My pleasure nghĩa là gì? khác you're welcome như thế nào?

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

pleasure
*

pleasure /"pleʤə/ danh từ thú vui thích, điều ưa thích thú, điều thú vị, thú vui thú, điều khoái tráa day of pleasure: một ngày vui thúit"s a pleasure to...

Bạn đang xem: My pleasure nghĩa là gì? khác you're welcome như thế nào?

: thật là thú vui được...

Xem thêm: Ốp Lưng Iphone 11 Pro Max Che Camera Iphone 11 Pro Max, Ốp Che Camera Iphone 11 Pro Max

to take pleasure in...

Xem thêm: Cục Sạc Zin Iphone 11 Pro Max, Bộ Sạc 18W Tháo Máy 11 Pro Max

: thích thú với...with pleasure: xin vui lòng, rất hân hạnh khoái lạc, hoan lạc; sự nạp năng lượng chơi truỵ lạca life given up to pleasure: cuộc sống thường ngày ăn đùa truỵ lạca man of pleasure: một bạn ưa khoái lạc, một người nạp năng lượng chơi truỵ lạc ý muốn, ý thíchwhat"s your pleasure, sir?: (thương nghiệp) thưa ông mong muốn mua gì ạ?, thưa ông phan xuân cần gì ạ?I shall not consult his pleasure: tôi sẽ không còn hỏi ý ý muốn của hắn taat pleasure: tuỳ ý, tuỳ ý muốn, tuỳ ý thíchat someone"s pleasure: tuỳ ý mong muốn của aithat can be postponed during our pleasure: bài toán đó có thể để chậm lâu chừng như thế nào tuỳ theo nguyện vọng của bọn chúng ta ngoại động từ có tác dụng vui lòng, làm vui thích, làm cho vừa ý (ai) nội đụng từ (+ in) yêu thích với, vui yêu thích với, độc đáo vớito pleasure in something: yêu thích với dòng gìto pleasure in doing something: thích thú làm chiếc gì
*

*

*

pleasure

Từ điển Collocation

pleasure noun

1 enjoyment

ADJ. considerable, deep, enormous, great, intense It gives me enormous pleasure khổng lồ welcome my next guest. | genuine, real | pure, sheer | quiet The audience nodded with quiet pleasure at her remark. | obvious | endless Children find endless pleasure in playing with water. | malicious, perverse, sadistic | vicarious He gained vicarious pleasure from watching people laughing và joking. | aesthetic, physical, sensual, sexual

VERB + PLEASURE bring (sb), give (sb), provide | derive, find, gain, get, take My grandfather got immense pleasure out of life until the end.

PREP. for ~ Some people read for pleasure, và others read to lớn study. | with ~ His eyes lit up with pleasure. | ~ at He beamed with pleasure at seeing her. | ~ from She was deriving a perverse pleasure from his discomfort. | ~ in They took great pleasure in each other"s company.

PHRASES business and pleasure I often meet useful people at parties, so I combine business with pleasure. | have the pleasure of sth May I have the pleasure of the next dance?

2 sth that makes you happy

ADJ. great | doubtful, dubious the dubious pleasure of growing up in the public eye | little, simple one of life"s little pleasures | fleeting, momentary, temporary

VERB + PLEASURE have (formal) I hope to lớn have the pleasure of meeting you again. | enjoy | forego

PLEASURE + NOUN boat, craft

PHRASES the pleasures of life She enjoys the simple pleasures of life. | the pleasures of the flesh Priests promise to forego the pleasures of the flesh.