CHANGING PARAGRAPHS

     

My hometown has changed a lot. Firstly, the local people have different appearance with fashionable clothes. Secondly, many of them now have cell phones & motorbikes or even cars. They are living in modem brick houses. Besides, the internet is very popular among the residents và they use it for learning, making new friends & playing games. They really feel pleased about the changes.

Bạn đang xem: Changing paragraphs

TẠM DỊCH

Quê mùi hương tôi đã biến hóa rất nhiều. Thiết bị nhất, fan dân địa phương bao gồm diện mạo khác với áo quần thời trang. Máy hai, nhiều người trong những họ hiện có điện thoại cảm ứng thông minh di cồn và xe pháo máy, thậm chí còn ô tô. Họ đã sống giữa những ngôi bên gạch hiện đại. Bên cạnh ra, internet rất phổ cập trong cư dân và họ áp dụng nó nhằm học tập, kết chúng ta và chơi game. Họ thực thụ cảm thấy chuộng về các thay đổi.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Bỏ Theo Dõi Hàng Loạt Trên Facebook 2020, Cách Bỏ Theo Dõi Hàng Loạt Bạn Bè Trên Facebook


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


*

My village now is very different from before. Now, it is very different from the past. It is completely different from the story my father used lớn tell.People don"t live a difficult life anymore.They have enough food, enough money, everyone has a home, & many other things. The only thing that hasn"t changed is love. People are always very happy. They live together, helping each other in need, it"s a luxury. That makes my village a great place for everyone. Everyone worked together khổng lồ build & develop the village. When they have a lot of money, they stay united, they are friendly with others, they are helpful, they are good people. Scenes are still the same as before. That river, that mountain. Nature is in harmony with man. Humans live with nature, humans are products of nature, & nature always opens its heart lớn people, giving them resources for them to build their own homes.

Xem thêm: Bé Mấy Tháng Được Ăn Sữa Chua, Khi Nào Trẻ Có Thể Ăn Sữa Chua

dịch:

Làng quê tôi hiện giờ khác xa ngày xưa. Bây giờ, nó không giống xưa siêu nhiều. Nó khác hoàn toàn so với mẩu truyện bố tôi xuất xắc kể.Mọi bạn không sinh sống một cuộc sống thường ngày khó khăn nữa. Họ có đủ thức ăn, đầy đủ tiền, ai cũng có nhà, và nhiều thứ khác nữa. Thứ duy độc nhất không biến hóa là tình cảm. Phần đông người luôn luôn rất hạnh phúc. Họ sống thuộc nhau, giúp đỡ nhau khi cần, đó là điều xa xỉ. Điều đó làm cho ngôi làng của tôi đổi mới một nơi tuyệt đối hoàn hảo cho toàn bộ mọi người. Mọi tín đồ đã cùng nhau xây dựng và phát triển ngôi làng. Khi họ có rất nhiều tiền, họ vẫn đoàn kết, thân thiện với người khác, họ tất cả ích, họ là fan tốt. Cảnh vẫn như ngày xưa. Sông đó, núi đó. Thiên nhiên là sự hòa hợp với con người. Con fan sống với thiên nhiên, con bạn là sản phẩm của thiên nhiên, với thiên nhiên luôn mở lòng với nhỏ người, cho họ mối cung cấp lực nhằm họ chế tạo ngôi nhà đất của mình.

$#FromTha$


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar