện thấy (3 5) => false, điều kiện sai đề xuất vòng lặp dứt (vòng 4 không được thực hiện).

2. Cấu tạo vòng lặp bởi while

Vòng lặp while đã kiểm tra điều kiện trước rồi triển khai câu lệnh bên phía trong vòng lặp, còn vòng lặp do while thì ngược lại sẽ tiến hành câu lệnh phía bên trong vòng lặp trước rồi bắt đầu kiểm tra điều kiện. Nếu đk đúng thì sẽ tiến hành tiếp vòng lặp kế tiếp, nếu đk sai thì đang dừng vòng lặp. Vòng lặp vị while vào php luôn luôn thực hiện tối thiểu một lần lặp bởi vì nó triển khai trước rồi bắt đầu kiểm tra điều kiện.

Cú pháp:


do // loại lệnh while ($condition);

Đừng quên để dấu chấm phẩy ; sau mệnh đề while nhé.

Ví dụ:


$i = 1;do echo $i; $i++;while ($i

Chương trình này tiến hành xuất ra screen các số từ một tới 10. Lý giải tương tự như while, ở từng bước một lặp sẽ xuất ra screen biến $i, tiếp đến tăng $i lên 1, và cuối cùng kiểm tra đk nếu ($i

Vòng lặp này đang lặp 1 lần tại bởi nó thực hiện do xong rồi mới kiểm tra đk while. Đây là nguyên nhân tại sau tôi nói vòng lặp while luôn thực hiện tối thiểu 1 lần.

Note: Cũng như chú ý ở vòng lặp while, vòng lặp vì chưng while trong php rất dễ bị lặp vô hạn, chính vì thế hãy cẩn trọng khi thực hiện nó.

3. Một bài xích toán rất có thể giải sinh sống cả ba vòng lặp không?

Câu vấn đáp là có thể có và rất có thể không. Như với ví dụ nghỉ ngơi trên thì với vòng lặp for ta ko thể thực hiện được.


$i = 0;$j = 10;while ($i 5) $i++; $j -= 2;

Ví dụ: In ra màn hình các số từ bỏ 100 cho 200;

Dùng vòng lặp for:


for ($i = 100; $i

Dùng vòng lặp while:


$i = 100;while ($i

Dòng vòng lặp vì chưng while:


$i = 100;do echo $i; $i++; while ($i

4. Khi nào thì sử dụng vòng lặp for, while, do while

Vấn đề này tùy vào tay nghề của từng người. Nhưng tất cả một điểm tầm thường để ta hoàn toàn có thể xác định được là:

Những việc lặp theo một trình tự tuyệt nhất định, các bước lặp giải pháp đều nhau (1,2,3,4) và phải ghi nhận được tổng chu kỳ lặp thì ta sử dụng vòng lặp for.

Ngược lại những vấn đề khác thì ta sử dụng vòng lặp while hoặc do … while

5. Vòng lặp while, do while lồng nhau

Cũng như vòng lặp for với mệnh đề if, vòng lặp while và vòng lặp vì while có thể lồng nhau để giải quyết bài toán của chúng ta.

Ví dụ:


$i = 1;while ($i

Vòng lặp này vẫn xuất ra screen một hình tam giác với những con số:

123456789234567893456789456789567896789789899

Tổng số lần lặp chính là bằng tích tần số lặp của 2 vòng lặp cộng thêm số lần lặp của vòng lặp cha. Lấy một ví dụ vòng lặp 1 lặp 10 lần, vòng lặp 2 lặp 10 lần thì tổng thể vòng lặp sẽ là 10 x 10 + 10 = 110 lần. Vì chưng thế giá thành để lặp lồng nhau khôn xiết cao.

6. Vòng lặp while, vì chưng while trong câu hỏi truy xuất mảng

Tương từ như vòng lặp for, vòng lặp while và bởi while hoàn toàn có thể dùng nhằm truy xuất các phần tử trong mảng chỉ mục.

Xem thêm: Top 20 Cách Tỉa Bó Lúa Từ Quả Dưa Chuột Đơn Giản Ai Làm Cũng Đẹp

Ví dụ:


// Cho danh sách Năm$nam = array( 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995); // Xuất theo phong cách thông thườngecho $nam<0>;echo $nam<1>;echo $nam<2>;echo $nam<3>;echo $nam<4>;echo $nam<5>; // dùng while$i = 0;while ($i

7. Lời kết

Trong bài học kinh nghiệm này các bạn đã được học tập vòng lặp while và vày while, vậy tổng cộng bọn họ đã được học bố vòng lặp sẽ là if, while cùng do while. Trong bài tiếp theo bọn họ sẽ mày mò một vòng lặp chăm dùng cách xử trí mảng trong php, đó là vòng lặp foreach.